สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 05-06-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA - +RX193F 18 XX-0994 - ส้ม 40,000 0 -
**หมายเหตุ |RX193F|ไม่ต้องจดทะเบียน ค่า ดนก. 50%
V 002 KUBOTA B2140BN +SG247 16 ตค-5374 สระบุรี ส้ม 26/08/2562 260 100,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+SG247
V 003 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 15 ตค-7310 กาญจนบุรี ส้ม 07/01/2563 662 140,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+SG247+RX85B
V 004 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 17 ตฆ-3449 พิษณุโลก ส้ม 13/12/2562 89 170,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440S+RX85B2+SG270
V 005 KUBOTA B2740S +RX85B2+SG270 17 ตค-8266 กาญจนบุรี ส้ม 04/12/2562 51 170,000 0 -
**หมายเหตุ |B2740S+RX85B2+SG270
V 006 KUBOTA B2740S +SD132+SG270S 17 ตค-1994 เพชรบุรี ส้ม 19/12/2562 200 190,000 0 -
**หมายเหตุ |B2740S+SD132+SG270S
V 007 KUBOTA L3008DT +DH225C-H+FD143D 17 ตค-6530 อุทัยธานี ส้ม 02/03/2563 370 180,000 0 -
**หมายเหตุ |L3008DT+DH225C-H+FD143D
V 008 KUBOTA L3208 SP(Kubota Max) +FD143D (Kubota Max) 14 ตฆ-877 สระแก้ว ส้ม 11/06/2563 688 150,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208SP (Kubota Max)+FD143D (Kubota Max)
V 009 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 17 ตง-3016 เพชรบูรณ์ ส้ม 19/12/2562 133 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 010 KUBOTA L3608 SP +BS350+DP224E-Heavy Plus2 15 ตค-4945 สระบุรี ส้ม 22/10/2562 441 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+BS350+DP224E-Heavy Plus2
V 011 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตฆ-6958 เพชรบูรณ์ ส้ม 02/10/2562 858 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 012 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตง-1059 นครสวรรค์ ส้ม 28/12/2562 360 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 013 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตง-958 นครสวรรค์ ส้ม 02/12/2562 1,497 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 014 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 ตง-453 นครสวรรค์ ส้ม 29/07/2562 543 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 015 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+RX164E-S+SD160 15 ตง-3317 ลพบุรี ส้ม 25/06/2562 1,976 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DP224E-Heavy Plus2+RX164E-S+SD160
V 016 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E 15 ตฆ-6310 กำแพงเพชร ส้ม 09/12/2562 679 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E+RX164E
V 017 KUBOTA L3608 SP +FD163E+SX135 14 ตค-4270 สุราษฎร์ธานี ส้ม 11/11/2562 1,107 220,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E+SX135
V 018 KUBOTA L3608 SP +LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 14 ตง-1875 ลพบุรี ส้ม 27/03/2563 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)|ไมล์ชำรุด (1,347)
V 019 KUBOTA L4018DT VT +DH225E-Heavy plus+RX165E 18 ตค-1388 สิงห์บุรี ส้ม 14/03/2563 72 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+DH225E-Heavy plus+RX165E
V 020 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 17 ตง-2762 เพชรบูรณ์ ส้ม 17/10/2562 925 310,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186
V 021 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E-S+SX135 18 ตค-4418 ตาก ส้ม 12/02/2563 347 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E-S+SX135
V 022 KUBOTA L4018DT VT +FD164E+FG186 17 ตง-1423 เพชรบูรณ์ ส้ม 08/02/2563 1,214 290,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+FD164E+FG186
V 023 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E 16 ตค-6377 อุทัยธานี ส้ม 27/10/2562 1,501 ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล|L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E
V 024 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 ตฆ-8632 กำแพงเพชร ส้ม 04/07/2562 1,020 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 025 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 ตค-4224 ตาก ส้ม 04/07/2562 532 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 026 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 ตง-2467 เพชรบูรณ์ ส้ม 09/08/2562 443 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 027 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 16 ตฆ-1812 สุโขทัย ส้ม 29/11/2562 1,809 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 028 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E 17 ตฆ-2632 สุโขทัย ส้ม 03/08/2561 639 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+RX165E
V 029 KUBOTA L4018DT +DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX175E 17 ตฆ-8528 กำแพงเพชร ส้ม 19/06/2563 1,225 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Pro+FD164E+FG186+RX175E
V 030 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E 16 ตง-823 เพชรบูรณ์ ส้ม 21/09/2562 2,141 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E
V 031 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 13 1ตจ-4472 กรุงเทพมหานคร ส้ม 18/06/2562 1,621 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 (Kubota Max)+FD185F (Kubota Max)
V 032 KUBOTA L4708 SP 14 ตค-5197 อุทัยธานี ส้ม 15/10/2562 2,979 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP
V 033 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตฆ-690 สุโขทัย ส้ม 06/08/2562 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F|ไมล์ชำรุด (1,390)
V 034 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 ตค-5549 อุตรดิตถ์ ส้ม 17/10/2562 1,805 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 035 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S 15 1ตง-559 กรุงเทพมหานคร ส้ม 17/06/2563 952 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S
V 036 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+SX145 + FD185F + FG186 15 ตค-3501 ตาก ส้ม 26/11/2562 2,143 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+SX145+FD185F+FG186
V 037 KUBOTA L4708 SP +FD185F 15 ตค-1317 ชุมพร ส้ม 27/07/2562 200,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F|ไมล์ชำรุด (772)
