สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ประมูลวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขารังสิต คลอง8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 20-07-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 ITEQ M 2.5 06 05 บท-977 มหาสารคาม เทา 26/01/2560 อ/ว/CD/ม/ - 70,000 7% 6,420 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เลขเครื่องเป็นสนิมตรวจอสอบไม่ได้|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 002 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 1.6 12 12 กค-9450 เลย ดำ 16/03/2561 อ/CD/ก/ - 70,000 7% 7,490 0 C
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออก
1- 003 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XL M 2.5 04 บธ-8784 ศรีสะเกษ น้ำเงิน 09/07/2558 อ/ก/ 30,000 6,000 0 U
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 004 HONDA CITY TYPE Z 1.5 EXI A 1.5 99 กค-639 กาฬสินธุ์ น้ำตาล 27/09/2558 อ/CD/ม/ 372,378 10,000 7% 6,000 0 C
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|สีไม่ตรง ค่า ดนก. 50%
1- 005 MAZDA 323 PROTEGE M 1.6 01 00 กฉ-2714 เลย น้ำตาล 24/01/2561 อ/CD/ก/ 10,000 7,490 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่ ค่า ดนก. 50%
1- 006 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 3.0 05 บร-1419 สุพรรณบุรี เทา 02/02/2560 อ/CD/ก/ABS/ - 60,000 7% 4,280 0 U
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 007 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 DI M 2.5 09 08 บร-8096 นครสวรรค์ เทา 12/05/2561 อ/CD/ม/ 60,000 4,280 0 C
**หมายเหตุ |ไม่มีVat
1- 008 ISUZU D-MAX CAB 4 SX 2.5 DI M 2.5 02 กจ-2704 กาญจนบุรี น้ำเงิน 22/10/2560 อ/CD/ม/ 50,000 7% 6,000 0 U
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 009 FORD RANGER CAB 2.5 XL M 2.5 02 บพ-9165 สกลนคร น้ำเงิน 29/07/2560 อ/CD/ม/ 20,000 6,000 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 010 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 SE M 2.5 07 07 กท-5869 อุดรธานี เทา 24/09/2559 อ/CD/ม/ก/ - 70,000 7% 8,025 0 U
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 011 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 08 08 บธ-5035 กาฬสินธุ์ เทา 11/11/2557 อ/CD/ม/ก/ - 60,000 11,235 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|แคร้งแตกน้ำมันเครื่องรั่ว
1- 012 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 GL M 2.4 12 11 ฒย-2229 กรุงเทพมหานคร เทา 21/12/2560 อ/CD/ - 50,000 3,210 0 U
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักเสริมแหนบแจ้งลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกรณี
1- 013 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 07 07 บม-1707 บุรีรัมย์ เทา 21/11/2560 อ/ว/CD/ม/ 200,061 80,000 7% 4,601 0 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ทะเบียนระงับมาจดใหม่21พ.ย.56
1- 014 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLX CNG M 2.4 12 12 ฒผ-3379 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/09/2561 อ/CD/ม/ 60,000 6,000 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ติดตั้งCNGลงเล่มแล้ว
1- 015 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 09 08 บร-6248 นครสวรรค์ เทา 17/02/2559 อ/CD/ม/ 40,000 4,280 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
1- 016 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 03 03 ผก-7928 อุบลราชธานี เทา 29/08/2559 อ/CD/ม/ก/ - 70,000 7,490 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
1- 017 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 10 09 บธ-7467 ชัยภูมิ ดำ 18/01/2561 อ/ก/ - 60,000 9,095 0 D
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
1- 018 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX A 3.0 05 05 ตข-2800 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 12/07/2558 อ/CD/ก/ 70,000 7% 6,000 0 U
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เลขเครื่องเป็นสนิม ตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(ตรวจสอบเลขเครื่องฯ)|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 019 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 03 03 บธ-882 สกลนคร แดง 19/09/2559 อ/CD/ 70,000 6,000 0 U
**หมายเหตุ |ลากจูง|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 020 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 02 บพ-147 ลพบุรี น้ำตาล 31/01/2560 อ/CD/ 30,000 7% 6,000 0 U
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
