ชลบุรี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ จ.ชลบุรี ณ สต๊อกพัทยาใต้ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
*** ข้อมูลที่ประกาศนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์เบื้องต้นอาจมีความผิดพลาด  ผู้สนใจเข้าประมูลโปรดตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง  ณ  ที่ทำการประมูลขาย
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 17-07-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
C 001 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 11 11 ผผ-2015 ชลบุรี เทา 01/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 61,720 198,000 7% 214 D
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะแคปหลัง
C 002 NISSAN MARCH A 1.2 11 10 กว-9278 พิษณุโลก เทา 27/01/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 88,435 150,000 7% 214 C
C 003 MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB M 2.2 19 18 กธ-1898 บุรีรัมย์ น้ำตาล 07/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 30,869 350,000 7% 107 C
C 004 TOYOTA ALTIS A 1.6 12 12 งธ-8186 ชลบุรี เทา 23/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 121,048 200,000 7% 107 D
C 005 NISSAN MARCH A 1.2 12 12 ฆญ-5738 กรุงเทพมหานคร เทา 14/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 107,215 ถอนการประมูล 7% 214 C
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
C 006 TOYOTA COMMUTER M 3.0 15 31-0531 ภูเก็ต ขาว 30/09/2562 อ/ว/ 177,626 444,000 7% 8,560 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|เบาะนั่งไม่ครบ|รถป้ายเหลือง ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิก,เปลี่ยนประเภท,รับโอนฯเองทั้งสิ้นทุกขั้นตอนตามระเบียบที่กรมขนส่งกำหนด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 007 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 15 14 ผล-5388 ชลบุรี ดำ 24/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 56,979 384,000 7% 107 C
C 008 TOYOTA HARRIER A 2.4 06 06 สศ-7004 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 178,695 268,000 7% 107 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย|ซันรูฟ
C 009 NISSAN URVAN M 2.5 16 30-1296 พังงา ขาว 31/12/2563 อ/ 221,273 346,000 7% 8,560 107 I
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|รถป้ายเหลือง ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิก,เปลี่ยนประเภท,รับโอนฯเองทั้งสิ้นทุกขั้นตอนตามระเบียบที่กรมขนส่งกำหนด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 010 FORD ESCAPE A 3.0 03 ฎธ-6679 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 03/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 218,010 56,000 7% 107 D
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม|ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว|ซันรูฟ
C 011 NISSAN NOTE A 1.2 19 18 8กต-8361 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/03/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/ 37,825 300,000 7% 107 C
C 012 TOYOTA COMMUTER M 2.5 16 31-0960 ภูเก็ต เทา 31/03/2563 350,000 7% 8,560 107 1605.00 I
**หมายเหตุ จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ 11 กันยายน 2553|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน|รถป้ายเหลือง ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิก,เปลี่ยนประเภท,รับโอนฯเองทั้งสิ้นทุกขั้นตอนตามระเบียบที่กรมขนส่งกำหนด|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
C 013 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 19 18 งบ-6347 ชลบุรี ขาว 11/02/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 12,360 240,000 7% 107 C
C 014 MAZDA TRIBUTE A 3.0 04 กจ-4110 อุทัยธานี น้ำตาล 29/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 231,474 92,000 7% 107 D
**หมายเหตุ สติ๊กเกอร์เพลทชำรุด|ซันรูฟ
C 015 TOYOTA YARIS A 1.5 08 08 งฉ-396 ชลบุรี ขาว 23/07/2562 อ/ม/ก/ABS/AB 226,349 114,000 7% 107 D