กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 (ลาน4)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 23-07-2020   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์จักรยานยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี ปีจด ปีผลิต. A/C E D/F D/R C ABS กม. สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 2,198 แดง-ดำ 1ขต-9195 กรุงเทพมหานคร 28/11/2563 22,000 7% 107
4- 002 YAMAHA QBIX A 125 19 19 / / / / 3,313 ฟ้า 1ขด-9329 กรุงเทพมหานคร 21/11/2563 23,000 7% 107 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321.-
4- 003 HONDA WAVE 125 I M 125 19 18 / / / 20,921 น้ำเงิน-ดำ 9กฎ-7262 กรุงเทพมหานคร 21/02/2563 23,000 7% 107
4- 004 YAMAHA AEROX 155 ABS A 155 20 18 / / / / / 6,281 แดง เทา 1ขษ-1245 กรุงเทพมหานคร 03/03/2564 26,000 7% 107
4- 005 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 17,719 ดำ-เทา 1ขฐ-3221 กรุงเทพมหานคร 25/10/2563 20,000 7% 107
4- 006 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / / / 25,428 เขียว-ดำ 9กอ-2034 กรุงเทพมหานคร 24/07/2563 23,000 7% 107
4- 007 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 3,725 ดำ-เทา 1ขฒ-2418 กรุงเทพมหานคร 31/10/2563 24,000 7% 107
4- 008 YAMAHA AEROX 155 A 155 18 18 / / / / 24,359 ดำ-แดง 8กว-4133 กรุงเทพมหานคร 17/10/2562 22,000 7% 107
4- 009 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 34,255 ดำ-ส้ม 8กบ-4828 กรุงเทพมหานคร 22/08/2562 18,000 7% 107
4- 010 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / / / 4,952 เขียว-ดำ 1ขด-8929 กรุงเทพมหานคร 20/11/2563 25,000 7% 107
4- 011 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 7,257 แดง ดำ 1ขด-8705 กรุงเทพมหานคร 20/11/2563 20,000 7% 107
4- 012 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / / / 3,328 ดำ 1ขต-197 กรุงเทพมหานคร 21/11/2563 26,000 7% 107
4- 013 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 3,258 ขาว-ดำ 1ขข-7241 กรุงเทพมหานคร 19/08/2563 25,000 7% 107
4- 014 YAMAHA AEROX 155 A 155 19 19 / / / / 15,377 เขียว ดำ 9กม-8528 กรุงเทพมหานคร 29/05/2563 24,000 7% 107
4- 015 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 2,171 ดำ 1ขณ-6563 กรุงเทพมหานคร 13/11/2563 28,000 7% 107
4- 016 HONDA CLICK 125I A 125 19 18 / / / / 10,542 ขาว-ดำ 9กน-7290 กรุงเทพมหานคร 24/04/2563 23,000 7% 107
4- 017 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 9,523 น้ำเงิน ฟ้า 1กถ-6944 ศรีสะเกษ 15/08/2563 22,000 7% 107
4- 018 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 1,674 ฟ้า-ขาว 9กต-3436 กรุงเทพมหานคร 20/03/2563 22,000 7% 107
4- 019 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 17,556 เทา น้ำเงิน 1กว-9635 อุดรธานี 13/09/2562 18,000 7% 107
4- 020 HONDA MSX125SF M 125 20 18 / / / / 4,073 น้ำเงิน ดำ 1ขบ-8342 กรุงเทพมหานคร 09/01/2564 23,000 7% 107
4- 021 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 16,267 แดง ดำ 1กญ-1167 พัทลุง 21/06/2563 20,000 7% 107
4- 022 YAMAHA M-Slaz M 150 19 18 / / / / 3,132 ดำ 9กพ-3421 กรุงเทพมหานคร 14/05/2563 30,000 7% 107
4- 023 HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 / / 2,496 ดำ แดง 1กบ-4942 ร้อยเอ็ด 26/02/2564 18,000 7% 107
