สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ขับเคลื่อนไม่ได้ประมูลวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 สาขารังสิต คลอง8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24-05-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
N 001 VOLKSWAGEN CARAVELLE V6 A 2.8 04 อห-5454 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 28/05/2558 อ/CD/ม/ 110,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จอดลานหน้า
N 002 MERCEDES-BENZ MB 100 2.9 M 95 08 ฮฉ-5578 กรุงเทพมหานคร เทา 01/05/2552 อ/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จอดลานหน้า
N 003 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 2.7 10 10 ฮธ-7403 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/12/2556 อ/CD/ม/ 200,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|จอดลานหน้า
N 004 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 06 05 ฮข-7682 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/02/2557 อ/CD/ม/ 120,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเป็นเครื่อง1JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|จอดลานหน้า
N 005 KIA PREGIO M 2.7 03 ฮค-7218 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/11/2550 อ/CD/ 25,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|เชื้อเพลิงในสำเนาไม่ได้ระบุ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จอดลานหน้า
N 006 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 09 15-1819 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 31/12/2555 อ/CD/ม/ 200,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 007 MERCEDES-BENZ - V 230 A 2.3 04 03 ญจ-4057 กรุงเทพมหานคร เขียว 17/03/2555 อ/CD/ 160,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จอดลานหน้า
N 008 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 15-0610 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/09/2560 อ/CD/ม/ 200,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|สีไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน|จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 009 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 125 06 15-3465 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/09/2556 อ/CD/ม/ 180,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|จอดลานหน้า|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เดิมแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปมาจดใหม่ 13 ต.ค.53|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|สีไม่ตรง|เลขเครื่องไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
N 010 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D A 230 10 10-0624 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว-ฟ้า-เขียว 30/06/2556 อ/CD/ 120,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|จอดลานหน้า|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เดิมแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปมาจดใหม่ 30 ส.ค.53|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|ไม่มีหัวเกียร์|เลขเครื่องไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
N 011 MERCEDES-BENZ VITO A 2.3 04 ศง-4 กรุงเทพมหานคร เทา 08/04/2556 อ/CD/ม/ 160,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการสูญหาย|จอดลานหน้า
N 012 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 10 32-9246 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/06/2562 อ/CD/ม/ 250,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 013 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 09 14-5301 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 30/06/2559 อ/CD/ 170,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 014 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 10 15-2036 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม-ฟ้า 31/12/2558 อ/CD/ 200,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 015 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 05 05 ฮข-76 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/07/2556 อ/CD/ 120,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีหัวเกียร์|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|จอดลานหน้า
N 016 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 4.0 05 05 ฮบ-9220 กรุงเทพมหานคร เทา 13/10/2555 อ/CD/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องเป็น1UZ|จอดลานหน้า
N 017 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 09 14-5371 กรุงเทพมหานคร ขาว ชมพู ม่วง 30/06/2560 อ/CD/ม/ 180,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 018 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-1518 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน-เหลือง 31/03/2562 อ/CD/ม/ 180,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 019 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 13 15-7043 กรุงเทพมหานคร ขาว ชมพู ม่วง 31/03/2560 อ/CD/ม/ก/ - 260,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 020 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 09 10-1626 นนทบุรี ขาว-เขียว 30/09/2559 อ/CD/ก/ - 200,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|ไม่มีหัวเกียร์|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 021 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-2058 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 30/06/2556 อ/CD/ 170,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 022 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D A 3.0 09 09 ฮภ-5503 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/06/2556 อ/CD/ม/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|จอดลานหน้า
