กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 (ลาน5) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 04-10-2021   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 9,630 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA SCOOPY I A 108 19 18 / 6,586 เทา 3กข-8504 ชลบุรี 10/07/2563 29,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 002 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 20,468 แดง-ดำ 1กน-3851 บุรีรัมย์ 17/08/2564 17,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 003 HONDA SCOOPY I A 108 20 19 / 15,693 น้ำเงิน-เทา 2กฒ-607 นครราชสีมา 12/02/2564 19,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 004 HONDA PCX 150 A 150 17 16 / - ดำ 1กฉ-1643 ปราจีนบุรี 17/02/2564 28,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ไม่มีรีโมท
4- 005 HONDA SCOOPY I A 108 16 16 / / 33,005 ขาว 2กจ-8735 ชลบุรี 08/11/2563 14,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 006 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 54,092 ดำ-แดง 1กก-7198 สมุทรปราการ 19/12/2562 20,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง
4- 007 YAMAHA FINO FI A 115 13 13 / 43,001 ดำ-ขาว-ชมพู 1กจ-5701 สมุทรปราการ 14/08/2564 8,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 008 YAMAHA GRAND FILANO A 125 16 16 / - แดง 4กฬ-6472 กรุงเทพมหานคร 24/02/2562 19,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 009 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 63,362 น้ำเงิน-ดำ 1กฆ-9941 พิจิตร 05/11/2564 15,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 010 HONDA MSX125 M 125 14 14 / / 75,831 ดำ 1กฎ-8191 เชียงใหม่ 23/07/2561 11,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |เบ้ากุญแจชำรุด
4- 011 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 / 60,313 ขาว 6กฬ-6587 กรุงเทพมหานคร 14/07/2564 22,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 012 HONDA SCOOPY I A 108 15 15 / 6,580 ส้ม 1กค-2405 ชลบุรี 21/10/2560 17,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 013 KAWASAKI KSR M 111 11 11 / / 23,193 ขาว 1กศ-3151 นครศรีธรรมราช 26/09/2563 10,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง
4- 014 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 7,999 น้ำเงิน-ดำ 2กจ-9334 ระยอง 06/09/2564 23,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 015 YAMAHA MIO 125 A 125 12 11 / 66,132 ม่วง-ขาว อคจ-735 กรุงเทพมหานคร 12/04/2565 9,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 016 HONDA SCOOPY I A 108 15 14 / 20,080 ขาว 1กว-3661 ชลบุรี 18/09/2562 13,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 017 HONDA CBR300RA M 286 15 14 / / / 133,426 แดง 3กษ-1216 กรุงเทพมหานคร 29/04/2563 33,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 018 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 20,950 น้ำเงิน-ขาว ขมก-630 ภูเก็ต 25/10/2563 13,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 019 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 37,288 น้ำเงิน-ดำ 1กด-126 ระยอง 20/08/2562 16,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 020 HONDA MSX125 M 125 16 15 / / 52,281 แดง-ดำ 1กฬ-7826 ชลบุรี 25/02/2564 13,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 021 HONDA MOOVE A 108 16 16 / 31,809 ส้ม-ดำ 1กน-7931 ระยอง 13/09/2563 16,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 022 HONDA WAVE 110 I M 110 12 11 / 5,415 แดง-เทา ฬษพ-418 กรุงเทพมหานคร 10/01/2564 13,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |เคยต่อพ่วงข้างมา |ไม่มีแบตเตอรี่ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 023 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 7,261 ขาว-น้ำเงิน 6กร-8413 กรุงเทพมหานคร 06/06/2563 22,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 024 HONDA SCOOPY I A 108 12 11 / 24,498 ชมพู-ดำ อจฉ-865 กรุงเทพมหานคร 18/05/2562 7,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 025 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 39,752 แดง-ดำ 5กฆ-2141 กรุงเทพมหานคร 31/03/2563 20,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 026 YAMAHA GT 125 A 125 19 18 / 23,262 ดำ 1กต-6046 นครสวรรค์ 19/03/2564 15,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 027 HONDA SCOOPY I A 108 15 15 / 13,195 ส้ม 4กธ-5223 กรุงเทพมหานคร 02/11/2562 16,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 028 VESPA S125 3VIE A 125 18 18 / 5,725 เทา 1กฎ-747 หนองคาย 13/06/2564 48,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 029 HONDA CBR 150 R M 150 13 13 / / 32,483 ดำ 2กง-5388 กรุงเทพมหานคร 16/12/2562 17,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 030 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 / 15,838 น้ำเงิน-ดำ 1กย-842 ระยอง 29/08/2564 18,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 031 HONDA ZOOMER-X A 108 16 14 / 6,888 ส้ม-ดำ 1กถ-632 ขอนแก่น 28/01/2564 11,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 032 HONDA SPACY I A 108 13 13 / 71,954 ดำ 1กก-3228 สตูล 29/04/2563 7,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 033 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 15,675 แดง-ดำ 2กร-5331 ชลบุรี 23/08/2564 18,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 034 HONDA WAVE 125 I M 125 13 12 / 40,000 น้ำเงิน 2กข-3921 กรุงเทพมหานคร 18/11/2564 18,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 035 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 62,147 แดง-เทา 1กข-8798 สตูล 21/11/2563 10,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 036 HONDA ZOOMER-X A 108 16 15 / 58,455 แดง-ดำ 4กอ-633 กรุงเทพมหานคร 26/02/2564 17,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 037 HONDA CLICK I A 108 11 09 / 51,300 ชมพู-ดำ งรว-10 นครราชสีมา 23/05/2562 6,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 038 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / 45,897 ขาว-ดำ 1กค-498 ระยอง 28/05/2563 12,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 039 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 41,470 ดำ 1กท-9731 นครสวรรค์ 22/01/2564 10,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ
