กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (ลาน4)(11.00น.) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
รายละเอียดในการประมูลรถจักรยานยนต์อาจมีการพิมพ์ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ปี/เกียร์/อุปกรณ์/ราคา/ฯลฯ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาดังกล่าว
โปรดตรวจสอบเลขเครื่อง,เลขตัวถัง,เลขไมล์ และสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล เนื่องจากเป็นรถที่ผ่านการใช้งานและประมูลขายตามสภาพ ณ วันประมูล ผู้ประมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับตัวรถจริง บริษัทไม่รับรองว่าเลขไมล์ที่ปรากฏมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาก่อนหรือไม่
***บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลตามเอกสารนี้ไม่ตรงตามสภาพที่รถจักรยานยนที่แท้จริง และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24-05-2019   ก่อนเที่ยง
ค่าดำเนินการประมูล : รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : A/C = Auto Clucth รถไม่มีคลัช, E = Electric Start สตาร์ทมือ, D/F = Front Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหน้า, D/R = Rear Wheel Disc Break ดิสก์เบรกหลัง, C = Case Wheel ล้อแม๊กซ์
NO ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ เกียร์ ซีซี A/C E D/F D/R C กม. ปี สี ทะเบียน วันครบภาษี ราคาเปิด ภาษี ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 10,370 18 ดำ-แดง 7กฮ-3696 กรุงเทพมหานคร 29/03/2562 18,000 7% 107
4- 002 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 17,834 18 ดำ-ส้ม 1กย-7699 อุดรธานี 12/02/2562 22,000 7% 107
4- 003 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 12,902 17 ดำ 6กบ-6097 กรุงเทพมหานคร 27/04/2562 27,000 7% 107
4- 004 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / - 18 แดง 1กศ-2585 ขอนแก่น 03/08/2562 15,000 7% 107
4- 005 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 33,478 18 แดง 1กด-2785 พระนครศรีอยุธยา 21/02/2562 14,000 7% 107
4- 006 RYUKA CRUISER M 125 / / 9,274 18 เขียว 2กบ-1838 ชลบุรี 12/02/2562 11,000 7% 107
4- 007 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / ตรวจสอบไม่ 17 เทา-เขียว 6กฐ-761 กรุงเทพมหานคร 17/02/2562 29,000 7% 107
4- 008 STALLION CENTAUR MAX250 M 249 / / / 13,014 18 ดำ 1กพ-4116 สุราษฎร์ธานี 25/06/2562 20,000 7% 107
4- 009 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 19,910 17 แดง-ดำ 2กช-8721 ชลบุรี 19/01/2561 39,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 010 GPX LEGEND 200 M 197 / / / 8,051 17 เทา 1กต-6421 นครศรีธรรมราช 28/03/2561 11,000 7% 107
4- 011 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 2,068 18 ขาว-ดำ 1กว-1955 ขอนแก่น 31/05/2562 40,000 7% 107
4- 012 KAWASAKI NINJA ZX-10R M 998 / / / / 18,651 17 เขียว-ดำ 6กอ-9712 กรุงเทพมหานคร 22/09/2562 220,000 7% 107
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องแจ้งลงเล่มแล้ว | หน้ารายการจดทะเบียนระบุหมายเลขเครื่องไม่ครบ ผู้ซื้อต้องตรวจสอบและแก้ไขที่ขนส่งต้นทางเอง
4- 013 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 36,834 17 ดำ-ส้ม 1กภ-8096 ระยอง 05/06/2561 31,000 7% 107
4- 014 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 34,686 16 ขาว-ดำ 1กต-8780 อุดรธานี 31/03/2560 24,000 7% 107
4- 015 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 22,442 17 ดำ แดง 6กฒ-3866 กรุงเทพมหานคร 27/02/2561 15,000 7% 107
4- 016 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 8,947 18 เขียว-เทา 8กณ-7247 กรุงเทพมหานคร 04/07/2562 22,000 7% 107
4- 017 HONDA CB 150R M 150 / / / / 3,397 18 เขียว-ดำ 8กจ-1355 กรุงเทพมหานคร 16/05/2562 39,000 7% 107
4- 018 HONDA PCX 150 A 150 / / / / - 16 แดง-ดำ 5กม-1393 กรุงเทพมหานคร 01/09/2560 42,000 7% 107 2675.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 2675
4- 019 RYUKA RA1 M 200 / / / 5,248 17 ดำ 7กด-9217 กรุงเทพมหานคร 15/11/2561 18,000 7% 107
4- 020 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 16,975 17 เทา-ดำ 7กฌ-3518 กรุงเทพมหานคร 27/09/2562 22,000 7% 107
4- 021 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 19,099 18 แดง-ดำ 8กณ-5428 กรุงเทพมหานคร 03/07/2562 20,000 7% 107
4- 022 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 11,032 18 เทา แดง 7กอ-2888 กรุงเทพมหานคร 22/03/2562 16,000 7% 107
4- 023 BENELLI TNT25 M 249 / / / / 20,115 17 ขาว 6กพ-4114 กรุงเทพมหานคร 15/05/2562 26,000 7% 107
4- 024 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 1,572 18 น้ำเงิน ดำ 8กจ-9610 กรุงเทพมหานคร 21/05/2562 38,000 7% 107
4- 025 HONDA CB 150R M 150 / / / / 7,367 18 ดำ 8กฐ-2976 กรุงเทพมหานคร 20/06/2562 38,000 7% 107
4- 026 HONDA MSX125 M 125 / / / / 8,247 17 แดง-ดำ 7กธ-7467 กรุงเทพมหานคร 14/12/2562 20,000 7% 107
4- 027 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 17,450 17 นํ้าเงิน 7กฐ-7240 กรุงเทพมหานคร 20/10/2561 22,000 7% 107