N 023 KIA PREGIO A 2.7 03 อห-3708 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 11/03/2552 อ/CD/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จอดลานหน้า
N 024 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 3.0 06 06 ฮค-1106 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/05/2557 อ/CD/ 130,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|จอดลานหน้า
N 025 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 2.7 08 08 ฮภ-4051 กรุงเทพมหานคร ขาว 26/10/2557 อ/CD/ 160,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เดิมแจ้งเลิกใช้รถม.79 จดทะเบียนใหม่ 26 ต.ค.55|ติดตั้งCNGลงเล่มแล้ว|จอดลานหน้า
N 026 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D A 2.5 07 06 ฮค-7776 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/01/2554 อ/CD/ม/ 130,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|จอดลานหน้า
N 027 VOLKSWAGEN CARAVELLE V6 A 2.8 02 ญว-6366 กรุงเทพมหานคร เขียว 24/05/2557 อ/CD/ม/ 80,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดลานหน้า
N 028 VOLKSWAGEN CARAVELLE V6 A 2.8 02 ฮพ-6173 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/09/2557 อ/CD/ม/ 100,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดลานหน้า
N 029 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 10 15-9982 กรุงเทพมหานคร ขาว ชมพู ม่วง 30/09/2560 อ/CD/ 170,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดลานหน้า
N 030 HONDA CITY 1.5 E IDSI A 1.5 03 ษก-571 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 13/06/2557 อ/CD/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแผ่นเพจ|จ่าย100%รับเล่ม|จอดลานหน้า
N 031 TOYOTA ALTIS 1.8 G A 1.8 01 กท-7383 ชลบุรี น้ำตาล 19/09/2556 อ/CD/ม/ABS/AB 60,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดลานหน้า
N 032 MITSUBISHI MEGA CAB 2.8 GLX M 2.8 01 ปค-5347 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 02/11/2552 อ/CD/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 033 NISSAN SUNNY EX SALOON 1.5 M 1.5 95 6ศ-1449 กรุงเทพมหานคร เขียว 17/04/2557 อ/CD/ม/ 10,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5 ค่า ดนก. 50%
N 034 CHEVROLET ZAFIRA 2.2 A 2.2 02 ชย-1140 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 26/09/2556 อ/CD/ม/ 14,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 035 MERCEDES-BENZ C 220 A 2.2 95 ฐน-9711 กรุงเทพมหานคร เขียว 13/10/2554 อ/CD/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 036 ISUZU CAMEO A 3.0 94 พฮ-7578 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 25/01/2547 อ/CD/ม/ 12,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|ไม่มีแผ่นเพจ|เลขตัวรถ+เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|สีไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 037 NISSAN CEFIRO 2.0 G A 2.0 99 ภข-7118 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 20/04/2553 อ/CD/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง|ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 038 TOYOTA CORONA EXSIOR 1.6 EXI M 1.6 96 สล-1967 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 14/11/2554 อ/ว/CD/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 039 TOYOTA CAMRY 2.0 E A 2.0 02 วภ-9705 กรุงเทพมหานคร เทา 24/10/2551 อ/CD/ม/ 80,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 040 FORD LASER TIERRA A 1.6 05 02 4กน-1813 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/09/2559 อ/CD/ม/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|จอดB5
N 041 MERCEDES-BENZ E 280 A 2.8 95 กฉ-818 สมุทรปราการ เทา 21/02/2555 อ/CD/ม/ 60,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 042 MERCEDES-BENZ C 180 A 1.8 97 ฌย-2488 กรุงเทพมหานคร เทา 15/08/2556 อ/ว/CD/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 043 HONDA ACCORD 3.0 VTEC A 3.0 99 ภง-7209 กรุงเทพมหานคร เทา 30/07/2560 อ/ว/CD/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|จ่าย100%รับเล่ม|จอดB5
N 044 CHEVROLET OPTRA ESTATE 1.6 A 1.6 05 05 สฎ-3256 กรุงเทพมหานคร เทา 15/12/2555 อ/CD/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง|จอดB5