1- 021 HONDA CIVIC 1.7 S VTEC (AB/ABS) A 1.7 01 กบ-8724 พระนครศรีอยุธยา เทา 10/05/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 30,000 7% 3,210 0 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 022 TOYOTA TIGER CAB 2.5 GL M 2.5 99 บร-1039 นครสวรรค์ เทา 15/06/2557 อ/ว/ม/ 30,000 4,280 0 D
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 023 HONDA JAZZ 1.5 S IVTEC M 1.5 08 08 กฉ-4514 เลย ขาว 04/11/2561 อ/CD/ม/ก/ - 80,000 7% 7,490 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
1- 024 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 02 บธ-4216 ยโสธร น้ำตาล 03/05/2559 อ/CD/ม/ 30,000 10,165 0 U
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
1- 025 ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 ITEQ M 2.5 06 06 กข-9943 หนองคาย เทา 14/07/2560 อ/CD/ก/ 70,000 4,815 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|บัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุผู้ซื้อต้องดำเนินการเอง|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 026 TOYOTA TIGER SINGLE CAB 2.5 GL M 2.5 03 บธ-6920 มหาสารคาม เทา 30/12/2552 อ/ว/ - 20,000 6,955 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องเป็นสนิมตรวจอสอบไม่ได้|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 027 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ITEQ M 2.5 08 08 บบ-5136 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำเงิน 20/11/2562 อ/CD/ม/ 60,000 7% 6,420 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 028 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 ITEQ M 2.5 06 06 นข-2193 ยโสธร เทา 04/07/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 80,000 6,955 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|เลขเครื่องเป็นสนิมตรวจอสอบไม่ได้|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 029 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 3.0 DI M 3.0 06 06 บน-1952 กาฬสินธุ์ เทา 01/03/2559 อ/CD/ม/ABS/ 80,000 6,955 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|บัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุผู้ซื้อต้องดำเนินการเอง|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกรณี
1- 030 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ITEQ M 2.5 06 06 ยค-1608 นครราชสีมา น้ำเงิน 16/05/2561 อ/ 50,000 4,280 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักเสริมแหนบแจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 031 TOYOTA TIGER CAB 3.0 D M 3.0 99 บท-3131 ชัยภูมิ เขียว 26/07/2560 อ/CD/ก/ 254,909 30,000 5,885 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่ขายพร้อมป้าย ผู้ประมูลได้ดำเนินการจดใหม่เอง
1- 032 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS M 2.5 07 06 ผษ-6973 นครราชสีมา ดำ 24/01/2559 อ/CD/ม/ก/ - 60,000 7% 6,000 0 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 033 HONDA CIVIC 1.8 S IVTEC A 1.8 06 06 กย-2103 นครสวรรค์ เทา 22/05/2561 อ/CD/ม/ก/ - 80,000 7,490 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เกียร์พัง|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 034 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 3.0 ITEQ M 3.0 05 05 กข-7178 ชุมพร เทา 29/08/2553 อ/ว/ม/ก/ABS/ 70,000 7% 6,420 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 035 MITSUBISHI GRANDIS M 2.8 01 01 กย-2165 พิษณุโลก น้ำเงิน 25/10/2559 อ/CD/ก/ 313,028 30,000 7% 5,885 0 U
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ
1- 036 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 04 ศค-3799 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/09/2560 อ/CD/ 30,000 6,000 0 D
**หมายเหตุ ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว
1- 037 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 GL M 2.4 11 11 บย-4651 สุรินทร์ เทา 22/06/2561 อ/CD/ก/ 40,000 6,000 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากบัตร ปชช.หมดอายุ ผู้ซื้อ ดนก.เอง|ติดตั้งCNGลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 038 HONDA ACCORD 3.0 VTEC A 3.0 04 ษอ-3778 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/05/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 40,000 6,000 0 D
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว(เดิมสีเทา)|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 039 HONDA ACCORD 3.0 VTEC A 3.0 04 กล-723 อุดรธานี ดำ 04/06/2560 อ/CD/ม/ABS/AB 40,000 7% 8,025 0 U
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 040 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 บต-4975 นครพนม ดำ 14/02/2561 อ/ม/ก/ 40,000 10,700 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 041 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.7 M 2.7 11 11 ผพ-3840 นครราชสีมา เทา 15/06/2561 อ/ว/CD/ 285,010 50,000 7% 5,136 0 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 042 TOYOTA ALTIS 1.6 A 1.6 02 งค-7543 ชลบุรี น้ำตาล 03/07/2560 อ/CD/ก/ - 20,000 7% 7,490 0 U
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
1- 043 TOYOTA ALTIS 1.6 E M 1.6 03 ขฉ-9628 นครราชสีมา ดำ 11/07/2561 อ/CD/ม/ก/ 10,000 4,280 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี ค่า ดนก. 50%
1- 044 NISSAN CEFIRO 2.0 EXXCUTIVE (AB/ABS) A 2.0 02 กว-8596 อุดรธานี น้ำตาล 21/02/2561 อ/CD/ก/ 30,000 8,025 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 045 MITSUBISHI GRANDIS A 3.0 01 ญห-4764 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 12/06/2561 อ/CD/ก/ 287,128 30,000 7% 2,675 0 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|เปลี่ยนประเภทรถ(เดิมรย.2)ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว
1- 046 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J A 3.0 05 05 บพ-8700 เลย เทา 27/07/2560 อ/ว/ม/ - 40,000 7% 7,490 0 D
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
1- 047 ISUZU STATIONWAGON 3.0 A 3.0 94 กฉ-3082 สมุทรปราการ น้ำตาล 21/11/2561 อ/CD/ม/ - 10,000 10,700 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนเครื่อง2JZ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ ค่า ดนก. 50%
1- 048 HONDA CIVIC 1.8 S IVTEC A 1.8 07 07 กร-2918 ชลบุรี เทา 27/07/2560 อ/CD/ม/ 70,000 7% 6,000 0 D
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|ไม่มีกุญแจ
1- 049 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 09 08 กค-7404 สกลนคร น้ำตาล 19/01/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 80,000 10,700 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี
1- 050 NISSAN MARCH 1.2 E (MT) M 1.2 12 12 กง-6823 ศรีสะเกษ เขียว 19/09/2559 อ/ว/CD/AB 77,346 70,000 10,700 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 051 TOYOTA CAMRY 2.4 A 2.4 04 กท-483 สุรินทร์ เทา 29/06/2561 อ/CD/ก/ - 40,000 6,955 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักเปลี่ยนขนาดล้อและยางลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 052 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 02 วพ-9947 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/09/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 30,000 6,000 0 D
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่
1- 053 TOYOTA TIGER CAB M 97 ผข-2546 ขอนแก่น เทา 03/07/2560 อ/CD/ก/ 20,000 6,955 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีVat|สำเนาไม่ระบุซีซี|เปิดฝากระโปรงหน้าไม่ได้
1- 054 TOYOTA HIACE M 2.5 95 นข-2537 บุรีรัมย์ ขาว 13/07/2560 อ/ 427,344 10,000 7% 6,420 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกรณี| ค่า ดนก. 50%
1- 055 HONDA CIVIC 1.6 VTEC M 1.6 96 พจ-6225 กรุงเทพมหานคร เทา 12/12/2556 อ/ม/ 10,000 7% 6,000 0 U
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก. 50%
1- 056 TOYOTA TIGER CAB D4D 2.5 J M 2.5 02 บท-6281 สุรินทร์ ขาว 18/02/2561 อ/ม/ - 30,000 7% 6,420 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 057 TOYOTA TIGER CAB 3.0 D M 3.0 99 บพ-2630 อุดรธานี เขียว 02/08/2560 อ/ว/ม/ 30,000 7% 9,095 0 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 058 FORD RANGER CAB 2.5 XL M 2.5 05 05 บย-1259 กาฬสินธุ์ น้ำตาล 10/02/2560 อ/ว/ม/ - 20,000 7% 7,490 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับมาจดใหม่10ก.พ.59|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 059 HONDA CITY 1.5 S IDSI M 1.5 05 05 กธ-6606 นครราชสีมา น้ำตาล 30/06/2557 อ/CD/ม/ก/ 20,000 4,280 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออก|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 060 FORD RANGER CAB 2.5 XLT M 2.5 00 บย-9960 อุบลราชธานี น้ำเงิน 26/05/2558 อ/CD/ก/ - 20,000 6,000 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ
1- 061 MITSUBISHI LANCER CEDIA 1.8 GLXI A 1.6 02 02 กค-7725 กาญจนบุรี น้ำตาล 10/01/2557 อ/CD/ม/ 20,000 7% 6,000 0 C
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งCNGลงเล่มแล้ว
1- 062 ISUZU D-MAX SPACECAB SL 2.5 DI M 2.5 03 บง-7975 อำนาจเจริญ น้ำเงิน 16/01/2559 อ/CD/ม/ - 60,000 7,490 0 U
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 063 FORD FOCUS 1.8 A 1.8 07 06 กพ-2672 พระนครศรีอยุธยา น้ำตาล 03/07/2558 อ/CD/ก/ 202,392 30,000 6,000 0 U
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง
1- 064 HONDA CITY 1.5 A IDSI A 1.5 03 ขง-988 ขอนแก่น เทา 30/07/2559 อ/CD/ม/ก/ - 20,000 6,000 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 065 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 08 08 กฉ-3011 กาฬสินธุ์ ดำ 04/06/2559 อ/CD/ก/ - 70,000 6,000 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ทะเบียนระงับมาจดใหม่ 4มิ.ย.58|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 066 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บจ-9920 ตราด เทา 21/04/2561 อ/CD/ก/ 344,558 70,000 7% 6,000 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เลขตัวรถไม่มี|เลขเครื่องเป็นสนิมตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 067 MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 2.4 GL M 2.4 10 10 ถส-6140 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/06/2559 อ/CD/ก/ 40,000 7% 2,675 0 C
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|สีไม่ตรง ตัวรถเป็นสีขาว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 068 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 97 บจ-1229 บุรีรัมย์ เทา 14/07/2557 อ/ว/ 10,000 6,000 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่ ค่า ดนก. 50%
1- 069 TOYOTA XTRACAB 2.5 GL M 2.5 96 96 ผธ-5236 นครราชสีมา เทา 22/03/2557 อ/CD/ 255,245 10,000 6,000 0 U
**หมายเหตุ |ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณีทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องขึ้นสนิม ค่า ดนก. 50%
1- 070 MITSUBISHI AEROBODY L200 M 2.5 93 บม-1770 สกลนคร น้ำตาล 23/08/2557 อ/CD/ม/ 20,000 6,000 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ
1- 071 TOYOTA ALTIS 1.6 E M 1.8 01 ขม-6296 นครราชสีมา เทา 30/10/2560 อ/CD/ม/ABS/AB - 20,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 072 HONDA ACCORD 2.4 EL IVTEC A 2.4 04 กพ-1092 อุบลราชธานี แดง 07/01/2560 อ/CD/ม/ก/ 30,000 7,490 0 N
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีกล่องECU|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 073 ISUZU D-MAX SPACECAB LS 3.0 DI M 3.0 02 บฉ-1833 ยโสธร ดำ 24/10/2557 อ/ว/ม/ก/ - 60,000 7,490 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 074 ISUZU TFR M 2.5 93 นก-1184 ชัยภูมิ น้ำตาล 23/02/2561 อ/CD/ก/ - 10,000 6,955 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี ค่า ดนก. 50%
1- 075 TOYOTA XTRACAB 2.5 GL M 2.5 95 บจ-249 สระบุรี น้ำเงิน 21/03/2559 อ/ม/ - 10,000 7% 6,000 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี ค่า ดนก. 50%
1- 076 TOYOTA XTRACAB 2.5 GL M 2.5 94 บน-3324 หนองคาย เขียว 04/10/2560 อ/CD/ม/ 10,000 7% 8,025 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก. 50%
1- 077 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS M 2.5 07 07 บท-1756 เลย เทา 29/11/2560 อ/ว/CD/ 319,475 40,000 7% 11,021 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 078 FORD RANGER CAB 2.5 XL M 2.5 04 ผก-6912 นครราชสีมา เทา 09/12/2557 อ/CD/ม/ - 20,000 6,000 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ไม่รับผิดชอบเรื่องบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อเดิมทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|แม็ก3ล้อ
1- 079 ISUZU SPARK EX 2.5 M 2.5 95 บจ-5548 อุบลราชธานี เขียว 29/05/2560 อ/ว/ 10,000 7,490 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|บัตรปชช.ผู้เช่าซื้อหมดอายุผู้ซื้อต้องดำเนินการเอง|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักเสริมแหนบแจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ค่า ดนก. 50%
1- 080 TOYOTA XTRACAB 2.5 GL M 2.5 95 บม-8287 มหาสารคาม เทา 13/07/2560 อ/ - 20,000 7% 7,490 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เดิมทะเบียนระงับมาจดใหม่13 ก.ค.59|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 081 TOYOTA XTRACAB 2.5 GL M 2.5 93 บท-5692 อุดรธานี น้ำเงิน 07/01/2561 อ/ม/ 10,000 7% 9,095 0 N