4- 040 YAMAHA EXCITER 150 M 150 17 16 / / 79,291 ดำ-แดง 1กร-4948 นครราชสีมา 18/05/2564 13,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 041 HONDA CLICK 125I A 125 20 20 / 9,434 แดง-ดำ 2ขธ-4541 กรุงเทพมหานคร 17/09/2564 32,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 042 HONDA ZOOMER-X A 108 17 17 / 22,720 ส้ม-ดำ 7กน-2326 กรุงเทพมหานคร 18/12/2563 21,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 043 HONDA PCX 150 A 150 17 17 / 42,833 น้ำเงิน-ดำ 6กฐ-281 กรุงเทพมหานคร 17/02/2564 38,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 044 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / 53,495 แดง-ดำ 1กฌ-526 ภูเก็ต 31/03/2562 18,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 045 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 6,817 เทา-น้ำเงิน 8กถ-2339 กรุงเทพมหานคร 20/07/2564 17,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 046 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / 15,637 ชมพู-ดำ 2กว-401 กรุงเทพมหานคร 24/06/2562 9,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 047 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / 29,246 แดง-ดำ 7กท-3367 กรุงเทพมหานคร 30/11/2562 19,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 048 HONDA SUPER CUB M 110 18 18 17,044 แดง-ขาว 1กด-4287 เพชรบูรณ์ 27/06/2563 21,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 049 HONDA WAVE 125 I M 125 16 15 / 47,118 ขาว-ดำ 4กษ-9766 กรุงเทพมหานคร 11/02/2563 22,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง
4- 050 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / 38,406 น้ำเงิน-ดำ 1กช-9008 กรุงเทพมหานคร 26/02/2564 18,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 051 HONDA MOOVE A 108 16 15 / 21,984 ดำ 1กถ-8138 เพชรบูรณ์ 10/07/2564 14,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ
4- 052 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 79,663 น้ำเงิน-ขาว งงน-764 สงขลา 20/04/2562 8,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 053 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 41,732 แดง-ดำ 1กน-3897 สงขลา 12/09/2563 19,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 054 HONDA PCX 150 A 150 15 15 / 29,325 ดำ-แดง 4กช-7340 กรุงเทพมหานคร 04/08/2563 32,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 055 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 51,513 แดง-เทา 1กจ-5201 อุบลราชธานี 14/01/2563 8,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 056 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 22,624 ดำ-เทา 2กง-8145 อุดรธานี 27/11/2564 13,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 057 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 47,992 น้ำเงิน-ดำ 1กจ-9571 สุรินทร์ 09/09/2563 15,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 058 HONDA MSX125SF M 125 17 16 / / 61,395 เหลือง-เทา 6กฉ-9921 กรุงเทพมหานคร 23/01/2562 14,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT|สีไม่ตรง
4- 059 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / 51,879 ขาว-ดำ 1กญ-7095 ภูเก็ต 21/12/2563 17,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT|ไมล์ร้าว
4- 060 YAMAHA GT 125 A 125 16 15 / 10,225 ดำ 5กญ-9981 กรุงเทพมหานคร 26/05/2562 13,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 061 HONDA ZOOMER-X A 108 14 14 / 19,829 ขาว 1กจ-1640 ราชบุรี 29/07/2563 15,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 062 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / 92,053 ดำ-แดง 1กค-5185 พิษณุโลก 18/03/2564 7,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 063 HONDA CLICK 125I A 125 16 15 / 43,195 น้ำเงิน-ดำ 1กญ-4405 กรุงเทพมหานคร 31/03/2564 16,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง
4- 064 HONDA DREAM M 110 16 16 / / - น้ำเงิน-ขาว 1กธ-8253 นครราชสีมา 16/03/2562 10,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ดัดแปลงไมล์ดิจิตอล
4- 065 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 / / 12,663 เหลือง 7กค-4854 กรุงเทพมหานคร 23/08/2564 30,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 066 YAMAHA MIO 125 I A 125 13 12 / 57,132 น้ำเงิน-ขาว 1กฉ-829 ชลบุรี 09/09/2560 10,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 067 HONDA MSX125SF M 125 17 17 / / 21,356 น้ำเงิน-ดำ 7กก-5126 กรุงเทพมหานคร 07/08/2563 18,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 068 HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 / 35,873 เหลือง-ดำ 2กส-9195 กรุงเทพมหานคร 23/07/2560 12,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 069 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / 29,893 น้ำเงิน-ดำ 6กศ-8026 กรุงเทพมหานคร 26/06/2563 17,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |เบาะชำรุด
4- 070 HONDA WAVE 125 I M 125 12 11 / 69,914 ดำ กวฉ-367 นครพนม 10/05/2563 17,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 071 YAMAHA JUPITER RC M 115 16 16 / 97,265 ดำ-เทา 5กฮ-878 กรุงเทพมหานคร 17/11/2564 13,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 072 HONDA SCOOPY I A 108 13 13 / 33,530 ขาว-น้ำเงิน 1กต-86 ฉะเชิงเทรา 17/07/2562 12,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ
4- 073 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 37,659 แดง-ขาว 1กฌ-5796 กรุงเทพมหานคร 26/04/2561 14,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |เบาะชำรุด |ไมล์ร้าว
4- 074 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 / 16,625 น้ำเงิน-ดำ 1กฉ-1283 ลำปาง 04/02/2562 10,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 075 HONDA DREAM M 110 17 17 32,482 แดง-ขาว 1กว-754 นครราชสีมา 04/07/2564 14,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 076 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 / 32,847 เทา-แดง 9กค-4423 กรุงเทพมหานคร 24/12/2563 29,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 077 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 15,720 น้ำเงิน-เทา 1กจ-6381 บึงกาฬ 17/10/2563 20,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 078 HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 / 34,360 ดำ-แดง 2กณ-1993 กรุงเทพมหานคร 05/03/2560 11,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 079 HONDA MSX125 M 125 13 12 / / - แดง-ดำ 1กข-3556 ระยอง 09/04/2563 7,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ชำรุด