N 045 HONDA CR-V 2.0 E I-VTEC A 2.0 03 ษฉ-4573 กรุงเทพมหานคร เทา 29/09/2560 อ/ว/CD/ม/ 60,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 046 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 09 14-5050 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 30/06/2560 อ/CD/ 160,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|สีไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 047 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 280 07 14-8955 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/06/2556 อ/CD/ม/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องเป็น1VZ|เลขเครื่องไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 048 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 13 15-7389 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/09/2558 อ/ 160,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 049 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 09 14-8494 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/06/2557 อ/CD/ม/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 050 MERCEDES-BENZ MB 100 2.9 M 2.9 99 อร-8205 กรุงเทพมหานคร เขียว 05/11/2550 อ/CD/ม/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 051 TOYOTA COMMUTER 3.0 GL A 02 ฮน-7413 กรุงเทพมหานคร เทา 23/06/2556 อ/CD/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เดิมแจ้งเลิกใช้รถตามม.79 มาจดใหม่ 23 มิ.ย. 54|ติดตั้งCNGลงเล่มแล้ว|สำเนาไม่ระบุซีซี|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 052 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 3.0 05 05 ฮก-8378 กรุงเทพมหานคร เทา 24/05/2555 อ/CD/ 120,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 053 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 2.7 08 07 ฮม-9730 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/08/2557 อ/CD/ 120,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เดิมแจ้งเลิกม.79 มาจดใหม่ 19ส.ค.56|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 054 HONDA CIVIC EXI 1.6 A 1.5 92 กพ-5664 นนทบุรี น้ำเงิน 24/08/2556 อ/CD/ 4,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแผ่นเพจ|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 055 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-2271 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 30/06/2562 อ/CD/ม/ 180,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 056 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 CALIBRE M 2.5 11 11 ฒง-6570 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/03/2559 อ/CD/ม/ABS/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง(ประตูแค็บเป็นสีดำ)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 057 HONDA ACCORD 3.0 VTEC A 3.0 03 วฮ-4985 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/06/2557 อ/CD/ม/ 100,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 058 NISSAN CEFIRO 2.0 A 2.0 01 ฆจ-6870 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/02/2556 อ/CD/ม/ 15,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เดิมทะเบียนระงับ จดใหม่ 22 ก.พ.55|ไม่มีแบตเตอรี่|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 059 HONDA ACCORD 2.0 EX A 2.0 90 จย-1458 กรุงเทพมหานคร เทา 17/08/2553 อ/CD/ม/ 8,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 060 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J A 3.0 05 ณร-2627 กรุงเทพมหานคร เทา 10/02/2556 อ/CD/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|ไม่มีแบตเตอรี่|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 061 HONDA ACCORD 2.2 M 2.2 94 ธน-3207 กรุงเทพมหานคร แดง 29/04/2556 อ/CD/ม/ 10,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง(ฝากระโปรงเป็นสีดำ)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 062 NISSAN CEFIRO 2.0 A 2.0 96 ศง-7726 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 18/07/2556 อ/CD/ม/ 10,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง|เลขเครื่องไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 063 CHEVROLET ZAFIRA 2.2 A 2.2 04 ษม-9408 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/03/2556 อ/CD/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 064 FORD ESCAPE 3.0 XLT A 3.0 03 ษค-4553 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 31/07/2557 อ/CD/ม/ 60,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 065 HONDA ACCORD 2.2 VTEC M 2.2 94 ธน-8636 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/05/2556 อ/ม/ 10,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 066 HONDA CR-V IVTEC A 2.0 03 ษฉ-5328 กรุงเทพมหานคร แดง 02/10/2558 อ/ว/CD/ม/ 60,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกล่องECU|ตรวจสอบเลขตัวรถ+เลขเครื่องไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 067 FORD ESCAPE 3.0 XLT A 3.0 03 วศ-5612 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/03/2557 อ/CD/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 068 BMW 318I M 1.8 94 วว-9372 กรุงเทพมหานคร เทา 01/02/2556 อ/CD/ม/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้||จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 069 TOYOTA CAMRY 2.4 Q A 2.4 03 วว-8682 กรุงเทพมหานคร เทา 21/02/2560 อ/CD/ม/ 90,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 070 MERCEDES-BENZ C 220 A 2.2 97 พห-5330 กรุงเทพมหานคร เขียว 30/10/2556 อ/CD/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 071 HONDA ACCORD 2.3 VTEC VTI A 2.3 01 ภฐ-93 กรุงเทพมหานคร เทา 30/05/2558 อ/CD/ม/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีหัวเกียร์|เลขเครื่องไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 072 HONDA CITY 1.5 EXI A 1.5 97 พว-8301 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 01/09/2555 อ/CD/ม/ 8,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 073 VOLKSWAGEN PASSAT A 1.8 01 ภศ-5622 กรุงเทพมหานคร เทา 11/07/2554 อ/ว/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการสูญหาย|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 074 HONDA ACCORD 2.2 VTI 2.2 96 7ฬ-9553 กรุงเทพมหานคร เขียว 05/03/2554 อ/CD/ม/ 3,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีเกียร์|ไม่มีแบตเตอรี่|เครื่องยนต์ไม่มี|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 075 NISSAN TEANA 230 JM A 2.3 05 04 ศย-7176 กรุงเทพมหานคร เทา 28/04/2560 อ/CD/ม/ 70,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 076 CHEVROLET ZAFIRA 1.8 A 1.8 03 วล-4938 กรุงเทพมหานคร เทา 27/01/2556 อ/CD/ม/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 077 MAZDA TRIBUTE A 3.0 03 พพ-9718 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำตาล 21/05/2559 อ/CD/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 078 FORD ESCAPE 3.0 XLT A 3.0 04 ฌฎ-263 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/09/2555 อ/CD/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 079 TOYOTA WISH 2.0 Q A 2.0 04 ศฉ-5472 กรุงเทพมหานคร เทา 19/11/2557 อ/CD/ม/ 140,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 080 FORD ESCAPE XLT A 2.3 06 04 1กง-1633 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/08/2556 อ/CD/ม/ 70,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 081 TOYOTA CAMRY 2.0 E A 2.0 02 ณข-1453 กรุงเทพมหานคร เทา 05/08/2555 อ/ว/CD/ม/ 60,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สลงเล่ม|ไม่มีกุญแจ|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 082 VOLVO 850 A 2.3 96 3ษ-8119 กรุงเทพมหานคร เทา 26/06/2555 อ/ว/CD/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 083 MERCEDES-BENZ C 180 A 1.8 96 ฐย-5224 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/02/2556 อ/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 084 CHEVROLET OPTRA 1.8 LT A 1.8 05 04 ศร-4941 กรุงเทพมหานคร เทา 12/05/2556 อ/CD/ม/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 085 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 2.8 97 อย-5018 กรุงเทพมหานคร เขียว 22/08/2552 อ/ว/ม/ 70,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 086 VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.8 V6 A 2.8 02 ฮข-5858 กรุงเทพมหานคร เขียว 15/03/2554 อ/ว/CD/ม/ 70,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 087 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 3.0 11 05 นจ-720 นนทบุรี เทา 07/06/2555 อ/CD/ 110,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |เดิมแจ้งเลิกใช้รถม.79 จดทะเบียนใหม่ 7 มิ.ย.54|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 088 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 2.5 97 อบ-8880 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/02/2557 อ/CD/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 089 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 10 14-7906 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม-ฟ้า 30/06/2560 อ/CD/ 180,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|สีไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 090 TOYOTA WISH 2.0 Q A 2.0 04 ฎช-128 กรุงเทพมหานคร ดำ 16/09/2561 อ/ม/ 140,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 091 VOLVO 850 A 2.3 95 95 2ฬ-1513 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 22/08/2555 อ/ว/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการสูญหาย|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 092 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-2203 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 30/06/2557 อ/ 130,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 093 FORD FIESTA 1.5 S A 1.6 11 11 ญธ-1014 กรุงเทพมหานคร เทา 19/05/2561 อ/CD/ม/ 100,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 094 FORD FIESTA 1.5 S A 1.6 11 10 2กฮ-6310 กรุงเทพมหานคร ส้ม 01/08/2561 อ/CD/ม/ 100,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 095 TOYOTA COMMUTER 3.0 GL M 110 04 14-1630 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 31/03/2556 อ/ว/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 096 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-2849 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 30/09/2561 อ/CD/ม/ 180,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 097 TOYOTA CAMRY 2.4 Q A 2.4 03 ฌข-2575 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 11/04/2559 