กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ NICE AUCTION วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (ลาน2) เริ่มประมูลเวลา 12.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30-05-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
2- 9999 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 18 17 ขก-2450 ภูเก็ต เทา 13/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 18,140 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 C 2L09
2- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 ชุดจด4965 - ขาว อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 17,892 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 D 2L07
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-2503 เชียงใหม่|
2- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE M 1.2 18 18 งน-6348 เชียงใหม่ เทา 25/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 10,539 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B 2L10
2- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 18 18 งบ-702 เชียงใหม่ แดง 14/12/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 12,504 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 C 2L10
2- 9999 SUZUKI SWIFT M 1.2 18 17 งท-2296 เชียงใหม่ แดง 16/02/2562 ว/ม/ก/ABS/AB 11,536 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 C
2- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 18 17 7กข-9262 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/01/2562 ว/ก/ABS/AB 43,646 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B
2- 9999 SUZUKI SWIFT A 1.2 17 17 งฉ-7699 เชียงใหม่ ดำ 18/09/2561 ว/ม/ก/ABS/AB 34,138 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B
2- 9999 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 18 17 งต-8931 เชียงใหม่ ดำ 19/01/2563 อ/CD/ก/ABS/AB 34,544 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 C
2- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 16 16 งค-5641 เชียงใหม่ ดำ 27/12/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 29,240 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 C
2- 9999 SUZUKI CIAZ A 1.2 18 18 งธ-2554 ชลบุรี ดำ 10/07/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 14,998 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 SUZUKI CIAZ A 1.2 18 18 งธ-5347 ชลบุรี ขาว 09/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 14,661 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
2- 9999 MG MG3 A 1.5 18 17 7กฆ-3404 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 05/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 20,977 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 17 16 6กง-8933 กรุงเทพมหานคร เทา 11/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 38,364 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 17 16 6กข-3744 กรุงเทพมหานคร เทา 09/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 51,202 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 17 16 ขร-2798 นครราชสีมา ดำ 25/10/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 46,365 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 SUZUKI CIAZ A 1.2 18 17 กฉ-5642 อุตรดิตถ์ ขาว 27/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 38,008 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 18 18 งท-3043 ชลบุรี เทา 19/04/2562 อ/ABS/AB 40,572 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 SUZUKI CIAZ A 1.2 18 17 งท-1373 ชลบุรี ขาว 02/04/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 18,222 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 MAZDA 2 A 1.3 18 18 7กผ-2697 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 18,343 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 107 B
2- 9999 NISSAN ALMERA A 1.2 18 17 ขค-6859 ระยอง ขาว 09/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 436,711 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 107 C
2- 9999 SUZUKI CELERIO 1.0 18 18 กต-3824 ชัยภูมิ เทา 20/12/2562 81,892 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 MAZDA 2 1.3 16 16 ขพ-3106 นครราชสีมา ขาว 04/08/2560 27,265 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 SUZUKI CIAZ 1.2 18 17 กฉ-5833 เลย ดำ 16/02/2562 10,923 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 18 17 กฉ-2258 หนองคาย ดำ 24/01/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 26,767 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 SUZUKI CELERIO 1.0 18 18 กท-5822 บุรีรัมย์ เทา 23/05/2562 18,663 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 NISSAN ALMERA 1.2 18 17 กท-3709 บุรีรัมย์ เทา 07/02/2562 22,122 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 18 18 กธ-4389 กระบี่ เทา 01/11/2562 อ/ว/ก/ABS/AB 9,229 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 I
2- 9999 MG MG3 A 1.5 17 17 กอ-7260 ภูเก็ต ฟ้า-ขาว 07/11/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 22,730 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 I
2- 9999 MAZDA 2 A 1.3 16 15 กว-6281 ภูเก็ต ขาว 02/02/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ 48,659 ไม่เปิดราคา 7% 107 I
2- 9999 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 18 18 กว-1482 นครศรีธรรมราช ขาว 26/06/2562 อ/CD/ก/ABS/ 26,259 ไม่เปิดราคา 7% 107 I
2- 9999 NISSAN MARCH A 1.2 14 13 กม-454 อุบลราชธานี เขียว 29/08/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 62,926 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
2- 9999 HONDA MOBILIO A 1.5 18 17 กจ-1274 มุกดาหาร ขาว 07/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 18,738 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 MITSUBISHI ATTRAGE A 1.2 17 กจ-6959 ยโสธร อ/CD/ม/ก/ABS/AB 11,768 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 9999 ISUZU D-MAX SPARK M 1.9 18 17 ผจ-8414 เชียงราย เทา 10/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 29,163 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 C 2L12