4- 028 YAMAHA N-Max A 155 / / / / 23,100 16 ดำ เทา 5กท-5038 กรุงเทพมหานคร 15/07/2560 28,000 7% 107
4- 029 HONDA WAVE 110 I M 110 / 55,407 18 เทา-น้ำเงิน 9กก-6498 กรุงเทพมหานคร 12/12/2562 16,000 7% 107 321.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 321
4- 030 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 18,636 16 ขาว-ดำ 5กธ-8393 กรุงเทพมหานคร 27/07/2561 16,000 7% 107
4- 031 STALLION CENTAUR M 147 / / / 7,999 18 ขาว 7กพ-4983 กรุงเทพมหานคร 12/01/2562 20,000 7% 107
4- 032 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 17,023 17 น้ำเงิน ดำ 7กบ-7130 กรุงเทพมหานคร 27/12/2561 20,000 7% 107
4- 033 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 25,310 17 ดำ 1กด-7905 สุรินทร์ 25/05/2562 15,000 7% 107
4- 034 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 9,162 17 ขาว-น้ำตาล 6กช-3619 กรุงเทพมหานคร 25/01/2561 19,000 7% 107
4- 035 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 16,627 17 ดำ-ส้ม 1กฉ-9929 สระแก้ว 13/12/2561 20,000 7% 107
4- 036 HONDA CB 150R M 149 / / / / 15,693 18 เขียว ดำ 1กว-5863 ขอนแก่น 22/06/2562 38,000 7% 107
4- 037 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 37,965 17 ขาว-ส้ม 7กฌ-8455 กรุงเทพมหานคร 29/09/2561 40,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 038 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 37,370 17 น้ำเงิน-ดำ 1กถ-2920 บุรีรัมย์ 17/10/2561 12,000 7% 107
4- 039 YAMAHA FINN M 115 / / / / 1,526 19 ฟ้า-ดำ-ขาว 9กธ-8343 กรุงเทพมหานคร 17/04/2563 18,000 7% 107
4- 040 HONDA MSX125 M 125 / / / / 36,493 17 เหลือง-ดำ 6กต-1553 กรุงเทพมหานคร 17/03/2561 15,000 7% 107
4- 041 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 7,404 18 ดำ เหลือง 7กษ-7519 กรุงเทพมหานคร 07/03/2562 20,000 7% 107
4- 042 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 10,203 18 ขาว ดำ 7กล-5814 กรุงเทพมหานคร 14/02/2562 39,000 7% 107
4- 043 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 4,990 18 แดง ดำ 8กค-4575 กรุงเทพมหานคร 25/04/2562 20,000 7% 107
4- 044 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 7,443 17 ขาว 7กธ-7256 กรุงเทพมหานคร 14/12/2562 18,000 7% 107
4- 045 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 16,336 17 ขาว-เทา 6กภ-6724 กรุงเทพมหานคร 19/05/2561 18,000 7% 107
4- 046 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 20,684 18 ขาว-ดำ 8กข-1877 กรุงเทพมหานคร 17/04/2562 22,000 7% 107
4- 047 YAMAHA FINN M 115 / / / / 34,429 18 ดำ-เทา 8กฐ-4364 กรุงเทพมหานคร 20/06/2562 20,000 7% 107
4- 048 SUZUKI GSX-S150 M 147 / / / / 6,818 18 น้ำเงิน 8กฉ-1332 กรุงเทพมหานคร 22/05/2562 28,000 7% 107
4- 049 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 33,974 17 น้ำเงิน ดำ 1กผ-2775 ขอนแก่น 23/02/2561 44,000 7% 107
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 6กธ-3464กทม|
4- 050 HONDA MSX125 M 125 / / / / 11,665 18 แดง-เทา 1กณ-7618 ตรัง 28/03/2562 18,000 7% 107
4- 051 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 16,267 18 แดง-ดำ 1กท-6371 บุรีรัมย์ 05/03/2562 16,000 7% 107
4- 052 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 15,766 17 แดง-ดำ 7กต-4492 กรุงเทพมหานคร 20/11/2561 16,000 7% 107
4- 053 HONDA CB 150R M 150 / / / / 12,169 18 ดำ 1กฐ-6138 เพชรบูรณ์ 25/04/2562 38,000 7% 107
4- 054 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 28,086 17 น้ำเงิน 1กฌ-4230 หนองคาย 29/06/2561 36,000 7% 107
4- 055 HONDA WAVE 110 I M 110 / 3,122 17 ดำ 1กถ-5961 บุรีรัมย์ 17/11/2561 14,000 7% 107
4- 056 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 2,057 18 แดง-ขาว 8กศ-145 กรุงเทพมหานคร 22/10/2562 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 057 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 37,682 17 ม่วง-ดำ 6กจ-6820 กรุงเทพมหานคร 13/01/2561 16,000 7% 107
4- 058 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 16,997 18 ขาว ดำ 8กญ-7315 กรุงเทพมหานคร 12/06/2562 17,000 7% 107
4- 059 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 31,102 16 ดำ น้ำตาล 1กญ-1515 นครปฐม 19/08/2562 18,000 7% 107
4- 060 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 9,580 18 น้ำเงิน ดำ 8กฒ-274 กรุงเทพมหานคร 25/06/2562 20,000 7% 107
4- 061 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 1,176 19 เหลือง-ดำ 9กฉ-9830 กรุงเทพมหานคร 28/01/2563 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 062 RYUKA CLASSIC M 107 / / 12,048 18 ชมพู-ขาว 7กฬ-5273 กรุงเทพมหานคร 19/03/2562 11,000 7% 107
4- 063 HONDA CB 150R M 150 / / / / 6,006 18 เทา-ดำ 7กร-1181 กรุงเทพมหานคร 02/02/2562 38,000 7% 107
4- 064 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 15,236 16 เหลือง-เทา 6กฆ-1264 กรุงเทพมหานคร 20/12/2560 17,000 7% 107