4- 080 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 29,896 ดำ-แดง 1กฉ-7773 ปราจีนบุรี 23/06/2563 22,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 081 HONDA SCOOPY I A 108 15 14 / 45,574 ดำ 1กช-9486 สงขลา 09/02/2564 12,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 082 YAMAHA N-Max A 155 17 17 / / / - ขาว 6กน-9547 กรุงเทพมหานคร 25/04/2563 31,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 083 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 / 49,360 ดำ 1กค-6692 กรุงเทพมหานคร 16/06/2560 13,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไมล์ร้าว |รถป้ายเหลือง
4- 084 HONDA CBR 150 R M 150 16 16 / / 57,909 ดำ 6กค-3163 กรุงเทพมหานคร 14/12/2563 20,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 085 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 28,320 ขาว-ดำ 1กต-601 พระนครศรีอยุธยา 30/04/2564 17,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 086 HONDA MSX125SF M 125 17 16 / / 47,322 แดง-เทา 1กจ-6066 ยโสธร 26/01/2564 17,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 087 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / 43,640 ดำ-แดง 5กฐ-4934 กรุงเทพมหานคร 06/06/2563 17,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 088 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 / / 10,452 แดง-ดำ 2กฆ-4973 ชลบุรี 19/08/2563 22,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 089 YAMAHA TTX A 115 12 12 / 65,441 ขาว-น้ำเงิน 1กด-3901 พิษณุโลก 19/11/2562 6,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 090 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 38,837 ดำ-แดง ขลร-252 ตรัง 30/04/2562 12,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 091 HONDA CLICK 125I A 125 12 12 / 33,782 ดำ-เทา ขคษ-921 พัทลุง 24/10/2562 12,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 092 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 32,612 ฟ้า-ขาว 1กจ-9778 กำแพงเพชร 09/02/2561 10,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไมล์ร้าว
4- 093 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / 54,531 ขาว-ฟ้า-น้ำเงิน 3กย-482 กรุงเทพมหานคร 17/03/2561 13,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 094 HONDA WAVE 125 M 125 11 10 / 66,058 ขาว-น้ำตาล คงน-792 ระยอง 22/12/2558 23,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 095 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 15,795 ดำ-เทา 1กง-5493 สมุทรปราการ 26/07/2563 12,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 096 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 43,110 น้ำเงิน-เทา 1กธ-1704 ระยอง 02/06/2563 22,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 097 HONDA MSX125 M 125 16 16 / / 30,864 ดำ 1กจ-1112 ยโสธร 15/09/2563 13,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 098 HONDA SCOOPY I A 108 13 12 / 41,865 น้ำเงิน-ขาว-ดำ 1กง-3410 อำนาจเจริญ 02/04/2563 11,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 099 HONDA CLICK 125I A 125 13 12 / 5,628 ดำ-เทา ขนว-466 เพชรบูรณ์ 08/03/2562 10,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 100 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / 23,770 ดำ-ส้ม 9กญ-4739 กรุงเทพมหานคร 13/02/2564 22,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 101 HONDA ZOOMER-X A 108 13 13 / 94,267 ส้ม-ดำ 6กฌ-7567 กรุงเทพมหานคร 29/10/2562 10,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 102 HONDA DREAM M 110 17 17 42,073 น้ำตาล-ขาว 1กท-3960 ชัยภูมิ 25/09/2563 15,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์แตกชำรุด
4- 103 YAMAHA GRAND FILANO A 125 18 18 / 13,358 เขียว-เทา 7กส-5293 กรุงเทพมหานคร 13/03/2563 19,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 104 HONDA PCX 150 A 150 18 18 / 20,909 แดง-ดำ 1กศ-2797 ระยอง 08/06/2563 44,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 105 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 52,882 ขาว-ดำ 1กท-1658 สุราษฎร์ธานี 12/09/2560 15,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 106 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 40,310 ดำ-แดง 1กจ-1534 นครพนม 21/04/2563 21,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 107 KAWASAKI KSR M 111 13 12 / / 16,797 ขาว-ดำ 1กฎ-5526 ร้อยเอ็ด 07/02/2564 7,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 108 YAMAHA FINO FI A 115 13 13 / 29,210 ดำ-ขาว-ฟ้า 1กจ-1506 สิงห์บุรี 29/05/2564 10,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 109 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / 92,856 ดำ-แดง 1กฉ-9915 ฉะเชิงเทรา 17/09/2561 18,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT|ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 110 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / 45,786 น้ำตาล-เทา 1กฆ-4678 สมุทรปราการ 07/04/2562 12,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ
4- 111 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 / 67,009 แดง-ดำ 1กฐ-2176 ขอนแก่น 10/02/2564 13,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 112 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / 30,669 ขาว-ม่วง ขงค-98 ฉะเชิงเทรา 11/11/2561 10,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 113 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 49,239 น้ำเงิน-ขาว 1กร-4302 กรุงเทพมหานคร 28/08/2562 11,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |เบาะชำรุด |สีไม่ตรง
4- 114 HONDA DREAM M 110 16 15 42,941 แดง-ขาว 1กต-9174 เพชรบูรณ์ 28/01/2564 19,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 115 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / 24,252 แดง-ดำ 4กฌ-7622 กรุงเทพมหานคร 11/08/2563 14,000 118 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 116 HONDA WAVE 125 I M 125 13 12 / 45,194 ดำ 1กก-2567 ชัยนาท 24/04/2563 18,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 117 HONDA ZOOMER-X A 108 17 16 / 30,712 แดง-ดำ 1กท-120 สงขลา 20/03/2563 19,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 118 HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 / 63,286 ขาว-ม่วง 1กจ-6996 ขอนแก่น 27/12/2562 12,000 150 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 119 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 63,819 ดำ-แดง 1กถ-1522 พิษณุโลก 25/06/2563 14,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 120 HONDA PCX A 125 10 10 / 92,793 ดำ-น้ำตาล สตข-381 กรุงเทพมหานคร 11/05/2564 20,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 121 