อ/ว/CD/ม/ ถอนการประมูล 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ถอนประมูล|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีกุญแจ|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 098 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 2.8 99 อร-3427 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/01/2556 อ/CD/ม/ 70,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 099 FORD ESCAPE 3.0 XLT A 3.0 03 ษฉ-1072 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 01/10/2556 อ/ว/CD/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 100 VOLVO V70 A 2.3 00 ภน-1614 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 18/04/2556 อ/ม/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 101 MERCEDES-BENZ E 280 A 2.8 98 พน-4460 กรุงเทพมหานคร เทา 10/03/2555 อ/ม/ 110,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 102 NISSAN CEFIRO 2.0 G A 2.0 97 พว-3904 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 15/08/2556 อ/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 103 BMW 730I A 3.0 97 ธบ-4681 กรุงเทพมหานคร เขียว 08/05/2554 อ/ม/ 100,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 104 MERCEDES-BENZ E 280 A 2.8 01 2กถ-2945 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/11/2556 อ/CD/ม/ 185,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 105 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-1543 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน-เหลือง 31/03/2557 อ/CD/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 106 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 109 06 14-8767 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/06/2556 อ/CD/ 110,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 107 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 125 07 14-9716 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/06/2556 อ/ 120,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 108 MERCEDES-BENZ E 200 A 2.0 95 1ฬ-4904 กรุงเทพมหานคร แดง 04/08/2556 อ/CD/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 109 MERCEDES-BENZ 230 E M 2.3 88 ภอ-5909 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 10/03/2550 อ/CD/ม/ 20,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง|ไม่มีกุญแจ|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 110 MERCEDES-BENZ C 220 A 1.8 97 พฉ-6156 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/03/2556 อ/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการสูญหาย|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 111 HONDA ACCORD 2.2 VTEC A 2.2 96 6ฬ-1303 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/01/2556 อ/CD/ 8,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 112 MERCEDES-BENZ - A 2.2 93 7อ-3885 กรุงเทพมหานคร เทา 10/06/2556 อ/CD/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 113 BMW 318IA A 2.0 99 พย-5885 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/08/2553 อ/CD/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 114 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-2104 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 30/06/2558 อ/CD/ 130,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 115 TOYOTA COMMUTER 2.5 GL M 2.5 04 ฮธ-3153 กรุงเทพมหานคร เทา 31/08/2557 อ/CD/ม/ 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|แจ้งเลิกใช้รถม.79 จดใหม่ 31ส.ค.58||เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 116 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-2215 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 30/06/2557 อ/ 130,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 117 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 01 วค-6119 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/11/2552 อ/CD/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 118 MERCEDES-BENZ S 500 A 5.0 00 ภม-3288 กรุงเทพมหานคร เทา 02/10/2559 อ/CD/ม/ก/ 350,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการสูญหาย|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 119 MERCEDES-BENZ S 280 A 2.8 95 ฐก-3469 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 02/02/2557 อ/ว/CD/ 130,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 120 MITSUBISHI LANCER 1.5 GLX A 1.5 95 6ศ-0130 กรุงเทพมหานคร เทา 10/04/2555 อ/CD/ม/ 5,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีหัวเกียร์|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 121 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 07 07 ฮง-4690 กรุงเทพมหานคร เทา 18/05/2556 อ/CD/ม/ 110,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 122 VOLVO S 40 A 1.9 00 ภท-6089 กรุงเทพมหานคร เทา 03/02/2556 อ/ว/CD/ม/ 40,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 123 VOLVO S 70 A 2.3 03 ษฐ-1239 กรุงเทพมหานคร เทา 15/10/2554 อ/ว/CD/ม/ 50,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถ+เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 