4- 065 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / / 2,808 17 ขาว 6กท-110 กรุงเทพมหานคร 29/03/2561 22,000 7% 107
4- 066 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 10 18 แดง-ดำ 8กฒ-5523 กรุงเทพมหานคร 27/06/2562 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 067 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 13,537 17 เทา 1กภ-3855 ระยอง 16/05/2561 30,000 7% 107
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กภ-3855ระยอง|
4- 068 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 5,074 17 เทา 7กน-4361 กรุงเทพมหานคร 19/12/2561 18,000 7% 107
4- 069 YAMAHA QBIX A 125 / / / 42 18 เทา-ดำ-เขียว 8กพ-1424 กรุงเทพมหานคร 03/09/2562 20,000 7% 107
4- 070 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 23,867 18 เทา-ดำ 8กญ-9061 กรุงเทพมหานคร 12/06/2562 54,000 7% 107
4- 071 HONDA DREAM M 110 / / 3,263 17 แดง ขาว 7กบ-4636 กรุงเทพมหานคร 25/12/2561 22,000 7% 107
4- 072 HONDA CB 150R M 150 / / / / 6,982 17 ดำ 1กฉ-9178 สระแก้ว 22/11/2561 37,000 7% 107
4- 073 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 7,475 18 แดง-เทา 1กต-884 ฉะเชิงเทรา 20/09/2562 22,000 7% 107
4- 074 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 9,788 17 เทา 7กฆ-9742 กรุงเทพมหานคร 30/08/2561 20,000 7% 107
4- 075 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 19,806 17 แดง-ดำ 6กท-7476 กรุงเทพมหานคร 31/03/2561 15,000 7% 107
4- 076 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 8,216 17 แดง 6กบ-7559 กรุงเทพมหานคร 28/04/2561 18,000 7% 107
4- 077 YAMAHA SPARK 115I M 115 / / / 10,758 16 น้ำเงิน-ดำ 6กข-3902 กรุงเทพมหานคร 06/12/2560 14,000 7% 107
4- 078 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 4,384 18 ขาว 8กฉ-1342 กรุงเทพมหานคร 22/05/2562 17,000 7% 107
4- 079 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / - 18 ฟ้า 8กฎ-6389 กรุงเทพมหานคร 15/06/2562 30,000 7% 107
4- 080 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 6,830 18 ดำ-เหลือง 8กช-9297 กรุงเทพมหานคร 31/05/2562 20,000 7% 107
4- 081 HONDA CB 150R M 150 / / / / 13,203 18 ดำ 8กค-1175 กรุงเทพมหานคร 24/04/2562 37,000 7% 107
4- 082 LIFAN LF 110-11H M 110 / / 1,043 16 เทา 6กข-1315 กรุงเทพมหานคร 01/12/2560 10,000 7% 107
4- 083 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 4,935 18 แดง-ดำ 8กด-7023 กรุงเทพมหานคร 11/07/2562 27,000 7% 107
4- 084 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 48,196 17 แดง 7กฉ-2791 กรุงเทพมหานคร 14/09/2561 36,000 7% 107
4- 085 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 33,296 16 ขาว-ดำ 1กฆ-1751 อุทัยธานี 26/09/2560 15,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
4- 086 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 7,980 18 ดำ-เทา 1กภ-679 สุราษฎร์ธานี 21/08/2562 20,000 7% 107
4- 087 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 9,308 18 น้ำเงินดำ 1กธ-9215 บุรีรัมย์ 02/07/2562 17,000 7% 107
4- 088 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 41,538 17 แดง 6กฐ-8632 กรุงเทพมหานคร 23/02/2561 34,000 7% 107
4- 089 GPX LEGEND 150 M 149 / / 3,948 18 เทา 1กฎ-6467 กำแพงเพชร 08/10/2562 13,000 7% 107
4- 090 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 1,692 19 เทา 2กส-6433 ชลบุรี 31/08/2563 20,000 7% 107
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่
4- 091 HONDA CB 150R M 150 / / / / 11,870 17 ดำ 2กท-4490 ชลบุรี 17/11/2561 37,000 7% 107
4- 092 YAMAHA FINN M 115 / / / 19,081 18 น้ำเงิน-ดำ-เทา 1กร-6497 อุบลราชธานี 14/09/2562 16,000 7% 107
4- 093 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 8,381 18 แดง-ขาว 8กก-8783 กรุงเทพมหานคร 10/04/2562 20,000 7% 107
4- 094 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 19,972 18 แดง-ดำ 8กม-8537 กรุงเทพมหานคร 20/09/2562 16,000 7% 107
4- 095 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 21,390 16 เขียว 6กข-2072 กรุงเทพมหานคร 01/12/2560 18,000 7% 107
4- 096 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 20,750 18 ขาว ดำ 7กส-5102 กรุงเทพมหานคร 13/03/2562 22,000 7% 107
4- 097 YAMAHA YZF-R15 M 150 / / / 42,748 16 น้ำเงิน 6กก-1712 กรุงเทพมหานคร 25/11/2560 25,000 7% 107
4- 098 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / 10,666 17 แดง 6กภ-2325 กรุงเทพมหานคร 18/05/2561 16,000 7% 107
4- 099 HONDA MSX125 M 125 / / / / 14,962 16 ดำ 5กฒ-3560 กรุงเทพมหานคร 13/06/2562 16,000 7% 107
4- 100 YAMAHA GRAND FILANO A 125 / / / / 10,110 17 เหลือง-เทา 1กฐ-6776 สมุทรสาคร 16/08/2561 24,000 7% 107
4- 101 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 3,326 18 ขาว 8กถ-5716 กรุงเทพมหานคร 24/07/2562 20,000 7% 107