V 038 KUBOTA L4708 SP +FD185F+RX182F 14 ตค-6355 พิจิตร ส้ม 24/06/2562 4,315 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F+RX182F
V 039 KUBOTA L4708 SP +FD185F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L4708 ) 15 ตค-7308 กาญจนบุรี ส้ม 07/01/2563 1,133 420,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L4708 )
V 040 KUBOTA L4708 SP +RX182F 15 ตค-3382 ชัยนาท ส้ม 28/12/2562 1,053 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+RX182F
V 041 KUBOTA L5018 VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 ตฆ-52 เชียงราย ส้ม 03/02/2563 3,544 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 042 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตง-2430 นครสวรรค์ ส้ม 03/10/2562 2,916 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 043 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 16 ตค-5647 เชียงใหม่ ส้ม 20/01/2563 1,406 450,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 044 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 ตฆ-1518 สุโขทัย ส้ม 16/08/2562 3,203 420,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 045 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SX145 17 ตค-5580 สุราษฎร์ธานี ส้ม 25/04/2563 2,986 380,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+SX145
V 046 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2 18 ตง-6332 ลพบุรี ส้ม 05/04/2563 124 450,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2
V 047 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F 16 ตฆ-7151 กำแพงเพชร ส้ม 04/07/2562 1,764 430,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F
V 048 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F+RX183F 17 ตฆ-8733 กำแพงเพชร ส้ม 08/08/2561 2,852 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+FG186F+RX183F
V 049 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 16 ตฆ-7473 กำแพงเพชร ส้ม 27/09/2562 337 460,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+RX183F
V 050 KUBOTA L5018DT +RX183F+SD182+FG182 18 ตค-3507 ฉะเชิงเทรา ส้ม 17/05/2563 513 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+RX183F+SD182+FG182
V 051 KUBOTA L5018DT +เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018 ) 17 ตค-6672 ชลบุรี ส้ม 04/09/2562 489 470,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+เครื่องคีบอ้อย SGB470 พร้อม Adapter (สำหรับรุ่น L5018 )
V 052 KUBOTA MU5501DT +DH246HW+FD203G 18 1ตช-8639 กรุงเทพมหานคร ส้ม 02/05/2563 973 560,000 0 -
**หมายเหตุ |MU5501DT+DH246HW+FD203G
V 053 KUBOTA MU5501DT +FD203G+RX220G 17 ตฆ-9123 กำแพงเพชร ส้ม 24/11/2562 749 550,000 0 -
**หมายเหตุ |MU5501DT+FD203G+RX220G
V 054 KUBOTA M6040SU +FD202H 15 ตค-2700 น่าน ส้ม 04/01/2563 2,175 350,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU+FD202H
V 055 KUBOTA M6040SU +FD202H+RX220H 16 ตง-2993 นครสวรรค์ ส้ม 11/01/2563 3,489 380,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU+FD202H+RX220H
V 056 KUBOTA M6040SU-High Lug +FD202H+RX220H 16 ตง-2555 นครสวรรค์ ส้ม 27/10/2562 681 390,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU-High Lug+FD202H+RX220H
V 057 KUBOTA M7040DT +DH266JW+DP263J+FD206J 14 ตค-7008 สุพรรณบุรี ส้ม 13/01/2563 4,925 390,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DH266JW+DP263J+FD206J
V 058 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 15 ตฆ-6447 กำแพงเพชร ส้ม 18/01/2563 3,562 390,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DP263J+FD206J
V 059 KUBOTA M7040DT +FD206J 16 1ตจ-7471 กรุงเทพมหานคร ส้ม 04/10/2562 1,838 380,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+FD206J
V 060 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+DP263J+FD210L 16 1ตจ-1555 กรุงเทพมหานคร ส้ม 27/04/2563 3,176 580,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DH267L+DP263J+FD210L
V 061 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 15 ตค-7040 กาญจนบุรี ส้ม 26/06/2562 1,278 720,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 062 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 16 1ตจ-5518 กรุงเทพมหานคร ส้ม 24/08/2562 3,420 450,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+FD210L
V 063 KUBOTA M108S +FD240NT 13 ตค-4501 อุทัยธานี ส้ม 25/12/2562 7,365 400,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+FD240NT
V 064 KUBOTA DC-70G 16 1ตจ-9163 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 08/11/2560 920 400,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70G
V 065 KUBOTA DC-70G Cabin +Corn Kits CK70/70G 16 1ตจ-9551 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 15/11/2562 1,292 400,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70G Cabin+Corn Kits CK70|70G
V 066 KUBOTA KX91-3C ล้อเหล็ก 16 1ตฉ-1162 กรุงเทพมหานคร ส้ม 14/12/2562 1,242 370,000 0 -
**หมายเหตุ |KX91-3C ล้อเหล็ก
V 067 KUBOTA KX91-3S2 13 ตค-8152 พิษณุโลก ส้ม 27/03/2562 6,338 190,000 0 -
**หมายเหตุ |KX91-3S2
V 068 KUBOTA KX91-3SX (ตู้แอร์) 18 1ตช-8415 กรุงเทพมหานคร ส้ม 27/04/2563 1,550 520,000 0 -
**หมายเหตุ |KX91-3SX (ตู้แอร์)
V 069 KUBOTA DC-68G 10 ตธ-2176 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 02/06/2562 2,329 400,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-68G
V 070 KUBOTA DC-60 Plus 10 ตธ-4566 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 28/07/2561 2,074 350,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-60 Plus
V 071 KUBOTA DC-68G 10 ตธ-9023 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 27/12/2561 2,867 400,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-68G
V 072 KUBOTA DC-68G 10 ตธ-6094 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 24/08/2561 1,051 400,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-68G
V 073 KUBOTA DC-68G 10 ตท-9519 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 19/03/2562 999 400,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-68G
V 074 KUBOTA DC-60 XX-0033 - ส้ม-ขาว 350,000 0 -
**หมายเหตุ |ไม่มีเล่มทะเบียน+ชุดโอน มีเพียงสัญญาซื้อขาย