HONDA MSX125 M 125 17 17 / / 10,816 เหลือง-ดำ 7กฌ-631 กรุงเทพมหานคร 26/09/2564 10,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 122 HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 33,585 แดง-ดำ 1กช-1051 พัทลุง 18/01/2562 12,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 123 HONDA MSX125SF M 125 18 18 / / 29,723 แดง-ดำ 1กศ-1613 สงขลา 05/11/2563 17,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 124 HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 / 78,643 ขาว-ม่วง 2กม-7679 กรุงเทพมหานคร 26/09/2563 13,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 125 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 38,866 แดง-ดำ 1กถ-2536 นครราชสีมา 16/09/2564 14,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 126 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 17,654 แดง-ดำ 1กม-2438 สุราษฎร์ธานี 28/11/2563 16,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 127 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 20,447 ดำ-แดง 2กช-6047 ระยอง 25/06/2564 19,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 128 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 16 / / - ขาว-แดง 1กธ-7607 อุบลราชธานี 18/01/2564 22,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ
4- 129 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 / 17,967 ดำ-น้ำตาล 1กท-4258 สงขลา 20/04/2563 14,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 130 YAMAHA FINO FI A 115 15 14 / 40,363 แดง-ขาว-ดำ 1กฒ-6493 ภูเก็ต 15/05/2561 8,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไมล์ร้าว
4- 131 YAMAHA YZF-R15 M 155 17 17 / / 164,167 ดำ 1กฐ-8304 นครสวรรค์ 31/10/2564 34,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 132 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / 30,493 ขาว-ดำ 6กฮ-2134 กรุงเทพมหานคร 25/07/2564 19,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 133 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 65,265 แดง-ขาว 1กฆ-5603 พิษณุโลก 23/11/2557 8,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |สีไม่ตรง
4- 134 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 71,177 ดำ 1กฐ-5750 ภูเก็ต 26/07/2564 14,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 135 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / 31,195 แดง-ดำ 1กฎ-1090 ตาก 10/05/2563 21,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 136 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 50,099 ดำ-แดง 1กฌ-8628 ปราจีนบุรี 21/08/2564 15,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 137 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 59,914 น้ำเงิน-เทา คธง-740 อุดรธานี 07/12/2561 12,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว
4- 138 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 16,984 ดำ-แดง 6กฮ-1772 กรุงเทพมหานคร 25/07/2563 15,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT
4- 139 HONDA WAVE 110 I M 110 10 09 / 28,685 แดง-ขาว ขฉฉ-257 ศรีสะเกษ 24/05/2556 8,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 140 YAMAHA YZF-R15 M 150 15 15 / / 13,477 ดำ 1กจ-1851 ปทุมธานี 20/10/2563 18,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY ** ไม่มี VAT |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 141 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 / / 30,239 ดำ เขียว 1กช-8146 น่าน 12/10/2563 21,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY ** ไม่มี VAT |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 142 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 / 41,423 ขาว-น้ำเงิน 1กฌ-31 กระบี่ 18/12/2562 20,000 107 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I37
4- 143 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 52,529 ชมพู-ดำ 1กฐ-1038 ชลบุรี 27/02/2564 7,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มี VAT |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา J37
4- 144 HONDA CBR 150 R M 150 16 16 / / - ขาว-น้ำเงิน 1กว-873 นครศรีธรรมราช 23/05/2563 15,000 161 0 321.00
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา J37
4- 145 YAMAHA QBIX A 125 20 17 / 6,745 เขียว ดำ 3กต-2051 ชลบุรี 19/10/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 856 107
**หมายเหตุ **KL** รถปี 2017 จดปี 2020
4- 146 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / 24,731 ขาว 2กฒ-1556 นครราชสีมา 17/04/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 856 107
**หมายเหตุ **KL**
4- 147 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / 78,626 ดำ แดง 1ขล-965 กรุงเทพมหานคร 13/02/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ **KL** เครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกติ
4- 148 YAMAHA YZF-R15 M 155 20 19 / / 19,840 ดำ น้ำเงิน 3กฐ-2092 ชลบุรี 19/05/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 856 107
**หมายเหตุ **KL**
4- 149 HONDA CLICK 125I A 125 20 19 / 11,429 น้ำเงิน-ดำ 3กญ-8769 ชลบุรี 23/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 856 107
**หมายเหตุ **KL**
4- 150 YAMAHA AEROX 155 A 155 21 20 / 19,884 เขียว 2ขห-6346 กรุงเทพมหานคร 04/01/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ **KL**
4- 151 HONDA SUPER CUB M 110 20 20 22,736 แดง-ดำ 2กฎ-33 นครราชสีมา 27/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 856 107
**หมายเหตุ **KL** เครื่องดัง
4- 152 HARLEY DAVIDSON SPORTSTER IRON 883 ABS M 883 19 19 / / / 5,897 เทา 1ขฒ-5122 กรุงเทพมหานคร 06/11/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 107
**หมายเหตุ **KL**
4- 153 HONDA CLICK 150 I A 150 19 19 / 35,719 ขาว ส้ม 1ขช-8219 กรุงเทพมหานคร 30/09/2563 รอราคาอนุมัติ 7% 856 107
**หมายเหตุ **KL**
4- 154 HONDA WAVE 125 I M 125 21 20 / 3,200 น้ำเงิน-ดำ 3ขฎ-4388 กรุงเทพมหานคร 07/04/2565 รอราคาอนุมัติ 7% 856 107
**หมายเหตุ **KL**
4- 155 HONDA CLICK 125I A 125 16 15 / 40,572 แดง ดำ 4กร-1413 กรุงเทพมหานคร 11/01/2560 17,000 7% 856 0
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 156 YAMAHA NOUVO ELEGANCE A 135 09 09 / 30,538 ขาว-ดำ ษลม-33 กรุงเทพมหานคร 09/12/2553 5,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I35
4- 157 DECO HANNAH A - 20 19 / / - แดง 2ขฒ-8605 กรุงเทพมหานคร 06/08/2564 34,000 7% 1,070 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟ 1000 W. |ไม่มี ADAPTER |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I35