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|เลขเครื่องเป็นสนิมตรวจอสอบไม่ได้ ค่า ดนก. 50%
1- 082 FORD RANGER CAB 2.5 XLT M 2.5 02 บบ-5468 จันทบุรี ฟ้า 23/05/2556 อ/ว/ม/ - 20,000 6,420 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 083 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 03 ผอ-235 นครราชสีมา น้ำตาล 18/06/2560 อ/CD/ก/ - 40,000 5,350 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 084 ISUZU SPARK EX 2.5 DI M 2.5 97 บต-1368 กาญจนบุรี ขาว 07/07/2558 อ/ว/ 20,000 4,280 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 085 FORD RANGER SINGLECAB 2.5 XL M 2.5 07 07 ผน-4845 นครราชสีมา เทา 31/08/2558 อ/CD/ก/ - 20,000 5,350 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|เลขเครื่องเป็นสนิมตรวจอสอบไม่ได้|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 086 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 98 บว-6012 อุบลราชธานี เขียว 15/05/2562 อ/ก/ 10,000 7,490 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ทะเบียนระงับมาจดใหม่ 15 พ.ค.55|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี ค่า ดนก. 50%
1- 087 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS M 2.5 05 05 บร-7188 กาญจนบุรี ดำ 07/09/2560 อ/ 30,000 7% 4,494 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับมาจดใหม่7ก.ย.59|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 088 TOYOTA TIGER CAB D4D 2.5 J M 2.5 03 บง-1042 บึงกาฬ น้ำเงิน 26/06/2560 อ/CD/ก/ 30,000 7% 9,095 0 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 089 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 LS M 2.5 06 05 บธ-3939 สกลนคร ขาว 10/01/2559 อ/CD/ม/ 30,000 9,095 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|ไม่มีกุญแจ|ไม่มีแบตเตอรี่|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่ขายพร้อมป้าย ผู้ประมูลได้ดำเนินการจดใหม่เอง
1- 090 ISUZU SPACECAB SL 2.5 M 2.5 89 บจ-2826 นครพนม เทา 26/05/2560 อ/ก/ 10,000 12,840 0 U
**หมายเหตุ ไม่มีVat|เปลี่ยนประเภทรถ(เดิมรย.2)ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี ค่า ดนก. 50%
1- 091 TOYOTA XTRACAB 2.5 GL M 2.5 95 95 บฉ-4152 เลย เขียว 28/11/2560 อ/ - 20,000 7% 7,490 0 N
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 092 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 08 08 บร-7958 สุพรรณบุรี เทา 02/04/2561 อ/CD/ - 50,000 7% 4,280 107 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 093 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ITEQ M 2.5 11 11 ฒช-8210 กรุงเทพมหานคร เทา 13/07/2558 อ/CD/ 70,000 7% 10,700 0 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 094 HONDA CIVIC EXI 1.7 A A 1.7 01 01 กจ-8415 เลย น้ำตาล 02/02/2560 อ/CD/ม/ก/ - 20,000 7% 7,490 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 095 MAZDA FIGHTER CAB 2.5 M 2.5 02 บพ-6193 นครปฐม น้ำตาล 23/02/2558 อ/CD/ก/ - 25,000 6,955 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 096 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 03 ขธ-1525 เชียงใหม่ เทา 24/09/2560 อ/CD/ก/ 30,000 7,490 0 I
**หมายเหตุ ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ขายเป็นอะไหล่ ไม่มีเล่มทะเบียน|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีกุญแจ
1- 097 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 DI M 2.5 05 บท-8729 ฉะเชิงเทรา เทา 05/01/2560 อ/ 40,000 7% 2,675 0 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องเลือนรางตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 098 TOYOTA XTRACAB 2.5 GL M 2.5 93 บง-3905 บึงกาฬ ดำ 20/07/2561 อ/CD/ 10,000 10,379 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีVat|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว(เดิมสีเทา)|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี ค่า ดนก. 50%
1- 099 MITSUBISHI LANCER 1.6 EXI A 1.6 02 กท-260 ราชบุรี เทา 22/11/2558 อ/CD/ม/ 10,000 7% 3,745 0 I
**หมายเหตุ โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง|ไม่มีแบตเตอรี่|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี ค่า ดนก. 50%
1- 100 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 02 ขย-9883 เชียงใหม่ น้ำตาล 25/10/2559 อ/CD/ม/ก/ - 20,000 7% 8,025 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สลงเล่ม|ขายตามสภาพไม่ผิดชอบการโอนทุกกรณี