4- 102 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 13,132 18 ดำ 8กฎ-3200 กรุงเทพมหานคร 14/06/2562 52,000 7% 107
4- 103 YAMAHA FINN M 115 / / / 2,448 18 ขาว ดำ เทา 8กฎ-1176 กรุงเทพมหานคร 13/06/2562 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 104 HONDA CBR 150 R M 150 / / / / 7,603 17 แดง-ดำ 1กฌ-4729 หนองคาย 30/06/2561 30,000 7% 107
4- 105 HONDA DREAM M 110 / / 823 17 น้ำเงิน-ขาว 7กฆ-9661 กรุงเทพมหานคร 30/08/2562 18,000 7% 107
4- 106 HONDA CLICK 125I A 125 / / / 2,525 น้ำเงิน-ดำ ชุดจด6550 - 01/01/2513 22,000 7% 107
4- 107 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 49,578 17 เทา-ดำ 6กญ-153 กรุงเทพมหานคร 02/02/2561 14,000 7% 107
4- 108 RYUKA RK150 M 150 / / / / 9,973 18 น้ำเงิน 1กพ-1796 สุราษฎร์ธานี 08/06/2562 13,000 7% 107
4- 109 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 1,141 18 แดง ขาว 8กฮ-9488 กรุงเทพมหานคร 04/12/2562 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 110 HONDA CB 150R M 150 / / / / 11,876 18 ดำ 8กฌ-2415 กรุงเทพมหานคร 01/06/2562 38,000 7% 107
4- 111 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 6,294 18 น้ำเงิน ดำ 8กค-7465 กรุงเทพมหานคร 27/04/2562 19,000 7% 107
4- 112 YAMAHA FINN M 115 / / / / 18,521 18 ดำ-เทา 1กร-406 อุบลราชธานี 23/07/2562 18,000 7% 107
4- 113 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 3,992 18 แดง-ขาว 7กอ-1442 กรุงเทพมหานคร 22/03/2562 20,000 7% 107
4- 114 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 15,046 18 เทา 8กษ-8849 กรุงเทพมหานคร 06/11/2562 37,000 7% 107
4- 115 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 10,429 16 ดำ-แดง 1กค-5134 สิงห์บุรี 28/10/2560 16,000 7% 107
4- 116 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 31,228 17 แดง-ดำ 7กผ-823 กรุงเทพมหานคร 28/12/2561 38,000 7% 107
4- 117 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 6,910 17 ดำ-ส้ม 7กช-2799 กรุงเทพมหานคร 20/09/2561 38,000 7% 107
4- 118 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 1,476 18 ดำ-เหลือง 8กญ-9976 กรุงเทพมหานคร 13/06/2562 18,000 7% 107
4- 119 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 6,335 18 ชมพู-ดำ 8กจ-1519 กรุงเทพมหานคร 16/05/2562 18,000 7% 107
4- 120 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 48,792 17 เทา 6กถ-9810 กรุงเทพมหานคร 29/03/2562 38,000 7% 107
4- 121 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / ตรวจสอบไม่ 17 ดำ 2กต-3567 ชลบุรี 15/09/2561 18,000 7% 107
4- 122 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / - 18 น้ำเงิน-ดำ 8กศ-1791 กรุงเทพมหานคร 24/10/2562 40,000 7% 107 1605.00
**หมายเหตุ ค่ากุญแจ 1605
4- 123 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 26,681 18 ฟ้า-เขียว 7กว-3412 กรุงเทพมหานคร 26/02/2562 34,000 7% 107
4- 124 GPX LEGEND 150 M 149 / / / 11,548 18 ดำ 8กฐ-2994 กรุงเทพมหานคร 20/06/2562 14,000 7% 107
4- 125 BENELLI TNT135 M 135 / / / / 17,421 17 แดง 1กท-4174 สงขลา 20/04/2561 11,000 7% 107
4- 126 GPX DEMON M 125 / / / / / 14,654 16 ดำ 5กฒ-4897 กรุงเทพมหานคร 14/06/2561 15,000 7% 107
4- 127 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 14,023 18 แดง-ดำ 8กง-9894 กรุงเทพมหานคร 15/05/2562 18,000 7% 107
4- 128 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / / 6,880 18 ดำ-แดง 8กพ-7265 กรุงเทพมหานคร 06/09/2562 22,000 7% 107
4- 129 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 5,914 18 แดง-ดำ 8กศ-8460 กรุงเทพมหานคร 29/10/2562 28,000 7% 107
4- 130 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 16,240 17 เขียว 7กฎ-4334 กรุงเทพมหานคร 12/10/2561 17,000 7% 107
4- 131 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 54,210 12 น้ำเงิน อลอ-957 กรุงเทพมหานคร 07/12/2558 18,000 7% 107
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 132 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 19,242 18 แดง ดำ 7กล-4822 กรุงเทพมหานคร 13/02/2562 17,000 7% 107
4- 133 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 36,856 17 เทา 6กส-8725 กรุงเทพมหานคร 11/07/2562 33,000 7% 107
4- 134 HONDA DREAM M 110 / / 32,998 17 ชมพู-ขาว 7กฎ-9212 กรุงเทพมหานคร 17/10/2561 17,000 7% 107
4- 135 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 5,608 18 น้ำเงิน-ดำ 8กก-4965 กรุงเทพมหานคร 05/04/2562 18,000 7% 107
4- 136 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 92,273 17 ดำ-แดง 7กด-6985 กรุงเทพมหานคร 14/11/2562 20,000 7% 107
4- 137 HONDA PCX 150 A 150 / / / / 46,648 16 ดำ 5กล-2410 กรุงเทพมหานคร 23/09/2560 46,000 7% 107
4- 138 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 14,374 17 ดำ-แดง 1กฌ-4179 จันทบุรี 30/03/2562 18,000 7% 107
4- 139 HONDA DREAM M 110 / / 19,537 18 ชมพู-ขาว 7กอ-1331 กรุงเทพมหานคร 22/03/2562 18,000 7% 107