4- 158 DECO SUPER ACE A - 21 20 / / 7,202 ดำ ขาว 3ขฒ-9475 กรุงเทพมหานคร 29/04/2565 29,000 7% 749 107
**หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า |กำลังไฟฟ้า 1000 W. |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I35
4- 159 HONDA CLICK 125I A 125 13 11 / - ขาว แดง อฬต-800 กรุงเทพมหานคร 01/02/2565 15,000 7% 749 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I35
4- 160 KEEWAY K-LIGHT 202 M 197 21 20 / / - เทา 3ขฌ-7110 กรุงเทพมหานคร 25/03/2565 33,000 7% 749 107
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I35
4- 161 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 17 / 34,470 น้ำเงิน-เทา 7กฆ-5961 กรุงเทพมหานคร 11/09/2564 25,000 7% 749 107
**หมายเหตุ ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I35
4- 162 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 / 12,666 ดำ 9กค-9076 กรุงเทพมหานคร 26/12/2563 22,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 163 SUZUKI LETS A 113 14 13 / 27,348 แดง ดำ 1กฌ-9108 ระยอง 24/09/2563 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 164 YAMAHA FINO A 114 12 11 / 27,331 ม่วง ดำ ฬษอ-980 กรุงเทพมหานคร 17/01/2561 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ไมล์ร้าว |สีไม่ตรง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 165 HONDA PCX 150 A 150 13 13 / น้ำเงิน-แดง 1กส-524 กรุงเทพมหานคร 03/10/2560 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |เปลี่ยนสี ลงเล่ม |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 166 HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 / 53,875 ดำ-น้ำเงิน ฬยน-290 กรุงเทพมหานคร 20/09/2563 9,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |เปลี่ยนสี ลงเล่ม |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 167 YAMAHA NOUVO ELEGANCE A 135 09 09 / - น้ำเงิน เทา ษมง-455 กรุงเทพมหานคร 01/10/2563 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 168 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / - น้ำเงิน-ขาว อคว-223 กรุงเทพมหานคร 25/04/2561 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 169 HONDA CBR 150 R M 150 15 15 / / แดง ดำ 4กฎ-9996 กรุงเทพมหานคร 31/08/2562 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 170 YAMAHA FINO 125 A 125 16 16 / 31,643 ดำ 5กฬ-8861 กรุงเทพมหานคร 08/11/2563 11,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 171 HONDA SCOOPY I A 108 13 12 / 54,451 ชมพู-ขาว 1กญ-3421 กรุงเทพมหานคร 01/05/2559 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 172 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 / 76,500 ดำ-แดง-ขาว สพพ-900 กรุงเทพมหานคร 27/08/2563 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 173 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 46,049 ดำ-แดง 1กข-1927 พัทลุง 19/05/2562 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 174 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / 17,174 น้ำเงิน-ดำ 1กจ-9568 ปทุมธานี 21/12/2563 14,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 175 HONDA ZOOMER-X A 108 16 16 / - น้ำเงิน ดำ 5กญ-5768 กรุงเทพมหานคร 25/05/2563 13,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 176 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 / - ขาว ดำ 3กฌ-2754 กรุงเทพมหานคร 24/10/2562 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 177 HONDA WAVE 110 I M 110 09 09 / 65,927 ดำ แดง ษตข-295 กรุงเทพมหานคร 15/06/2556 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 178 HONDA ZOOMER-X A 108 13 13 / 21,120 ส้ม ดำ 2กค-7603 กรุงเทพมหานคร 28/11/2562 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 179 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 46,136 น้ำเงิน ดำ 5กผ-8981 กรุงเทพมหานคร 18/08/2563 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 180 HONDA ZOOMER-X A 108 15 15 / - เทา ดำ 1กฆ-2884 ชุมพร 07/10/2563 13,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 181 HONDA MSX125 M 125 14 13 / / - ขาว 3กญ-4335 กรุงเทพมหานคร 04/11/2561 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 182 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 38,571 ขาว น้ำเงิน 5กย-9166 กรุงเทพมหานคร 15/09/2563 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34|ไม่มีแผ่นเพลท
4- 183 HONDA DREAM M 110 16 16 22,512 ชมพู-ขาว 5กด-8042 กรุงเทพมหานคร 28/06/2563 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 184 HONDA WAVE 125 I M 125 12 11 / 22,999 ขาว 7กจ-766 กรุงเทพมหานคร 29/06/2563 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย. 17 |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 185 HONDA CLICK 125I A 125 18 17 / - ดำ แดง 7กฬ-3987 กรุงเทพมหานคร 16/03/2562 16,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 186 HONDA SCOOPY I A 108 13 12 / 38,530 ชมพู-ดำ 1กฐ-3607 กรุงเทพมหานคร 17/05/2560 8,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ ||ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 187 HONDA WAVE 110 I M 110 15 13 / 38,116 น้ำเงิน ดำ 3กน-4826 กรุงเทพมหานคร 04/02/2563 13,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 188 HONDA MSX125SF M 125 16 16 / / - ขาว เทา 5กฮ-1840 กรุงเทพมหานคร 17/11/2563 13,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 189 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / 11,016 ชมพู-ขาว ฬลพ-97 กรุงเทพมหานคร 16/11/2557 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไมล์ร้าว |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 190 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / 60,965 เทา-ดำ 2กฒ-5768 กรุงเทพมหานคร 03/03/2564 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 191 HONDA MSX125 M 125 14 13 / / - น้ำเงิน 2กธ-7904 กรุงเทพมหานคร 18/04/2560 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |ไมล์ชำรุด |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 192 HONDA WAVE 125 M 125 09 09 / - ขาว ดำ ษยจ-94 กรุงเทพมหานคร 21/10/2562 16,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT ไมล์ร้าว |ไมล์ชำรุด |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 193 HONDA PCX 150 A 150 16 15 / - แดง ดำ 4กอ-705 กรุงเทพมหานคร 26/02/2562 28,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 194 HONDA WAVE 125 I M 125 15 14 / 39,252 ขาว 3กอ-8351 กรุงเทพมหานคร 27/05/2561 14,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 195 