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม แต่ตัวได้ถอดออกแล้ว
2- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.4 18 18 ยค-5088 เชียงใหม่ ดำ 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 4,977 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B 2L06
2- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.4 18 18 ยค-8322 เชียงใหม่ เทา 20/11/2562 ว/ม/ก/ABS/AB 17,837 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 18 17 ยข-6628 เชียงใหม่ เทา 23/02/2562 ว/ม/ก/AB 15,983 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B
2- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 18 18 ยค-379 เชียงใหม่ ดำ 17/05/2562 ว/ม/ก/AB 19,422 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B
2- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 17 17 ผจ-6269 เชียงราย เทา 21/09/2561 ว/ม/ก/ABS/AB 20,675 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B
2- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 18 18 ยข-6487 เชียงใหม่ เทา 21/02/2562 ว/ม/ก/ABS/AB 9,810 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B
2- 9999 ISUZU D-MAX SPARK M 1.9 17 16 บม-4018 แพร่ ขาว 04/07/2561 ว/ก/AB 87,778 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 B
2- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 17 17 ผห-2926 ชลบุรี ขาว 01/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 26,643 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 18 18 บร-1808 สุรินทร์ ดำ 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 10,691 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 18 17 ผอ-7455 ชลบุรี เทา 22/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 18,084 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 1.9 18 18 7กน-2304 กรุงเทพมหานคร เทา 01/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 39,498 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
2- 9999 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.2 16 15 ผว-9587 ชลบุรี น้ำตาล 04/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 30,630 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
2- 9999 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A 2.4 16 16 ขษ-8443 ชลบุรี ขาว 04/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 41,006 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 17 17 2ฒค-6922 กรุงเทพมหานคร แดง 29/06/2561 อ/ว/CD/ก/AB 33,902 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 18 17 2ฒฌ-6734 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 27,299 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 18 17 ผอ-4806 ชลบุรี ขาว 19/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 32,866 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 BMW X3 A 2.0 18 17 7กณ-5512 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 64,483 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 107 B
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 17 17 2ฒจ-4249 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/10/2561 อ/ว/CD/ก/AB 34,476 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 107 B
2- 9999 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.2 18 18 ผฉ-5728 อุบลราชธานี เทา 20/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 8,414 ไม่เปิดราคา 7% 2,140 107 C
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB 2.5 18 18 บล-4720 บุรีรัมย์ ขาว 11/12/2562 8,099 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 17 17 บม-9060 ชัยภูมิ เทา 18/09/2561 28,389 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 17 17 บย-7353 สุรินทร์ น้ำเงิน 27/12/2561 อ/CD/ก/ค 19,698 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 B
2- 9999 NISSAN NAVARA M 2.5 18 17 2ฒฐ-7911 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 11/05/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 19,585 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 CHEVROLET COLORADO M 2.5 17 17 2ฒฉ-1137 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 47,477 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 CHEVROLET COLORADO S-CAB 2.5 17 16 1ฒจ-1957 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/01/2561 56,916 ไม่เปิดราคา 7% 2,675 107 I
2- 9999 FORD RANGER DOUBLECAB M 2.2 18 17 ขก-1163 ภูเก็ต ดำ 09/02/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 7,556 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 I
2- 9999 MITSUBISHI TRITON M 2.5 17 17 บพ-5614 กระบี่ เทา 06/10/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 17,801 ไม่เปิดราคา 7% 4,815 107 I
2- 9999 ISUZU D-MAX ALL NEW A 19 XX-XXXX - อ/CD/ม/ก/ABS/ 3,109 ไม่เปิดราคา 7% 0 I
2- 9999 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 17 17 ผจ-2061 นครศรีธรรมราช ขาว 14/09/2561 อ/CD/ม/ 60,157 ไม่เปิดราคา 7% 107 I
2- 9999 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 18 17 2ฒฎ-2721 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/03/2562 อ/CD/ม/ก/ 40,476 ไม่เปิดราคา 7% 107 I
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท
2- 9999 ISUZU D-MAX CAB 4 M 1.9 18 18 กว-1877 นครศรีธรรมราช ดำ 06/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 18,396 ไม่เปิดราคา 7% 107 I
2- 9999 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 17 17 ผจ-2825 นครศรีธรรมราช ขาว 19/10/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 11,118 ไม่เปิดราคา 7% 107 I
2- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 18 18 บต-4261 มุกดาหาร ขาว 07/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 24,775 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB A 2.4 18 18 8กค-2320 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 11,725 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
2- 9999 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.4 17 17 ผร-5274 ขอนแก่น ดำ 18/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 70,626 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะแค๊ป