4- 140 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 24,542 17 ม่วง-ดำ 1กภ-5500 อุดรธานี 14/09/2561 20,000 7% 107
4- 141 HONDA WAVE 110 I M 110 / / 7,001 18 ดำ-แดง 1กฒ-9288 ศรีสะเกษ 23/05/2562 18,000 7% 107
4- 142 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 3,455 17 ขาว-น้ำตาล 6กฮ-8931 กรุงเทพมหานคร 26/07/2561 19,000 7% 107
4- 143 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 2,478 17 ดำ ชมพู 7กน-3916 กรุงเทพมหานคร 19/12/2561 26,000 7% 107
4- 144 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 2,992 แดง ชุดจด2220 - 47,000 7% 107
4- 145 KAWASAKI KSR M 111 / / / / / 5,636 14 ส้ม-ดำ 9กช-9495 กรุงเทพมหานคร 01/02/2563 12,000 7% 107
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากเดิมทะเบียนระงับ
4- 146 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 11,094 18 ขาว 7กอ-1777 กรุงเทพมหานคร 22/03/2562 33,000 7% 107
4- 147 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 27,430 18 ดำ 8กพ-7216 กรุงเทพมหานคร 06/09/2562 15,000 7% 107
4- 148 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 43,714 17 แดง 7กถ-4597 กรุงเทพมหานคร 27/11/2561 34,000 7% 107
4- 149 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / - 16 แดง ดำ 1กฐ-9967 นครศรีธรรมราช 11/04/2560 30,000 7% 107
4- 150 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 43,324 18 น้ำเงิน 7กษ-7624 กรุงเทพมหานคร 07/03/2562 34,000 7% 107
4- 151 RYUKA ZSR M 125 / / / / / 4,920 18 น้ำเงิน 8กฐ-4807 กรุงเทพมหานคร 20/06/2562 15,000 7% 107
4- 152 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 22,398 17 เทา 7กจ-2658 กรุงเทพมหานคร 06/09/2561 34,000 7% 107
4- 153 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 11,931 17 ดำ 6กอ-3315 กรุงเทพมหานคร 19/07/2561 24,000 7% 107
4- 154 HONDA ZOOMER-X A 108 / / / / 4,088 17 แดง-ดำ 8กฐ-5371 กรุงเทพมหานคร 20/06/2562 20,000 7% 107
4- 155 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 23,993 17 ดำ 7กฎ-2765 กรุงเทพมหานคร 11/10/2562 18,000 7% 107
4- 156 HONDA MSX125 M 125 / / / / 13,726 17 ขาว-ดำ 7กฉ-5876 กรุงเทพมหานคร 15/09/2562 18,000 7% 107
4- 157 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 9,587 18 ดำ เขียว 7กฮ-9882 กรุงเทพมหานคร 02/04/2562 33,000 7% 107
4- 158 HONDA DREAM M 110 / / 16,197 17 น้ำเงิน-ขาว 1กม-5372 อุดรธานี 21/11/2561 22,000 7% 107
4- 159 HONDA SCOOPY I A 108 / / / 3,361 16 ดำ-แดง 5กบ-6812 กรุงเทพมหานคร 09/08/2560 18,000 7% 107
4- 160 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 1,715 18 ดำ 7กผ-5696 กรุงเทพมหานคร 05/01/2562 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 161 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / 10,001 18 แดง 8กณ-6054 กรุงเทพมหานคร 03/07/2562 22,000 7% 107
4- 162 YAMAHA FINO 125 A 125 / / / / 20,163 17 น้ำเงิน 7กบ-649 กรุงเทพมหานคร 21/12/2562 17,000 7% 107
4- 163 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 25,315 17 ดำ แดง 6กผ-8769 กรุงเทพมหานคร 09/05/2561 22,000 7% 107
4- 164 RYUKA RK150 M 150 / / / / 3,525 17 น้ำเงิน 7กข-496 กรุงเทพมหานคร 09/08/2561 15,000 7% 107
4- 165 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 8,370 17 เขียว ดำ 7กท-302 กรุงเทพมหานคร 29/11/2561 24,000 7% 107
4- 166 LIFAN LF 110-11H M 110 / / 1,625 18 เทา 8กฆ-7898 กรุงเทพมหานคร 04/05/2562 11,000 7% 107
4- 167 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 57,204 16 แดง-เทา 5กญ-7884 กรุงเทพมหานคร 26/05/2560 18,000 7% 107
4- 168 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 5,309 18 ดำ ส้ม 8กฆ-3492 กรุงเทพมหานคร 01/05/2562 38,000 7% 107
4- 169 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 47,396 18 แดง-ดำ 7กผ-7896 กรุงเทพมหานคร 08/01/2562 24,000 7% 107
4- 170 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 30,697 18 ขาว ดำ 7กผ-9099 กรุงเทพมหานคร 09/01/2562 24,000 7% 107
4- 171 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 26,684 17 เขียว ดำ 6กล-8152 กรุงเทพมหานคร 13/06/2561 20,000 7% 107
4- 172 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 13,879 18 เทา น้ำเงิน 8กค-6926 กรุงเทพมหานคร 26/04/2562 20,000 7% 107
4- 173 YAMAHA QBIX A 125 / / / / 2,476 18 ขาว เทา 8กข-6444 กรุงเทพมหานคร 20/04/2562 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 174 YAMAHA M-Slaz M 150 / / / / 28,282 17 เทา เขียว 6กจ-6543 กรุงเทพมหานคร 13/01/2561 36,000 7% 107
4- 175 YAMAHA YZF-R15 M 155 / / / / 24,870 17 น้ำเงิน 7กท-4654 กรุงเทพมหานคร 30/11/2561 40,000 7% 107
4- 176 GPX CR5 M 197 / / / / - 16 เหลือง 5กด-6206 กรุงเทพมหานคร 27/06/2560 16,000 7% 107
4- 177 HONDA DREAM M 110 / / 9,789 16 เขียว ขาว 1กฉ-6377 กำแพงเพชร 04/08/2560 21,000 7% 107
4- 178 GPX DEMON-X M 125 / / / / / 7,976 18 เหลือง-เทา 7กว-2444 กรุงเทพมหานคร 19/02/2562 13,000 7% 107