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 19,648 แดง ดำ 5กภ-7907 กรุงเทพมหานคร 31/08/2563 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 196 HONDA MSX125SF M 125 18 17 / / 8,341 แดง-ดำ 9กค-7540 กรุงเทพมหานคร 25/12/2563 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 197 YAMAHA NOUVO SX A 125 12 12 / 124,562 แดง-ดำ อฉค-616 กรุงเทพมหานคร 30/05/2563 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 198 HONDA WAVE 125 I M 125 17 16 / 96,370 น้ำเงิน-ดำ 6กฉ-7334 กรุงเทพมหานคร 20/01/2563 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 199 HONDA WAVE 125 I M 125 06 05 / - ดำ น้ำตาล กมย-108 อุตรดิตถ์ 29/06/2563 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 200 HONDA ZOOMER-X A 108 14 14 / 18,202 เหลือง-ดำ 3กฐ-5863 กรุงเทพมหานคร 24/11/2561 11,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 201 HONDA MSX125SF M 125 18 16 / / - แดง-เทา 8กบ-1035 กรุงเทพมหานคร 23/01/2564 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 202 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 15,128 น้ำเงิน-แดง ฬพย-841 กรุงเทพมหานคร 19/08/2563 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |คัดเล่มใหม่ กรณีสูญหาย |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 203 HONDA SCOOPY I A 108 12 12 / 59,815 ขาว แดง ขพว-391 นครปฐม 08/11/2561 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 204 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 27,685 น้ำเงิน-ดำ 5กภ-6606 กรุงเทพมหานคร 30/08/2563 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 205 KAWASAKI KSR M 111 11 11 / / 32,763 เขียว ฬรท-231 กรุงเทพมหานคร 07/10/2560 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 206 YAMAHA FINO FI A 115 13 13 / 62,993 ดำ-เทา-ขาว 1กฒ-1302 กรุงเทพมหานคร 22/05/2563 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |สีไม่ตรง |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 207 HONDA MSX125 M 125 14 12 / / - แดง-ดำ 2กฉ-2970 กรุงเทพมหานคร 02/01/2562 12,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 208 HONDA SCOOPY I A 108 14 13 / 36,634 ขาว เทา 2กบ-7446 กรุงเทพมหานคร 06/05/2563 11,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์แตก |เบาะชำรุด |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 209 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 73,723 แดง-ดำ 2กผ-3807 กรุงเทพมหานคร 14/05/2562 11,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 210 HONDA WAVE 100 S M 97 08 08 / 53,034 ดำ วคว-992 กรุงเทพมหานคร 03/06/2563 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 211 HONDA CLICK A 108 06 06 / 44,338 ดำ-แดง 1กจ-3536 สมุทรปราการ 30/01/2564 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ | ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 212 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 / - แดง-ดำ 4กญ-3288 กรุงเทพมหานคร 17/08/2562 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** |ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 213 HONDA PCX 150 A 150 14 14 / - แดง 3กณ-5386 กรุงเทพมหานคร 11/12/2563 18,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ไมล์แตก |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 214 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 15,632 น้ำเงิน-ดำ 1กฎ-4517 สุพรรณบุรี 26/06/2563 12,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 215 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / / - ดำ-แดง จลล-47 ชลบุรี 27/09/2561 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 216 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / - เหลือง ดำ 3กม-9864 กรุงเทพมหานคร 17/03/2562 13,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 217 HONDA CLICK I A 108 09 08 / 23,207 ขาว ดำ วษค-766 กรุงเทพมหานคร 11/02/2563 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 218 HONDA CLICK I A 108 11 10 / 2,321 น้ำเงิน ดำ ขคน-117 ฉะเชิงเทรา 17/06/2558 6,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 219 HONDA DREAM M 110 17 17 21,539 ชมพู-ขาว 6กพ-2007 กรุงเทพมหานคร 11/05/2563 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 220 HONDA ZOOMER-X A 108 16 16 / - เหลือง ดำ 1กฐ-314 ราชบุรี 25/02/2563 13,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการอนทุกกรณี |ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |อะไหล่ไม่ครบ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 221 HONDA SPACY I A 108 13 13 / 50,411 ขาว ดำ 1กด-3974 กรุงเทพมหานคร 06/06/2564 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 222 HONDA DREAM M 110 16 16 35,483 น้ำเงิน-ขาว 5กด-1114 กรุงเทพมหานคร 23/06/2563 13,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 223 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / 54,493 แดง เทา สทร-963 กรุงเทพมหานคร 09/06/2561 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 224 HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 / 65,569 แดง-ขาว สษพ-778 กรุงเทพมหานคร 15/12/2559 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 225 HONDA WAVE 125 M 125 10 10 / - ขาว น้ำตาล สวต-759 กรุงเทพมหานคร 22/11/2556 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 226 HONDA DREAM M 110 15 14 79,369 เขียว ขาว 3กย-6101 กรุงเทพมหานคร 20/03/2564 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 227 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 / 20,474 น้ำเงิน-ดำ 6กศ-8539 กรุงเทพมหานคร 27/06/2562 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 228 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 83,423 ขาว แดง 3กส-9468 กรุงเทพมหานคร 15/05/2563 12,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 229 HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 / 43,980 ขาว ดำ 1กย-1803 ระยอง 01/09/2563 18,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 230 HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 / 6,940 ดำ-ส้ม 9กภ-1195 กรุงเทพมหานคร 17/05/2563 22,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 231 YAMAHA FINO A 114 12 11 / 45,501 แดง-น้ำตาล กลษ-208 นครพนม 24/01/2562 6,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 232 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / 60,987 ขาว ดำ 1กค-9929 สตูล 02/12/2560 8,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 233 HONDA SCOOPY I A 108 12 11 / 44,696 ฟ้า-ขาว อมฬ-76 กรุงเทพมหานคร 16/10/2563 