4- 024 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 12,715 แดง ดำ 1กน-1266 ร้อยเอ็ด 21/08/2563 48,000 7% 107
4- 025 GPX LEGEND 150 M 149 19 18 / / 8,754 ดำ 9กอ-2089 กรุงเทพมหานคร 24/07/2563 13,000 7% 107
4- 026 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 4,954 ดำ 9กร-3897 กรุงเทพมหานคร 07/06/2563 23,000 7% 107
4- 027 HONDA CLICK 125I A 125 20 / / / 1,815 น้ำเงิน ดำ 1ขล-488 กรุงเทพมหานคร 13/02/2564 24,000 7% 107
4- 028 GPX RAPTOR RZ180 M 181 19 19 / / / / 1,064 ขาว-ดำ-ส้ม 1ขฒ-9652 กรุงเทพมหานคร 08/11/2563 24,000 7% 107
4- 029 RYUKA INFINITY 125 M 125 18 18 / / 7,975 เทา 8กจ-1333 กรุงเทพมหานคร 16/05/2562 12,000 7% 107
4- 030 YAMAHA FINN M 115 19 / / / / 7,568 น้ำเงิน ดำ 1กท-6139 ฉะเชิงเทรา 02/09/2563 20,000 7% 107
4- 031 HONDA MSX125SF M 125 19 18 / / / / 16,710 น้ำเงิน ดำ 1กท-3595 ร้อยเอ็ด 23/01/2563 20,000 7% 107
4- 032 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 28,355 แดง ดำ 8กษ-1279 กรุงเทพมหานคร 30/10/2562 16,000 7% 107
4- 033 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 1,471 ขาว-ดำ 1ขฌ-1165 กรุงเทพมหานคร 02/10/2563 20,000 7% 107
4- 034 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / / / / 5,645 ขาว-ดำ 8กฬ-4320 กรุงเทพมหานคร 16/11/2562 24,000 7% 107
4- 035 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 12,190 น้ำเงิน-ดำ 9กผ-8353 กรุงเทพมหานคร 10/05/2563 18,000 7% 107
4- 036 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 19,685 แดง ขาว 1กท-690 ศรีสะเกษ 07/10/2563 17,000 7% 107
4- 037 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 14,548 ดำ เทา 1กฒ-610 หนองคาย 20/08/2563 22,000 7% 107
4- 038 HONDA MSX125SF M 125 18 17 / / / / 34,745 ดำ-ชมพู 9กก-7940 กรุงเทพมหานคร 13/12/2562 16,000 7% 107
4- 039 HONDA WAVE 110 I M 110 19 / / / 8,814 น้ำเงิน ดำ 1กง-4667 นครนายก 13/11/2563 20,000 7% 107
4- 040 YAMAHA MT-15 M 155 19 18 / / / / 15,300 เทา-ดำ 1ขง-7480 กรุงเทพมหานคร 09/09/2563 35,000 7% 107
4- 041 HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 / / / 15,125 ดำ 1กฐ-5434 เพชรบุรี 27/11/2562 24,000 7% 107
4- 042 HONDA PCX 150 A 150 18 18 / / / / 8,819 แดง ดำ 2กย-2210 ชลบุรี 12/07/2562 46,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีรีโมท
4- 043 GPX DEMON-150GR M 149 18 / / / / 4,219 ขาว 2กศ-6382 ชลบุรี 26/11/2562 20,000 7% 107
4- 044 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / 9,605 ดำ 1ขธ-9739 กรุงเทพมหานคร 20/12/2563 23,000 7% 107
4- 045 HONDA CLICK 150 I A 150 19 19 / / / / 24,570 เทา-ดำ 9กถ-5477 กรุงเทพมหานคร 27/03/2563 23,000 7% 107
4- 046 YAMAHA N-Max A 155 19 19 / / / / / / 11,455 น้ำเงิน 1กจ-6806 อุทัยธานี 24/07/2563 36,000 7% 107
4- 047 HONDA CBR 150 R M 150 19 19 / / / / 6,036 ดำ 1กล-3552 อุบลราชธานี 24/09/2563 38,000 7% 107
4- 048 HONDA ZOOMER-X A 108 18 / / / / 7,284 ส้ม ดำ 2กศ-14 ชลบุรี 06/11/2562 20,000 7% 107
4- 049 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 5,848 ขาว ดำ 1กจ-7565 อ่างทอง 13/02/2564 18,000 7% 107
4- 050 HONDA ZOOMER-X A 108 20 / / / / 2,711 แดง ดำ 3กฌ-9802 ชลบุรี 25/02/2564 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 051 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 3,640 น้ำเงิน-ดำ 1ขข-8278 กรุงเทพมหานคร 19/08/2563 22,000 7% 107
4- 052 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 6,644 แดง-ดำ 1ขฎ-7915 กรุงเทพมหานคร 22/10/2563 27,000 7% 107
4- 053 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 16,238 แดง ดำ 1กต-9721 ศรีสะเกษ 28/05/2563 16,000 7% 107
4- 054 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 9,472 ขาว 1ขธ-1715 กรุงเทพมหานคร 16/12/2563 22,000 7% 107
4- 055 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 12,138 น้ำเงิน ดำ 1กฬ-6562 อุดรธานี 30/05/2563 17,000 7% 107
4- 056 HONDA MSX125SF ABS M 125 19 19 / / / / / 2,109 ดำ เทา 1กท-3286 ศรีสะเกษ 13/11/2563 23,000 7% 107
4- 057 HONDA WAVE 125 I M 125 18 / / / 8,558 ดำ 2กศ-4549 ชลบุรี 20/11/2562 24,000 7% 107
4- 058 YAMAHA M-Slaz M 150 19 18 / / / / 18,886 เทา ดำ 1กว-4711 อุบลราชธานี 05/02/2563 28,000 7% 107
4- 059 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 5,292 ดำ-แดง 8กว-1453 กรุงเทพมหานคร 16/10/2562 20,000 7% 107
4- 060 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 36,215 ขาว-แดง 9กญ-3599 กรุงเทพมหานคร 12/02/2563 44,000 7% 107
4- 061 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 5,203 แดง 9กพ-4349 กรุงเทพมหานคร 14/05/2563 23,000 7% 107
4- 062 HONDA SCOOPY I A 108 19 / / / 4,307 ดำ 3กฆ-5393 ชลบุรี 29/08/2563 20,000 7% 107
4- 063 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 / / / / 45,845 แดง-ดำ 9กข-8126 กรุงเทพมหานคร 19/12/2562 20,000 7% 107
4- 064 YAMAHA FINN M 115 19 / / / 8,415 แดง ดำ 1กฐ-5553 สุโขทัย 19/07/2563 18,000 7% 107
4- 065 HONDA CB 150R M 150 19 / / / / 16,668 เทา ดำ 2กฮ-4760 ชลบุรี 29/04/2563 28,000 7% 107
4- 066 HONDA SUPER CUB M 110 19 / / 8,181 แดง ขาว 1กต-8190 ฉะเชิงเทรา 10/01/2563 18,000 7% 107
4- 067 HONDA MSX125SF M 125 17 17 / / / / 8,699 น้ำเงิน ดำ 1กฐ-5177 ศรีสะเกษ 22/11/2561 18,000 7% 107
4- 068 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 17 / / / / 19,049 แดง 1กต-8616 ร้อยเอ็ด 18/07/2562 35,000 7% 107
4- 069 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 13,989 น้ำเงิน ดำ 1กจ-2773 ชัยนาท 11/10/2563 19,000 7% 107
4- 070 HONDA CLICK 125I A 125 19 18 / / / / 16,893 ขาว ดำ 1กม-7523 สุราษฎร์ธานี 22/01/2563 23,000 7% 107
4- 071 HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 / / 16,227 น้ำเงิน ดำ 1กศ-5749 สุราษฎร์ธานี 14/05/2564 18,000 7% 107
4- 072 HONDA SUPER CUB M 110 18 18 / / 21,315 ชมพู ขาว 1กฒ-7916 ศรีสะเกษ 09/05/2562 17,000 7% 107
4- 073 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 16,304 น้ำเงิน ดำ 1กท-870 ตรัง 18/06/2563 17,000 7% 107
4- 074 HONDA MSX125SF M 125 19 18 / / / 5,400 น้ำเงิน-ดำ 1ขฐ-2796 กรุงเทพมหานคร 25/10/2563 17,000 7% 107
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วซึม
4- 075 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 5,192 น้ำเงิน ดำ 1กธ-63 ตรัง 04/10/2563 18,000 7% 107
4- 076 YAMAHA M-Slaz M 150 19 18 / / / / 2,656 เทา ดำ 2กก-2968 อุดรธานี 04/12/2563 29,000 7% 107
4- 077 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 4,130 ดำ เทา 1กถ-6942 ศรีสะเกษ 15/08/2563 24,000 7% 107
4- 078 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 8,760 แดง-ดำ 9กอ-3862 กรุงเทพมหานคร 25/07/2563 55,000 7% 107
4- 079 GPX DEMON M 125 18 18 / / / / / 16,014 ขาว 1กณ-8007 นครสวรรค์ 23/07/2562 5,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรงค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 080 HONDA SCOOPY I A 108 19 / / / 3,059 ชมพู แดง 3กจ-1913 ชลบุรี 24/10/2563 20,000 7% 107
4- 081 HONDA CLICK 150 I A 150 19 19 / / / / 4,752 ดำ-แดง 1ขก-8397 กรุงเทพมหานคร 13/08/2563 28,000 7% 107
4- 082 YAMAHA SPARK LX M 115 19 16 / / 12,739 แดง เทา 1กพ-2754 สุรินทร์ 12/09/2563 14,000 7% 107
4- 083 HONDA CB 150R M 150 19 19 / / / / 24,084 ดำ 1กศ-3398 อุบลราชธานี 19/04/2563 30,000 7% 107
4- 084 YAMAHA MT-15 M 155 19 19 / / / / 6,325 น้ำเงิน ดำ 3กจ-5346 ชลบุรี 05/11/2563 37,000 7% 107
4- 085 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 9,045 แดง ขาว 1กบ-451 ร้อยเอ็ด 27/12/2563 20,000 7% 107
4- 086 YAMAHA QBIX A 125 18 18 / / / / 2,152 แดง-ดำ 8กบ-7935 กรุงเทพมหานคร 23/08/2562 23,000 7% 107
4- 087 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / / 18,830 เทา-แดง 9กฬ-1440 กรุงเทพมหานคร 18/07/2563 27,000 7% 107
4- 088 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / 4,634 ส้ม-ดำ 1ขข-8266 กรุงเทพมหานคร 19/08/2563 24,000 7% 107
4- 089 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 15,916 ดำ แดง 1กฎ-8254 หนองคาย 07/12/2562 20,000 7% 107
4- 090 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 18,257 ฟ้า ขาว 1กน-1423 พระนครศรีอยุธยา 09/07/2563 20,000 7% 107
4- 091 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 4,976 ดำ แดง 1กฎ-4347 หนองคาย 30/08/2562 18,000 7% 107
4- 092 HONDA MSX125SF M 125 19 18 / / / / 7,783 แดง-ดำ 9กร-3047 กรุงเทพมหานคร 07/06/2563 20,000 7% 107
4- 093 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 8,281 ดำ เทา 1กด-2197 จันทบุรี 09/10/2563 23,000 7% 107
4- 094 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 / / / / 16,504 น้ำเงิน ดำ 2กศ-1020 ชลบุรี 09/11/2562 35,000 7% 107
4- 095 HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 / / / 25,395 เทา แดง 1กต-6084 ศรีสะเกษ 17/04/2563 25,000 7% 107
4- 096 HONDA PCX 150 A 150 20 19 / / / / 3,459 แดง ดำ 1ขผ-5285 กรุงเทพมหานคร 14/01/2564 50,000 7% 107
4- 097 RYUKA INFINITY 250 M 250 19 / / / 6,918 เหลือง 1กญ-9889 ปราจีนบุรี 25/03/2563 18,000 7% 107
4- 098 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / / 14,879 น้ำเงิน 1กค-8518 สมุทรสงคราม 15/05/2563 22,000 7% 107
4- 099 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / 26,112 น้ำเงิน-ดำ 1ขฉ-5124 กรุงเทพมหานคร 19/09/2563 24,000 7% 107
4- 100 HONDA CB 150R M 150 20 19 / / / / 10,471 ขาว ดำ 1กฎ-1767 ชุมพร 14/01/2564 32,000 7% 107
4- 101 SUZUKI GSX-S150 M 147 18 / / / / 31,556 เทา 8กว-9518 กรุงเทพมหานคร 22/10/2562 22,000 7% 107
4- 102 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 11,662 น้ำเงิน-ฟ้า 9กอ-8638 กรุงเทพมหานคร 30/07/2563 20,000 7% 107
4- 103 YAMAHA FINO 125 A 125 19 19 / / / 5,181 แดง ขาว 1กบ-6340 พระนครศรีอยุธยา 19/12/2563 18,000 7% 107
4- 104 HONDA MSX125SF M 125 19 19 / / / / 19,713 เขียว ดำ 1กจ-4233 อ่างทอง 10/09/2563 20,000 7% 107
4- 105 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 1,644 น้ำเงิน-ดำ 1ขด-4412 กรุงเทพมหานคร 19/11/2563 22,000 7% 107
4- 106 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / / 8,190 ดำ 9กด-6153 กรุงเทพมหานคร 15/03/2563 24,000 7% 107
4- 107 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 10,692 ดำ แดง 1กญ-4202 ยโสธร 22/10/2563 17,000 7% 107
4- 108 HONDA SUPER CUB M 110 19 18 / / 15,857 เหลือง-ขาว 1กต-2041 สมุทรสาคร 18/01/2563 18,000 7% 107
4- 109 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / 10,971 เทา-น้ำเงิน 8กษ-3788 กรุงเทพมหานคร 31/10/2562 18,000 7% 107
4- 110 HONDA MSX125SF M 125 19 / / / / 13,201 น้ำเงิน ดำ 9กท-4850 กรุงเทพมหานคร 02/04/2563 19,000 7% 107
4- 111 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 14,824 น้ำเงิน ฟ้า 1กง-6861 สิงห์บุรี 03/10/2563 22,000 7% 107
4- 112 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 18 / / / / 19,407 เหลือง ดำ 1กน-698 สุรินทร์ 24/09/2562 33,000 7% 107
4- 113 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 15,200 ดำ-เทา 9กบ-485 กรุงเทพมหานคร 26/04/2563 23,000 7% 107
4- 114 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 22,175 ขาว-แดง 9กพ-3285 กรุงเทพมหานคร 14/05/2563 46,000 7% 107
4- 115 GPX DEMON-150GR M 149 18 18 / / / / 5,988 แดง ขาว 2กภ-524 ชลบุรี 16/05/2562 23,000 7% 107
4- 116 HONDA SCOOPY I A 108 19 19 / / / 1,488 น้ำเงิน เทา 1กท-5284 ศรีสะเกษ 17/12/2563 24,000 7% 107
4- 117 HONDA CB 150R M 150 20 19 / / / / 3,404 ดำ 1ขภ-3994 กรุงเทพมหานคร 24/01/2564 29,000 7% 107
4- 118 YAMAHA GT 125 A 125 19 19 / / / / 4,965 เทา 1กฬ-3475 อุบลราชธานี 20/12/2563 18,000 7% 107
4- 119 YAMAHA FINO 125 A 125 19 / / / / 10,103 เทา น้ำเงิน 1กธ-807 ฉะเชิงเทรา 15/11/2563 18,000 7% 107
4- 120 YAMAHA JUPITER RC M 115 18 17 / / / / 17,597 น้ำเงิน 1กช-5081 ยโสธร 30/05/2562 16,000 7% 107
4- 121 YAMAHA M-Slaz M 150 15 15 / / / / 28,307 น้ำเงิน-ขาว 4กย-58 กรุงเทพมหานคร 28/12/2559 25,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 122 HONDA WAVE 110 I M 110 18 / / / 26,832 ขาว-ดำ 9กฆ-2865 กรุงเทพมหานคร 28/12/2562 14,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 123 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 32,121 ดำ-แดง 9กย-6420 กรุงเทพมหานคร 04/06/2563 18,000 7% 107
4- 124 HONDA CLICK 125I A 125 19 19 / / / 24,688 น้ำเงิน-ดำ 9กษ-3641 กรุงเทพมหานคร 03/07/2563 22,000 7% 107
4- 125 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 9,379 ขาว ดำ 1กฌ-9252 ยโสธร 06/06/2563 20,000 7% 107
4- 126 HONDA SUPER CUB M 110 19 19 / / 11,364 เขียว ขาว 1กณ-1191 กาฬสินธุ์ 21/08/2563 21,000 7% 107
4- 127 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 12,093 น้ำเงิน ดำ 1กท-4256 ตรัง 25/07/2563 18,000 7% 107
4- 128 HONDA MSX125SF M 125 18 18 / / / / 6,320 น้ำเงิน-ดำ 8กฮ-7839 กรุงเทพมหานคร 04/12/2562 19,000 7% 107
4- 129 HONDA WAVE 110 I M 110 18 / / 22,509 ดำ แดง 1กต-728 ฉะเชิงเทรา 18/09/2562 15,000 7% 107
4- 130 YAMAHA M-Slaz M 150 19 19 / / / / - น้ำเงิน ดำ 1กฎ-748 กระบี่ 17/04/2563 29,000 7% 107
4- 131 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / 10,463 แดง ดำ 3กฆ-3381 ชลบุรี 23/08/2563 20,000 7% 107
4- 132 HONDA PCX 150 A 150 19 19 / / / / 10,845 ดำ-แดง 9กฒ-1089 กรุงเทพมหานคร 28/02/2563 48,000 7% 107
4- 133 LIFAN VINTAGE 110 M 110 19 18 / / 6,088 เขียว 1กท-5170 พระนครศรีอยุธยา 18/01/2563 9,000 7% 107
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 963.00 บาท
4- 134 HONDA SCOOPY I A 108 20 20 / / / 1,967 น้ำเงิน เทา 1กบ-9245 พระนครศรีอยุธยา 23/01/2564 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 135 YAMAHA GT 125 A 125 19 / / / / 48,404 เหลือง 9กง-519 กรุงเทพมหานคร 08/01/2563 14,000 7% 107
4- 136 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 17 / / / / 13,986 เขียว เทา 1กศ-660 อุบลราชธานี 25/03/2563 23,000 7% 107
4- 137 YAMAHA XSR155 M 155 19 / / / / 3,350 ขาว แดง 1กธ-1353 ฉะเชิงเทรา 20/11/2563 40,000 7% 107
4- 138 HONDA MSX125SF M 125 17 17 / / / / 21,802 น้ำเงิน ดำ 1กน-6930 สุราษฎร์ธานี 22/11/2562 15,000 7% 107
4- 139 HONDA CBR 150 R M 150 18 18 / / / / 36,501 แดง ดำ 1กฒ-6235 ศรีสะเกษ 18/04/2562 24,000 7% 107
4- 140 YAMAHA QBIX ABS A 125 18 18 / / / / / 29,087 ฟ้า-ดำ 8กอ-3072 กรุงเทพมหานคร 22/11/2562 22,000 7% 107
4- 141 YAMAHA GRAND FILANO A 125 19 19 / / / / 7,801 ดำ 1ขฌ-2192 กรุงเทพมหานคร 02/10/2563 26,000 7% 107
4- 142 YAMAHA GT 125 A 125 18 17 / / / / 12,022 ดำ 8กธ-826 กรุงเทพมหานคร 03/08/2563 17,000 7% 107
4- 143 GPX DEMON-150GR M 149 19 19 / / / / 2,821 ดำ 9กท-4961 กรุงเทพมหานคร 02/04/2563 23,000 7% 107
4- 144 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 4,975 น้ำเงิน-ฟ้า 1ขก-9745 กรุงเทพมหานคร 14/08/2563 24,000 7% 107
4- 145 YAMAHA FINO 125 A 125 19 / / / / 10,495 เทา-น้ำเงิน 9กล-1348 กรุงเทพมหานคร 12/06/2563 17,000 7% 107
4- 146 HONDA PCX 150 A 150 18 18 / / / / - เทา ดำ 1กม-5965 สงขลา 24/12/2562 45,000 7% 107
4- 147 RYUKA INFINITY 250 M 250 19 19 / / / 3,614 ดำ 1ขจ-6072 กรุงเทพมหานคร 13/09/2563 20,000 7% 107
4- 148 HONDA MSX125SF M 125 18 17 / / / / 10,951 ดำ-ชมพู 8กล-4378 กรุงเทพมหานคร 10/10/2562 18,000 7% 107
4- 149 GPX DEMON-150GR M 149 20 19 / / / / 323 ดำ 1ขผ-7898 กรุงเทพมหานคร 15/01/2564 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 150 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / / / 18,249 ดำ-เทา 9กบ-806 กรุงเทพมหานคร 26/04/2563 22,000 7% 107
4- 151 RYUKA CLASSIC 110G M 107 18 18 / / 425 ชมพู ขาว 1กพ-9179 นครศรีธรรมราช 22/11/2562 10,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่
4- 152 RYUKA INFINITY 125 M 125 19 17 / / 4,256 ส้ม 1กม-8846 นครศรีธรรมราช 17/05/2563 10,000 7% 107
4- 153 LIFAN VINTAGE 110 M 110 19 19 / / 1,684 เขียว 1ขฌ-1373 กรุงเทพมหานคร 02/10/2563 10,000 7% 107
4- 154 YAMAHA N-Max A 155 20 19 / / / / / / 29,156 แดง 1ขษ-522 กรุงเทพมหานคร 03/03/2564 40,000 7% 107
4- 155 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / 25,777 เทา-น้ำเงิน 8กพ-5652 กรุงเทพมหานคร 05/09/2562 18,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 156 HONDA MSX125SF M 125 18 18 / / / / 18,096 แดง-ดำ 8กล-8182 กรุงเทพมหานคร 12/10/2562 20,000 7% 107
4- 157 HONDA CBR 150 R M 150 20 / / / / 5,257 ดำ ชุดจด2906 - 39,000 7% 107
4- 158 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 7,684 แดง-ดำ นครราชสีมา ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 159 HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 / / 5,177 ขาว-ดำ นครราชสีมา ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูลค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 160 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 / / / / - ดำ ส้ม 1กต-9580 ร้อยเอ็ด 31/07/2562 15,000 7% 107
**หมายเหตุ ไมล์ชำรุด
4- 161 RYUKA CLASSIC 110G M 107 15 14 / / - แดง 1กฌ-9913 นครศรีธรรมราช 03/06/2559 3,000 7% 107
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี |ไม่มีเรือนไมล์ |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)ค่า ดนก. 535.00 บาท
4- 162 HONDA WAVE 110 I M 110 15 66,224 ขาว-ดำ 1กช-5365 ฉะเชิงเทรา 16/12/2559 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 163 YAMAHA FINO 125 A 125 16 / 45,887 ขาว ดำ ฟ้า 1กง-6229 ลำพูน 27/09/2560 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 164 SUZUKI SMASH M 113 16 19,359 ดำ 1กฌ-7213 นครสวรรค์ 01/09/2560 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ
4- 165 SUZUKI SMASH M 113 17 39,791 แดง ดำ 1กญ-9101 นครสวรรค์ 17/02/2561 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ
4- 166 HONDA DREAM M 110 15 34,441 น้ำเงิน-ขาว 3กฬ-1456 กรุงเทพมหานคร 15/05/2559 ถอนการประมูล 7% 1,926 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี)
4- 167 SUZUKI SMASH M 113 17 / 18,303 ดำ 1กฐ-9102 นครสวรรค์ 13/11/2561 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ
4- 168 HONDA WAVE 125 I M 125 17 / 50,234 ดำ 1กล-5294 นครราชสีมา 15/06/2561 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ |แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 169 HONDA ZOOMER-X A 108 15 / 16,990 ขาว 1กฐ-9980 นครราชสีมา 23/02/2560 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ |แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 170 HONDA MSX125SF M 125 17 / / 18,320 แดง-ดำ 1กณ-7500 มหาสารคาม 22/08/2561 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ
4- 171 HONDA SCOOPY I A 108 11 / / / 60,637 ฟ้า-ขาว ขขท-653 เพชรบุรี 09/05/2556 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ |แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 172 HONDA WAVE 110 I M 110 17 / 58,854 ขาว น้ำเงิน 1กฐ-9250 มหาสารคาม 11/01/2563 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ |แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
4- 173 HONDA PCX 150 A 150 15 / - แดง-ดำ 1กช-5362 ฉะเชิงเทรา 16/12/2562 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ
4- 174 HONDA ZOOMER-X A 108 15 / / 40,166 ชมพู ดำ 1กฉ-7971 พระนครศรีอยุธยา 06/08/2560 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ
4- 175 HONDA ZOOMER-X A 108 17 / / 16,647 ม่วง-ดำ 2กฎ-8142 ชลบุรี 26/04/2563 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ
4- 176 SUZUKI GD110 M 113 17 / 18,068 แดง 6กร-2576 กรุงเทพมหานคร 01/06/2562 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ
4- 177 HONDA ZOOMER-X A 108 15 / 50,098 ชมพู ดำ 1กค-2654 แพร่ 20/01/2559 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) |คัดเล่มใหม่ กรณีชำรุด
4- 178 SUZUKI LETS A 113 17 / 8,070 แดง ดำ 1กย-6277 ระยอง 02/10/2561 ถอนการประมูล 7% 856 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ
4- 179 HONDA MOOVE A 108 15 / 7,372 น้ำเงิน-ขาว 4กพ-2226 กรุงเทพมหานคร 02/12/2559 ถอนการประมูล 7% 1,926 107
**หมายเหตุ ถอนประมูล |โอนฯ 2ต่อ |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 180 SUZUKI GSX-R150 M 147 17 / / - น้ำเงิน 7กญ-6248 กรุงเทพมหานคร 05/10/2561 26,000 7% 535 107
**หมายเหตุ โอนฯ 2 ต่อ |ไม่มีกุญแจ |ประมูลขายตามรูปภาพ รถจอดบริเวณเสา I21
4- 181 KAWASAKI NINJA 300 ABS M 296 16 / / / / / 13,874 เขียว-ขาว 1กฌ-6397 ภูเก็ต 27/07/2563 70,000 7% 2,140 0
4- 182 DUCATI MONSTER 795 ABS M 803 13 13 / / / / / 37,334 แดง 1กต-1382 กรุงเทพมหานคร 11/06/2561 80,000 7% 2,140 0
4- 183 YAMAHA YZF-R3 ABS M 321 16 15 / / / / / - น้ำเงิน 1กช-3494 ภูเก็ต 17/02/2562 30,000 7% 2,140 0
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ |ตรวจสอบเลขตัวรถไม่ได้
4- 184 DUCATI MONSTER 795 ABS M 803 13 / / / / / - แดง 1กข-88 กรุงเทพมหานคร 10/04/2562 50,000 7% 1,070 0
**หมายเหตุ รับกุญแจรถในวันจันทร์ที่ 20ก.ค.63
4- 185 YAMAHA M-Slaz M 150 16 - ดำ 2กก-1547 ชลบุรี 03/06/2562 35,000 7% 2,140 107
4- 186 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 22,538 น้ำเงิน เทา 3กย-8636 กรุงเทพมหานคร 23/03/2562 19,000 7% 107
4- 187 HONDA DREAM M 110 14 40,436 เหลือง-ขาว 1กง-4640 นครปฐม 30/10/2559 16,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 188 HONDA WAVE 125 I M 125 14 / 53,532 ขาว 1กข-8070 นราธิวาส 21/04/2562 18,000 7% 107
4- 189 HONDA CLICK 125I A 125 14 13 / / / - แดง-ดำ 1กข-5879 นราธิวาส 03/03/2561 16,000 7% 1,070 107
4- 190 HONDA SCOOPY I A 108 15 / 27,893 ขาว 1กฐ-5295 อุดรธานี 29/04/2562 11,000 7% 107
4- 191 HONDA MSX125 M 125 15 / / - ดำ 1กค-1281 แพร่ 20/01/2562 11,000 7% 107
4- 192 YAMAHA FINO 125 A 125 15 / 26,376 ดำ 1กฎ-8774 สงขลา 08/10/2561 14,000 7% 107
4- 193 HONDA PCX 150 A 150 15 - แดง-ดำ 1กจ-2598 สมุทรสาคร 27/01/2561 44,000 7% 107
4- 194 HONDA WAVE 125 I M 125 15 44,906 ดำ 1กง-1477 กระบี่ 19/08/2562 20,000 7% 107
4- 195 HONDA ZOOMER-X A 108 14 / 37,714 ดำ แดง 1กค-7417 เพชรบูรณ์ 19/05/2560 9,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 196 BMW R nine T M 1170 17 / / 3,017 ดำ 1กณ-2124 กรุงเทพมหานคร 06/03/2564 รอราคาอนุมัติ 7% 1,605 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย |แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป เนื่องจากชำรุด |ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี |รถซาก|อุบัติเหตุ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่แจ้งและไม่รับผิดชอบเรื่องของอะไหล่รถ อุปกรณ์รถ ส่วนควบคุมรถ ชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงของตกแต่งของรถคันนี้ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบรถเอง ตามสภาพรถที่ปรากฏ ณ วันประมูล