124 BMW 523I A 2.4 06 สจ-8789 กรุงเทพมหานคร ดำ 09/03/2556 อ/ว/CD/ม/ 130,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 125 VOLKSWAGEN CARAVELLE V6 A 2.8 03 ฮภ-5731 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/10/2556 อ/CD/ม/ 90,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 126 MERCEDES-BENZ E 240 A 2.4 02 วจ-5168 กรุงเทพมหานคร เทา 25/01/2558 อ/ว/CD/ม/ 160,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|กุญแจชำรุด มีดอกกุญแจ|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 127 MERCEDES-BENZ E 280 A 2.8 95 ฐน-5882 กรุงเทพมหานคร เขียว 29/09/2555 อ/CD/ม/ 40,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 128 VOLKSWAGEN CARAVELLE VR6 A 2.8 00 อล-783 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 25/02/2556 อ/CD/ม/ 60,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 129 CHEVROLET OPTRA 1.8 LT A 1.8 04 กว-9912 ชลบุรี น้ำตาล 16/12/2556 อ/CD/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 130 FORD FOCUS 1.8 A 1.8 07 06 ชญ-4269 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 01/03/2556 อ/CD/ม/ 70,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขตัวรถ+เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 131 NISSAN CEFIRO 2.0 G A 2.0 97 พม-4679 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 16/06/2556 อ/ว/CD/ม/ 20,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 132 MERCEDES-BENZ S 280 A 2.8 03 ญว-7277 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/06/2556 อ/CD/ม/ 220,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 133 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 09 14-4014 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 31/03/2558 อ/CD/ม/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีหัวเกียร์|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 134 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LT A 2.0 09 08 ฌล-901 กรุงเทพมหานคร เทา 30/07/2562 อ/CD/ม/ 120,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 135 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 11 15-3424 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 30/06/2557 อ/CD/ 170,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 136 NISSAN URVAN A 3.0 07 06 ฮน-6195 กรุงเทพมหานคร เทา 31/01/2555 อ/CD/ม/ 100,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 137 FORD ESCAPE 3.0 XLT A 3.0 04 ษท-7039 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/01/2557 อ/ว/CD/ม/ 30,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 138 HONDA CIVIC 1.7 S VTEC A 1.7 02 ภง-8777 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 12/02/2558 อ/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการสูญหาย|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 139 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LSX A 2.4 07 07 ชย-3637 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2559 อ/CD/ม/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 140 FORD FIESTA 1.5 S A 1.6 11 11 ฌย-2840 กรุงเทพมหานคร แดง 04/07/2556 อ/CD/ม/ 140,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 141 VOLVO 960 A 2.4 97 พว-5440 กรุงเทพมหานคร เทา 19/08/2553 อ/CD/ม/ 40,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 142 MITSUBISHI LANCER 1.5 GLX 1.5 93 93 1ฮ-9953 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/07/2555 อ/ม/ 5,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีเกียร์|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 143 VOLKSWAGEN CARAVELLE V6 A 2.8 03 อห-5644 กรุงเทพมหานคร เทา 09/05/2556 อ/CD/ม/ 70,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 144 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 125 08 15-7861 กรุงเทพมหานคร ขาว-เขียว-ฟ้า 30/09/2561 อ/ม/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|เลขเครื่องไม่ตรง|สีไม่ตรง|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 145 KIA PREGIO M 2.7 02 อษ-4198 กรุงเทพมหานคร เทา 25/04/2557 อ/CD/ 10,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 146 MERCEDES-BENZ VITO A 2.3 01 วต-855 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/08/2554 อ/ม/ 100,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีกุญแจ|เลขตัวรถ+เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 147 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 125 05 14-3091 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน-เหลือง 30/09/2559 อ/ 110,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7|ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด
N 148 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J A 3.0 08 08 ถฐ-8836 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/08/2557 อ/CD/ 70,000 7% 856 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนเครื่องเป็น2JZ|สีไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 149 NISSAN CEFIRO 2.0 G A 2.0 99 ภม-9038 กรุงเทพมหานคร เทา 24/06/2557 อ/ม/ 5,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7 ค่า ดนก. 50%