8,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 234 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 15,930 ดำ 3กฐ-9759 กรุงเทพมหานคร 26/11/2561 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 235 YAMAHA NOUVO SX A 125 13 12 / - ขาว ม่วง 2กข-9692 กรุงเทพมหานคร 21/11/2560 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 236 YAMAHA FINO A 114 09 09 / 20,581 ดำ เขียว ขาว ษธว-736 กรุงเทพมหานคร 04/08/2561 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 237 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 / - น้ำเงิน ดำ 2กร-3503 กรุงเทพมหานคร 12/06/2563 11,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |สีไม่ตรง |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 238 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 / 4,208 น้ำเงิน ดำ 1ขพ-4249 กรุงเทพมหานคร 08/08/2563 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.17 |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 239 HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 / 88,523 ขาว ดำ 1กถ-1882 ชลบุรี 13/08/2562 11,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 240 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 96,917 แดง น้ำตาล ฬขย-89 กรุงเทพมหานคร 09/02/2562 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 241 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 / 83,767 ดำ แดง 6กฐ-5081 กรุงเทพมหานคร 17/10/2560 11,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 242 YAMAHA MIO A 115 10 09 / 24,857 แดง ขาว 8กน-4360 กรุงเทพมหานคร 18/03/2563 3,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็น รย.17 (รถป้ายเหลือง) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 243 HONDA CLICK I A 108 11 11 / 10,703 ขาว น้ำตาล 7กผ-5829 กรุงเทพมหานคร 06/06/2561 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์แตก |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 244 HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 / 64,941 น้ำเงิน ดำ 3กศ-6503 กรุงเทพมหานคร 27/04/2563 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 245 HONDA MSX125 M 125 16 16 / / - แดง ดำ 5กก-2776 กรุงเทพมหานคร 14/03/2564 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 246 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / - ขาว ดำ 1กฒ-6284 กรุงเทพมหานคร 27/05/2557 9,000 7% 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 247 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 / 14,562 แดง ดำ 1กญ-5390 กรุงเทพมหานคร 31/03/2561 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.12 |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 248 HONDA CLICK I A 108 09 08 / 78,989 แดง ดำ ววง-964 กรุงเทพมหานคร 22/01/2563 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 249 YAMAHA FINO A 114 11 11 / 37,100 ชมพู ดำ ฬพส-843 กรุงเทพมหานคร 24/08/2555 6,000 7% 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** โอนฯ 2 ต่อ |น้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 250 HONDA WAVE 125 I M 125 15 14 / 69,818 แดง 7กน-5125 กรุงเทพมหานคร 19/06/2561 16,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.17 |ระงับใช้รถ (ภาษีขาเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 251 YAMAHA TTX A 115 14 12 / 51,560 ดำ-เหลือง 2กช-1644 กรุงเทพมหานคร 10/01/2559 7,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD* *ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 252 HONDA SCOOPY I A 108 14 14 / 3,478 ขาว แดง 3กฆ-7945 กรุงเทพมหานคร 16/09/2558 11,000 7% 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 253 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / 83,289 ขาว ดำ 1กฆ-3987 บุรีรัมย์ 10/01/2561 12,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 254 HONDA SCOOPY I A 108 11 11 / 26,312 แดง-ดำ ฬยค-314 กรุงเทพมหานคร 14/09/2555 6,000 7% 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 255 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / - ดำ แดง 1กอ-5561 กรุงเทพมหานคร 24/10/2563 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 256 HONDA MSX125 M 125 16 16 / / - ดำ 1กฮ-5831 ชลบุรี 26/04/2563 11,000 856 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 257 YAMAHA EXCITER 150 M 150 15 15 / / - ดำ แดง 3กว-7406 กรุงเทพมหานคร 17/04/2562 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูป รถจอดบริเวณเสา I34
4- 258 HONDA CLICK 125I A 125 13 13 / - ขาว ดำ 1กฬ-5927 กรุงเทพมหานคร 15/10/2562 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 259 HONDA MSX125 M 125 15 15 / / - ดำ 4กด-8360 กรุงเทพมหานคร 29/09/2562 12,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 260 YAMAHA SPARK 115I M 115 14 14 / 89,946 ดำ-ชมพู กขน-910 สมุทรปราการ 15/09/2558 7,000 7% 856 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็น รย.12 |เคยต่อพ่วงข้างมา |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 261 HONDA AIRBLADE A 108 06 06 / 63,274 น้ำเงิน-เทา ยวว-509 กรุงเทพมหานคร 07/08/2553 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 262 YAMAHA MIO 125 I A 125 14 14 / 73,307 ดำ 3กฌ-8675 กรุงเทพมหานคร 30/10/2562 9,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 263 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / 24,950 แดง ดำ 5กต-6410 กรุงเทพมหานคร 30/06/2561 16,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณ I34
4- 264 YAMAHA NOUVO 135 A 135 09 09 / 87,408 แดง-ดำ ษคย-270 กรุงเทพมหานคร 23/04/2559 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 265 YAMAHA FINO A 114 12 12 / 31,939 ชมพู-ขาว ขวค-358 สุรินทร์ 21/08/2563 4,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขตัวรถ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูป รถจอดบริเวณเสา I34
4- 266 YAMAHA MIO 125 A 125 11 10 / 67,497 ขาว น้ำเงิน ฬจจ-863 กรุงเทพมหานคร 23/03/2560 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 267 HONDA SCOOPY I A 108 12 11 / 15,112 แดง น้ำตาล ขพข-199 นครปฐม 30/04/2556 7,000 7% 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 268 HONDA WAVE 125 I M 125 13 12 / 11,928 แดง 2กค-141 กรุงเทพมหานคร 22/11/2561 16,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูป รถจอดบริเวณเสา I34