4- 179 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 15,458 17 ขาว 7กฐ-8330 กรุงเทพมหานคร 24/10/2561 32,000 7% 107
4- 180 HONDA PCX 150 A 150 / / / / - 16 ดำ 5กผ-6820 กรุงเทพมหานคร 17/08/2561 44,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 181 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 21,170 17 ดำ เทา 6กด-9302 กรุงเทพมหานคร 16/03/2561 20,000 7% 107
4- 182 HONDA CB 150R M 150 / / / / 20,562 18 เทา ดำ 8กข-3084 กรุงเทพมหานคร 17/04/2562 36,000 7% 107
4- 183 SUZUKI GD110 M 113 / 11,219 18 น้ำเงิน 7กม-3472 กรุงเทพมหานคร 25/01/2563 16,000 7% 107
4- 184 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 7,569 18 เขียว-ดำ 8กฌ-6737 กรุงเทพมหานคร 05/06/2562 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 185 SUZUKI SMASH M 113 / / / / 15,988 18 แดง 8กข-1009 กรุงเทพมหานคร 11/04/2562 13,000 7% 107
4- 186 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 57,592 17 ขาว ดำ 6กต-7261 กรุงเทพมหานคร 21/03/2561 16,000 7% 107
4- 187 KAWASAKI KSR PRO M 111 / / / / 14,558 17 เหลือง ดำ 7กฆ-5424 กรุงเทพมหานคร 26/08/2561 15,000 7% 107
4- 188 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 6,952 18 ขาว 7กษ-6014 กรุงเทพมหานคร 06/03/2562 19,000 7% 107
4- 189 HONDA WAVE 110 I M 110 / / / 20,250 18 ดำ แดง 8กข-7533 กรุงเทพมหานคร 20/04/2562 18,000 7% 107
4- 190 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 13,730 17 ขาว ดำ 6กฮ-7373 กรุงเทพมหานคร 26/07/2561 22,000 7% 107
4- 191 HONDA DREAM M 110 / / 25,566 17 น้ำเงิน ขาว 6กฬ-4910 กรุงเทพมหานคร 13/07/2561 17,000 7% 107
4- 192 HONDA CLICK 125I A 125 / / / / 26,373 17 เขียว-ดำ 7กด-5330 กรุงเทพมหานคร 13/11/2561 22,000 7% 107
4- 193 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 30,990 17 แดง-เทา 1กช-8854 หนองคาย 22/03/2561 18,000 7% 107
4- 194 HONDA DREAM M 110 / / 9,578 17 น้ำตาล-ขาว 1กจ-6504 หนองบัวลำภู 25/12/2561 20,000 7% 107
4- 195 YAMAHA SPARK LX M 115 / / / / 62,246 16 แดง 6กก-7763 กรุงเทพมหานคร 29/11/2560 15,000 7% 107
4- 196 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 / / / 15,575 17 เทา 7กฆ-8507 กรุงเทพมหานคร 29/08/2561 18,000 7% 107
4- 197 HONDA MOOVE A 108 / / / 10,511 17 น้ำเงิน 6กล-4549 กรุงเทพมหานคร 12/06/2561 12,000 7% 107
4- 198 YAMAHA N-Max A 155 / / / / / 58,421 17 แดง 6กพ-6062 กรุงเทพมหานคร 16/05/2561 32,000 7% 107
4- 199 GPX CR5 M 197 / / / / 16,827 18 แดง 7กภ-6193 กรุงเทพมหานคร 19/01/2562 18,000 7% 107
4- 200 HONDA PCX 150 A 150 / / / - 16 น้ำเงิน ดำ 5กฬ-1787 กรุงเทพมหานคร 31/10/2560 38,000 7% 107
4- 201 HONDA MSX125SF M 125 / / / / 6,412 18 ดำ-เหลือง อุดรธานี 28/02/2563 ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 202 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / 19,252 18 แดง-เทา ชลบุรี ถอนการประมูล 7% 107
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
4- 203 KTM RC390 M 373 / / / / 0 16 ขาว 5กณ-8049 กรุงเทพมหานคร 21/06/2560 25,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 204 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / ตรวจสอบไม่ 18 แดง-ขาว 1กล-5629 ขอนแก่น 27/04/2562 11,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 205 GPX CR5 M 149 / / / / 22,502 15 ดำ 4กฌ-6330 กรุงเทพมหานคร 11/08/2559 10,000 7% 107
4- 206 YAMAHA AEROX 155 A 155 / / / / - 17 ขาว-เทา 7กต-2244 กรุงเทพมหานคร 16/11/2561 25,000 7% 107
4- 207 GPX DEMON-150GR M 149 / / / / - 18 แดง 8กย-1044 กรุงเทพมหานคร 21/09/2562 12,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 208 GPX LEGEND 200 M 197 / / / 12,238 18 ดำ 7กอ-750 กรุงเทพมหานคร 21/03/2562 14,000 7% 107
4- 209 YAMAHA GT 125 A 125 / / / / 30,361 16 แดง-ดำ 5กฐ-2006 กรุงเทพมหานคร 02/06/2560 3,000 7% 107
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ | แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป เนื่องจากสูญหายตั้งแต่วันที่ 24|05|2560
4- 210 STALLION CENTAUR M 150 / / / - 14 แดง 1กค-7810 ปราจีนบุรี 09/12/2558 4,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ | ไม่มีกุญแจ |ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 211 SUZUKI SMASH M 113 / / 62,675 12 น้ำเงิน กษธ-580 แพร่ 31/08/2556 1,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ | ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน 3 ปี)
4- 212 GPX DEMON-150GN M 149 / / / / 12,474 17 ขาว 7กญ-1678 กรุงเทพมหานคร 02/10/2561 9,000 7% 107
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 213 STALLION CENTAUR M 147 / / / 5,895 17 เหลือง 6กล-9142 กรุงเทพมหานคร 14/06/2561 13,000 7% 107
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 214 SUZUKI GSX-1000R M 1000 / / / / 39,179 08 น้ำเงิน ขาว 3กณ-2685 กรุงเทพมหานคร 21/10/2561 105,000 7% 642 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องลงเล่ม |เปลี่ยนสีลงเล่ม |คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