N 150 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 3.0 ITEQ M 3.0 06 06 สศ-725 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2557 อ/CD/ม/ 120,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|จ่าย100%รับเล่ม|จอดM|L 7
N 151 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-1512 กรุงเทพมหานคร ขาว-ชมพู-ม่วง 31/03/2562 อ/CD/ม/ 120,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 152 TOYOTA COMMUTER 2.7 CNG M 151 08 14-2196 กรุงเทพมหานคร ขาว ชมพู ม่วง 30/06/2557 อ/CD/ 150,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ยังไม่ยกเลิก ม.79 ผู้ประมูลได้ดำเนินการเอง|ผู้ประมูลต้องตรวจสอบสำเนาทะเบียนให้ชัดเจน และตรวจสอบระเบียบการโอน จดทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนด|จอดM|L 7
N 153 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 04 กบ-8630 นนทบุรี ดำ 27/02/2556 อ/CD/ก/ - 50,000 7% 1,070 0 I
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการสูญหาย|จ่าย100%รับเล่ม|จอดลานหน้า
N 154 HONDA CITY 1.5 E IDSI A 1.5 03 ฎฐ-5142 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/05/2561 อ/CD/ 30,000 1,070 0 I
**หมายเหตุ |จ่าย100%รับเล่ม|ไม่มีVat|เลขเครื่องไม่ตรง|ไม่มีแบตเตอรี่
N 155 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER M 2.2 16 16 5กฌ-3395 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/05/2560 อ/CD/ม/ 170,000 7% 2,996 0 N
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1|
N 156 NISSAN ALMERA 1.2 E CVT A 1.2 13 12 1กม-4243 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 20/02/2562 อ/CD/ก/ - 20,000 7% 3,745 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|
N 157 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 11 11 ญร-5661 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/08/2562 อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 2,996 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ
N 158 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER A 2.2 15 15 ขธ-5707 สงขลา เทา 04/11/2562 อ/CD/ม/ 150,000 7% 11,770 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับเลย 1
N 159 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 11 11 ญบ-4771 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/06/2562 อ/CD/ม/ 90,000 7% 2,140 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับเลย 1
N 160 VOLKSWAGEN PASSAT TDI A 1.9 04 กง-8283 พิษณุโลก ดำ 07/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 30,000 7% 3,210 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
N 161 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER CHAMP 2.5 E M 2.5 13 13 2กธ-4761 กรุงเทพมหานคร เทา 30/08/2562 อ/CD/ม/ 100,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 162 HONDA CITY 1.5 SV I-VTEC A 1.5 16 16 กร-933 อุบลราชธานี เทา 13/09/2562 อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 7,490 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
N 163 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LTZ A 2.0 18 17 ขร-171 นครราชสีมา ขาว 08/02/2563 อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
N 164 TOYOTA AVANZA A 1.5 10 10 ฎร-2653 กรุงเทพมหานคร ดำ 16/08/2562 อ/CD/ 40,000 7% 2,675 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|รับกุญแจพร้อมเล่ม1รับเลย1
N 165 ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 L DDI M 2.5 14 14 บม-5324 ศรีสะเกษ เทา 16/10/2562 อ/CD/ม/ 110,000 7% 2,996 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีกุญแจ
N 166 MG MG3 VTI A 1.5 16 16 กอ-6445 อุดรธานี เทา 16/12/2561 อ/CD/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 7% 9,095 0 I
N 167 MG MG3 VTI A 1.5 16 15 กร-8699 อุดรธานี เหลือง-ดำ 22/01/2563 อ/CD/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 7% 6,955 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 168 MERCEDES-BENZ A180 A 1.6 15 14 3กฒ-2228 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/03/2562 อ/CD/ม/ 320,000 7% 2,996 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|รับกุญแจพร้อมเล่ม1รับเลย1
N 169 HONDA JAZZ 1.5 S I-VTEC A 1.5 18 18 8กฆ-1520 กรุงเทพมหานคร เทา 19/12/2562 อ/CD/ม/ก/ - 90,000 7% 2,675 0 N
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับเลย 1
N 170 MERCEDES-BENZ E250 CGI A 1.8 12 11 ฆพ-2700 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/07/2562 อ/CD/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 171 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 13 13 ขจ-4325 สงขลา เทา 22/08/2562 อ/ว/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 7% 11,770 0 N
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีสูญหาย
N 172 NISSAN NP300 NAVARA DOUBLE CAB CALIBRE 2.5 EL A 2.5 18 18 กบ-3810 กาญจนบุรี เทา 18/07/2562 อ/CD/ม/ก/ - 200,000 7% 3,745 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีกล่องECU|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