4- 269 HONDA CBR 150 R M 150 14 14 / / - ดำ 3กจ-1406 กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ทะเบียนจะระงับในวันที่ 25 ก.ย. 64 |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 270 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / - ดำ 1กภ-2115 ชลบุรี 26/03/2562 12,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 271 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / 95,513 ดำ แดง 1กฆ-1167 ฉะเชิงเทรา 17/03/2559 10,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 272 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 13,912 ขาว แดง 1กฉ-7925 กรุงเทพมหานคร 16/10/2562 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.12 |ลูกสูบติด |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 273 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 / 46,659 ดำ เหลือง ฬฉธ-179 กรุงเทพมหานคร 19/04/2562 7,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไมล์ร้าว |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 274 YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 / 23,365 ขาว ดำ ฬมล-91 กรุงเทพมหานคร 08/09/2561 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 275 HONDA CLICK 125I A 125 13 11 / 31,956 น้ำเงิน ขาว อสค-583 กรุงเทพมหานคร 15/01/2560 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 276 HONDA MSX125 M 125 16 16 / / - เหลือง ดำ 5กฆ-2064 กรุงเทพมหานคร 31/03/2563 10,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 277 HONDA CLICK 125I A 125 12 11 / - น้ำเงิน ขาว ขฉม-897 มหาสารคาม 23/08/2560 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 278 HONDA WAVE 125 I M 125 16 14 / 20,120 ดำ 5กฉ-5217 กรุงเทพมหานคร 03/05/2563 15,000 7% 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** โอนฯ 2 ต่อ|ประมูลขายตามรูป รถจอดบริเวณเสา I34
4- 279 YAMAHA FINO A 114 13 12 / 361 ม่วง-ดำ อสอ-535 กรุงเทพมหานคร 25/01/2560 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูป รถจอดบริเวณเสา I34
4- 280 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / - ดำ-แดง 2กช-8175 กรุงเทพมหานคร 07/02/2561 10,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 281 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 53,780 น้ำเงิน-ขาว อฉพ-46 กรุงเทพมหานคร 06/06/2562 9,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ลูกสูบติด |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 282 HONDA CLICK 125I A 125 14 14 / 61,049 น้ำเงิน-ดำ 1กญ-1952 ระยอง 03/10/2560 10,000 642 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 283 HONDA CLICK I A 108 10 10 / / 37,936 ขาว-เขียว 6กฐ-6565 กรุงเทพมหานคร 22/02/2561 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |เปลี่ยนสี ลงเล่ม |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 284 YAMAHA FINO A 114 08 08 / - ชมพู-ขาว 1กค-7114 สมุทรปราการ 06/05/2561 3,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขเครื่อง |เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง |ไมล์ชำรุด|เปลี่ยนสี ลงเล่ม |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ|ประมูลขายตามรูป รถจอดบริเวณเสา I34
4- 285 HONDA CLICK 125I A 125 13 11 / - ดำ แดง อสง-732 กรุงเทพมหานคร 15/01/2557 9,000 7% 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 286 HONDA SPACY I A 108 13 13 38,703 แดง ดำ 1กถ-8914 กรุงเทพมหานคร 21/06/2558 7,000 7% 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** โอนฯ 2 ต่อ |ไมล์ร้าว |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 287 HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 / 60,000 ขาว แดง 2ขฎ-5720 กรุงเทพมหานคร 20/07/2564 8,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 288 HONDA WAVE 110 I M 110 10 08 / ดำ แดง ขคย-266 ชัยภูมิ 26/02/2562 7,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 289 YAMAHA MIO 125 A 125 12 12 / 60,974 ม่วง ขาว อนว-439 กรุงเทพมหานคร 09/08/2557 6,000 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ล็อคคอ|ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 290 YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 / 73,202 เขียว ดำ สษธ-376 กรุงเทพมหานคร 13/12/2562 6,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 291 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / น้ำเงิน ดำ 4กศ-7691 กรุงเทพมหานคร 01/02/2561 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 292 HONDA CLICK 125I A 125 15 14 / ขาว ดำ 3กม-9690 กรุงเทพมหานคร 17/03/2561 12,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบเรื่องของสภาพตัวรถ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 293 HONDA CLICK 125I A 125 16 16 / - ดำ แดง 6กข-4555 กรุงเทพมหานคร 07/12/2562 15,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD** ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีกุญแจ |ล็อคคอ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 294 HONDA CBR 250 R M 250 12 10 / / ดำ-เทา 2กค-2772 กรุงเทพมหานคร 25/11/2561 14,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขับเคลื่อนไม่ได้ |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 295 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 / 82,675 เขียว-ดำ 7กจ-8242 กรุงเทพมหานคร 12/09/2563 5,000 749 0 214.00
**หมายเหตุ **SAWAD**ไม่มี VAT |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I34
4- 296 HONDA PCX 150 A 150 12 12 / 24,327 ดำ แดง ขธธ-637 พระนครศรีอยุธยา 08/08/2556 30,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 297 HONDA MSX125 M 125 15 14 / / - แดง-ดำ 1กฒ-7195 อุดรธานี 27/07/2559 15,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 298 SUZUKI SMASH M 113 16 16 19,359 ดำ 1กฌ-7213 นครสวรรค์ 01/09/2560 10,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 299 SUZUKI SKY DRIVE A 124 16 16 / 3,453 น้ำเงิน-ดำ 5กท-9870 กรุงเทพมหานคร 22/07/2560 15,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 300 HONDA CLICK A 108 07 07 / 59,726 ดำ กกจ-115 พระนครศรีอยุธยา 30/04/2551 3,000 7% 856 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.12 |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 301 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 16 / / - ขาว-แดง 6กจ-2115 กรุงเทพมหานคร 11/01/2561 25,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 302 YAMAHA MIO A 115 10 10 / 64,073 ดำ เทา แดง สษจ-152 กรุงเทพมหานคร 08/12/2554 6,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเลขเครื่อง |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา K38
4- 303 SUZUKI SHOOTER M 113 13 13 / 78,756 ขาว 1กฆ-1575 มหาสารคาม 16/12/2557 8,000 7% 0
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น