4- 215 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / - 14 ดำ 1กฐ-76 ชลบุรี 25/02/2560 95,000 7% 642 0
4- 216 DUCATI MONSTER M 803 / / / / 24,306 14 แดง ขาว 4กท-3040 กรุงเทพมหานคร 08/09/2562 130,000 7% 1,284 0
4- 217 YAMAHA R1 M 1000 / / / / - 15 น้ำเงิน 3กธ-46 กรุงเทพมหานคร 27/01/2563 150,000 7% 1,284 0
4- 218 HONDA CBR650FA M 649 / / / / 11,461 14 แดง 2กต-521 กรุงเทพมหานคร 27/03/2561 155,000 7% 642 0
4- 219 KAWASAKI NINJA 650 M 649 / / / / 33,752 13 ดำ อฬร-77 กรุงเทพมหานคร 05/02/2562 75,000 7% 642 0
4- 220 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / 18,312 14 ดำ 1กจ-8000 เพชรบูรณ์ 11/12/2559 65,000 7% 642 0
4- 221 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / 33,830 13 ดำ 7กณ-3581 กรุงเทพมหานคร 25/04/2561 65,000 7% 642 0
4- 222 KAWASAKI NINJA 300 M 296 / / / / 32,615 14 เขียว 2กษ-4408 กรุงเทพมหานคร 10/07/2561 55,000 7% 642 0
4- 223 HONDA CB650 FA M 649 / / / / - 16 ดำ แดง 6กฒ-943 กรุงเทพมหานคร 15/08/2560 105,000 7% 642 0
4- 224 BENELLI BJ 600 GS M 600 / / / / - 14 ขาว 1กฆ-9990 ปทุมธานี 06/03/2562 65,000 7% 642 0
4- 225 HONDA CBR500R M 471 / / / / 52,038 14 แดง 7กฐ-8630 กรุงเทพมหานคร 24/06/2561 45,000 7% 642 0
4- 226 DUCATI MONSTER M 803 / / / / - 15 แดง ขาว 3กว-96 กรุงเทพมหานคร 15/07/2562 190,000 7% 1,284 0
4- 227 DUCATI MONSTER M 803 / / / / - 13 แดง 5กฮ-4666 กรุงเทพมหานคร 07/03/2560 105,000 7% 642 0
4- 228 KAWASAKI NINJA 300 M 296 / / / / 33,769 13 ขาว 7กณ-9643 กรุงเทพมหานคร 08/11/2561 50,000 7% 642 0
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ
4- 229 KAWASAKI VERSYS M 649 / / / / 27,907 12 น้ำตาล 7กฐ-3234 กรุงเทพมหานคร 07/12/2561 125,000 7% 642 0
4- 230 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / 11,822 11 ดำ อตจ-5 กรุงเทพมหานคร 10/08/2561 55,000 7% 642 0
4- 231 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / 27,483 15 ดำ 3กธ-22 กรุงเทพมหานคร 30/01/2561 105,000 7% 642 0
4- 232 HONDA CBR650FA M 649 / / / / 40,002 14 ดำ 8กธ-7757 กรุงเทพมหานคร 09/07/2562 125,000 7% 642 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด
4- 234 DUCATI MONSTER M 821 / / / / 22,785 15 แดง 9กญ-6239 กรุงเทพมหานคร 14/07/2562 220,000 7% 1,284 0
4- 235 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / 13,879 13 ดำ 1กฬ-6448 กรุงเทพมหานคร 16/10/2562 89,000 7% 1,284 0
4- 236 HONDA CB650 FA M 649 / / / / 7,890 15 เหลือง 3กอ-4552 กรุงเทพมหานคร 25/05/2562 120,000 7% 1,284 0
4- 237 DUCATI MONSTER M 803 / / / / 21,356 13 ดำ 2กข-8209 กรุงเทพมหานคร 20/11/2562 130,000 7% 1,284 0
4- 238 DUCATI MONSTER M 803 / / / / 14,063 13 ดำ 1กง-9449 กรุงเทพมหานคร 30/07/2561 125,000 7% 642 0
4- 239 HONDA CB650 FA M 649 / / / / 28,970 16 ดำ แดง 8กช-1171 กรุงเทพมหานคร 10/11/2562 190,000 7% 642 0
4- 240 KAWASAKI NINJA 300 M 296 / / / / 17,150 16 เขียว ขาว 5กง-6498 กรุงเทพมหานคร 19/04/2562 55,000 7% 642 0
4- 241 KAWASAKI Z300 M 296 / / / / 36,316 15 เหลือง-ดำ 6กฬ-8869 กรุงเทพมหานคร 12/05/2561 50,000 7% 642 0
4- 242 YAMAHA YZF-R3 M 321 / / / / 7,009 17 ขาว แดง 8กต-7647 กรุงเทพมหานคร 17/05/2562 55,000 7% 642 0
4- 243 KAWASAKI NINJA 650 M 649 / / / / 55,350 12 ดำ องธ-68 กรุงเทพมหานคร 03/05/2561 75,000 7% 642 0
4- 244 APRILIA SRV 850 M 839 / / / / / 27,063 15 แดง 4กง-8001 กรุงเทพมหานคร 08/07/2562 215,000 7% 1,605 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม
4- 245 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / - 15 ดำ แดง 2กถ-1649 ชลบุรี 09/03/2560 125,000 7% 2,140 0
4- 246 KAWASAKI Z800 M 806 / / / / - 15 เขียว ดำ 3กษ-290 กรุงเทพมหานคร 29/04/2561 165,000 7% 1,605 0
4- 247 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / 66,900 12 ดำ 2กบ-5789 กรุงเทพมหานคร 25/06/2562 75,000 7% 642 0
4- 248 DUCATI DIAVEL M 1198 / / / / - 13 ดำ 2กธ-9891 ชลบุรี 07/06/2561 295,000 7% 1,605 0
4- 249 SUZUKI GSX-1000R M 1000 / / / / 9,301 13 น้ำเงิน ขาว ดำ อฬบ-42 กรุงเทพมหานคร 04/02/2562 380,000 7% 642 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีลงเล่ม
4- 250 DUCATI MONSTER M 803 / / / / - 15 แดง ขาว 2กฬ-79 กรุงเทพมหานคร 08/05/2562 190,000 7% 1,284 0
4- 251 KAWASAKI NINJA 1000 M 1043 / / / / 49,888 14 แดง 2กน-9647 กรุงเทพมหานคร 29/04/2562 190,000 7% 1,284 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีลงเล่ม
4- 252 KAWASAKI NINJA 650 M 649 / / / / 22,410 16 แดง ดำ 5กผ-7086 กรุงเทพมหานคร 17/08/2561 100,000 7% 1,284 0
4- 253 BENELLI BJ 600 GS M 600 / / / / 27,067 16 ขาว 5กจ-2939 กรุงเทพมหานคร 26/04/2562 95,000 7% 1,605 0