N 173 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 07 07 4กง-6018 กรุงเทพมหานคร เทา 06/07/2562 อ/CD/ม/ 50,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
N 174 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 GLS M 2.4 14 13 กง-9466 สระแก้ว ขาว 21/04/2562 อ/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่
N 175 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HIRIDER A 2.2 16 16 5กภ-1310 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/09/2562 อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 5,350 0 N
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่
N 176 TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP PRERUNNER 2.5 E M 2.5 12 12 ฒน-9892 กรุงเทพมหานคร เทา 07/08/2562 อ/CD/ม/ 80,000 7% 2,140 0 I
**หมายเหตุ |แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)
N 177 TOYOTA VIGO SINGLE CAB CHAMP 2.7 J M 2.7 14 13 1ฒง-3394 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/03/2561 อ/CD/ ไม่เปิดราคา 7% 2,996 0 I
**หมายเหตุ |ติดตั้งCNGลงเล่มแล้ว|ไม่มีแบตเตอรี่
N 178 FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER A 2.2 17 17 กว-8510 นครศรีธรรมราช เทา 17/10/2562 อ/CD/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 7% 11,770 0 N
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ
N 179 NISSAN SYLPHY 1.6 V CVT A 1.6 13 12 ขค-6786 สงขลา เทา 06/02/2561 อ/CD/ม/ก/ - 60,000 7% 17,655 0 N
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีแบตเตอรี่|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1
N 180 HONDA CITY 1.5 V I-VTEC A 1.5 14 13 กย-4737 สุราษฎร์ธานี ขาว 19/02/2558 อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 8,025 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 181 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER CHAMP 2.5 E M 2.5 15 15 ขล-728 ชลบุรี ดำ 25/05/2562 อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
N 182 MITSUBISHI TRITON CAB PLUS 2.4 GLS M 2.4 16 15 บพ-6280 ปราจีนบุรี ขาว 13/01/2563 อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 8,560 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 183 VOLVO S 80 2.5 A 2.5 16 10 5กฌ-7857 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/05/2562 อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 10,700 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
N 184 MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB HI-RACER 2.2 M 2.2 15 15 ผห-1451 เชียงใหม่ น้ำตาล 26/11/2562 อ/CD/ม/ 100,000 7% 4,280 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับเลย 1
N 185 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 GLS M 2.4 12 11 ญฮ-6263 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 01/03/2562 อ/CD/ม/ก/ 120,000 7% 2,996 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ติดตั้งแก๊สลงเล่ม|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับเลย 1
N 186 HONDA CITY 1.5 A IDSI A 1.5 03 วศ-4329 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 05/03/2562 อ/CD/ 30,000 7% 2,140 0 N
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับเลย 1
N 187 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 15 15 ขษ-4109 เชียงใหม่ ดำ 02/06/2562 อ/CD/ 70,000 7% 9,095 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รับกุญแจพร้อมเล่ม 1 รับเลย 1
N 188 FORD RANGER SINGLECAB 2.2 XL M 2.2 18 18 ยค-4323 เชียงใหม่ ขาว 17/08/2562 อ/CD/ - 80,000 7% 8,560 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีกุญแจ
N 189 CHEVROLET SONIC 1.6 LTL A 1.6 15 15 4กถ-8314 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/08/2559 อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 7% 11,770 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 190 CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LSX A 2.0 13 12 ขค-5969 สงขลา น้ำตาล 30/01/2563 อ/CD/ม/ 100,000 7% 10,700 0 I
**หมายเหตุ |เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
N 191 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 Z DDI M 2.5 14 13 3กจ-2737 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/04/2563 อ/CD/ม/ 120,000 7% 2,140 0 I
**หมายเหตุ |แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีกุญแจ
N 192 NISSAN ALMERA 1.2 E SPORTECH A 1.2 18 18 กว-6068 เชียงราย เทา 26/04/2562 อ/CD/ม/ 80,000 7% 10,700 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีแบตเตอรี่
N 193 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 J M 2.4 18 18 ผต-1096 อุบลราชธานี เทา 24/12/2562 อ/CD/ม/ 180,000 7% 8,560 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีกุญแจ
N 194 NISSAN ALMERA 1.2 EL CVT A 1.2 13 12 1กผ-7592 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/02/2563 อ/CD/ม/ 25,000 7% 2,140 0 I
**หมายเหตุ |แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีกุญแจ
N 195 TOYOTA YARIS 1.2 J A 1.2 16 15 กษ-7817 ระยอง ขาว 19/01/2560 อ/CD/ม/ก/ - 90,000 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|มีชุดโอน1ชุด ไม่มีชุดแจ้งย้ายให้เพิ่ม(มีมอบอำนาจ 1ใบ)|ไม่มีแบตเตอรี่|ไม่มีกุญแจ