4- 254 DUCATI MONSTER M 803 / / / / 18,111 12 แดง 4กร-811 กรุงเทพมหานคร 01/06/2562 120,000 7% 642 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 255 HONDA CB650 FA M 649 / / / / 24,989 16 ดำ 1กฆ-4963 สมุทรปราการ 15/02/2562 140,000 7% 642 0
4- 256 KAWASAKI NINJA 650 M 649 / / / / 53,254 13 ขาว 7กน-375 กรุงเทพมหานคร 25/07/2561 75,000 7% 642 0
4- 257 KAWASAKI NINJA 650 M 649 / / / / 38,957 13 ขาว อสต-99 กรุงเทพมหานคร 23/01/2561 85,000 7% 642 0
4- 258 HONDA CBR 1000 M 999 / / / / 20,775 15 ขาว 8กด-9762 กรุงเทพมหานคร 27/01/2562 260,000 7% 1,605 0
4- 259 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / 25,502 14 ดำ 3กง-1267 กรุงเทพมหานคร 18/09/2561 90,000 7% 1,605 0
4- 260 KAWASAKI VERSYS M 649 / / / / 33,035 13 ขาว 6กด-5638 กรุงเทพมหานคร 28/05/2561 100,000 7% 642 0
4- 261 DUCATI MONSTER M 803 / / / / 42,832 14 แดง 2กก-8880 กรุงเทพมหานคร 27/02/2563 115,000 7% 642 0
4- 262 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / 31,831 15 ดำ แดง 7กฎ-4358 กรุงเทพมหานคร 24/10/2561 110,000 7% 1,605 0
4- 263 KAWASAKI Z300 M 296 / / / / 7,807 15 เขียว ดำ 3กย-962 กรุงเทพมหานคร 18/03/2561 50,000 7% 642 0
4- 264 HONDA CBR300RA M 286 / / / / 38,131 16 เหลือง-ดำ 4กย-7755 กรุงเทพมหานคร 08/01/2562 60,000 7% 642 0
4- 265 DUCATI MONSTER M 803 / / / / 34,100 13 แดง 1กย-2538 กรุงเทพมหานคร 20/08/2561 100,000 7% 642 0
4- 266 HONDA CB650 FA M 650 / / / / 20,819 15 ดำ 7กข-2185 กรุงเทพมหานคร 08/10/2561 125,000 7% 642 0
4- 267 KAWASAKI NINJA 300 M 296 / / / / 19,021 15 เขียว ขาว 2กม-2062 ชลบุรี 24/03/2562 76,000 7% 642 0
4- 268 KAWASAKI ER-6N M 649 / / / / 11,539 13 เขียว 6กส-7479 กรุงเทพมหานคร 10/05/2561 50,000 7% 642 0
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 269 HONDA CB650 FA M 649 / / / / - 15 เหลือง 4กง-9277 กรุงเทพมหานคร 09/07/2561 133,000 7% 642 0
4- 270 KAWASAKI NINJA 650 M 649 / / / / - 14 แดง 1กฎ-5492 ชลบุรี 10/02/2560 86,000 7% 2,140 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีลงเล่ม
4- 271 KAWASAKI VERSYS M 649 / / / / 7,693 13 เหลือง ดำ 1กฒ-1219 ลพบุรี 11/11/2561 100,000 7% 642 0
4- 272 KAWASAKI VERSYS M 649 / / / / 9,433 13 น้ำตาล 1กฉ-5068 ชลบุรี 17/09/2560 100,000 7% 642 0
4- 273 KAWASAKI NINJA 300 M 296 / / / / 25,444 15 แดง ดำ 3กต-101 กรุงเทพมหานคร 07/01/2561 55,000 7% 642 0
4- 274 KAWASAKI NINJA 650 M 649 / / / / 29,468 14 เทา ดำ 2กอ-955 กรุงเทพมหานคร 08/08/2562 85,000 7% 642 0
4- 275 DUCATI MONSTER M 803 / / / / 27,980 12 ดำ 6กฒ-813 กรุงเทพมหานคร 10/08/2560 120,000 7% 642 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีลงเล่ม
4- 276 HONDA CB300FA M 286 / / / / 95,117 15 แดง ดำ 1กฉ-3466 สระแก้ว 07/01/2561 390,000 7% 642 0
4- 277 HONDA CBR 1000 M 999 / / / / 15,593 16 แดง 7กฬ-8780 กรุงเทพมหานคร 14/07/2561 355,000 7% 642 0
4- 278 KAWASAKI NINJA 650 M 649 / / / / 44,835 11 ดำ 4กษ-11 กรุงเทพมหานคร 31/05/2561 55,000 7% 642 0
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีลงเล่ม
4- 279 HONDA CB650 FA M 649 / / / / 33,395 14 ดำ 7กบ-522 กรุงเทพมหานคร 24/04/2561 185,000 7% 2,675 0
4- 280 DUCATI MONSTER M 803 / / / / 43,036 14 แดง ขาว 2กษ-3301 กรุงเทพมหานคร 09/07/2560 135,000 7% 642 0
4- 281 HONDA CB650 FA M 650 / / / / 37,773 14 เหลือง 2กฮ-9669 กรุงเทพมหานคร 19/08/2561 135,000 7% 642 0
4- 282 KAWASAKI VERSYS M 649 / / / / 47,630 15 ดำ 3กท-5761 กรุงเทพมหานคร 21/01/2561 125,000 7% 642 0
4- 283 DUCATI MONSTER M 803 / / / / 15,932 12 แดง อนก-854 กรุงเทพมหานคร 25/07/2560 100,000 7% 642 0
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีชำรุด
4- 284 KAWASAKI NINJA 300 M 296 / / / / 47,312 14 เขียว 1กค-2645 ตาก 19/09/2561 50,000 7% 642 0
4- 285 HONDA CB500F M 471 / / / / - 13 ดำ 1กฉ-8836 ชลบุรี 26/09/2559 55,000 7% 2,140 0
4- 286 HONDA CB650 FA M 649 / / / / 30,881 14 ดำ 7กพ-1269 กรุงเทพมหานคร 19/09/2561 125,000 7% 642 0
4- 287 DUCATI MONSTER M 803 / / / / - 14 แดง ขาว 5กบ-530 กรุงเทพมหานคร 29/08/2560 135,000 7% 642 0
4- 288 HONDA CBR500R M 471 / / / / - 14 แดง 2กถ-5808 กรุงเทพมหานคร 26/03/2562 80,000 7% 642 0
4- 289 KAWASAKI NINJA 300 M 296 / / / / 41,890 14 เขียว-ขาว 3กญ-446 กรุงเทพมหานคร 31/10/2561 50,000 7% 642 0
4- 290 HONDA WAVE 125 I M 125 / / 37,157 06 แดง เทา ยงธ-343 กรุงเทพมหานคร 25/01/2563 4,700 7% 642 0
4- 291 HONDA CBR300R M 286 / / / / 7,785 17 แดง-ดำ 1กณ-4152 เพชรบูรณ์ 12/01/2563 51,000 0
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1กน-7834| ไม่มี VAT |จ่าย 100 % รับเล่มทันที
4- 292 HONDA WAVE 125 I M 125 / / / 6,971 18 น้ำเงิน ดำ 7กว-1288 กรุงเทพมหานคร 19/02/2562 29,000 7% 0
4- 293 BMW R 1200 GS M 1170 / / / / - ขาว ชุดจด5912 - ไม่เปิดราคา 7% 1,605 0
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี | แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป