กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 29-05-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 14 13 2กส-8308 กรุงเทพมหานคร แดง 24/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,449
3- 002 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 3กร-310 กรุงเทพมหานคร เทา 24/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 251,066 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,279
3- 003 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 ผห-5024 ชลบุรี เทา 22/06/2561 อ/ว/CD/ABS/AB 22,719 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 004 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 บร-8213 กาฬสินธุ์ เทา 05/10/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 22,475 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 005 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 2ฒต-7973 กรุงเทพมหานคร ดำ 16/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 71,610 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 006 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 13 13 2กย-6385 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 135,335 ไม่เปิดราคา 4,815 107 D 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 007 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผต-6502 สุราษฎร์ธานี เทา 03/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/AB 22,939 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F23
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 009 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผน-611 สงขลา เทา 15/08/2562 อ/CD/ก/ABS/AB 51,557 ไม่เปิดราคา 5,885 107 B 2F21
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ,เปลี่ยนเพลาท้าย ลงเล่ม
3- 016 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-7123 กรุงเทพมหานคร เทา 20/03/2563 ABS/AB 181,707 322,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E19
3- 017 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-7193 กรุงเทพมหานคร เทา 20/03/2563 ABS/AB 131,868 328,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E19
3- 018 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-4869 กรุงเทพมหานคร เทา 19/03/2563 ABS/AB 192,123 322,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E18
3- 019 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-4874 กรุงเทพมหานคร เทา 19/03/2563 ABS/AB 110,487 336,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E17
3- 020 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 13 3กง-2132 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 179,696 242,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E17
3- 021 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 13 3กง-2142 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 196,930 234,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E16
3- 022 NISSAN TEANA 250 XV (NAVI) A 2.5 14 14 3กธ-9218 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 126,419 468,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E15
3- 023 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC A 2.0 13 13 2กศ-8534 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 215,376 524,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E15
3- 024 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 13 3กง-2138 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 185,732 224,000 7% 3,000 2,140 107 D 2E14
3- 029 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 15 15 4กณ-4854 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/07/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 115,256 272,000 7% 3,000 2,140 107 C 2F10
3- 030 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กร-2785 กรุงเทพมหานคร เทา 07/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 104,131 496,000 7% 3,000 2,140 107 C 2F09
3- 031 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 14 13 3กฆ-3670 กรุงเทพมหานคร เทา 18/03/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 116,749 224,000 7% 3,000 2,140 107 D 2F09
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
3- 032 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 14 13 3กง-2147 กรุงเทพมหานคร เทา 24/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 198,968 234,000 7% 3,000 2,140 107 C 2F08
3- 033 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-4764 กรุงเทพมหานคร เทา 19/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 322,000 7% 3,000 2,140 107 D 2E07
3- 034 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-7221 กรุงเทพมหานคร เทา 20/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 228,650 322,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E07
3- 035 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-7182 กรุงเทพมหานคร เทา 20/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 120,646 336,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E06
3- 036 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-7188 กรุงเทพมหานคร เทา 20/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 197,939 322,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E05
3- 037 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-4706 กรุงเทพมหานคร เทา 19/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 213,775 322,000 7% 3,000 2,140 107 C 2E05
3- 041 MERCEDES-BENZ C 180 A 1.8 15 12 ฆฮ-8388 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 38,387 920,000 7% 0 C
**หมายเหตุ แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
3- 042 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVT-I M 2.7 11 11 ฒฎ-9061 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 191,418 160,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
3- 043 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S DDI M 2.5 14 14 3กฆ-1915 กรุงเทพมหานคร เทา 17/03/2563 อ/ว/CD/ 163,642 346,000 7% 3,000 2,140 107 C 2G18
3- 044 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 15 15 4กณ-9330 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/07/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 151,460 252,000 7% 3,000 2,140 107 C 2H18
3- 045 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 14 13 2กฮ-9452 กรุงเทพมหานคร เทา 05/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 240,407 290,000 7% 1,070 0 C 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 046 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กฆ-4705 กรุงเทพมหานคร เทา 19/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 196,181 322,000 7% 3,000 2,140 107 C 2G17
3- 047 TOYOTA ALTIS 1.6 G-CVT A 1.6 14 14 3กฆ-7217 กรุงเทพมหานคร เทา 20/03/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 320,000 7% 3,000 2,140 107 C 2G16
3- 048 TOYOTA ALTIS 1.6 E A 1.6 13 12 2กฎ-331 กรุงเทพมหานคร เทา 11/07/2562 อ/ว/CD/ม/ 88,638 240,000 7% 1,070 0 C 2G15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล่ว
3- 049 TOYOTA REVO SMART CAB M 2.4 15 15 บท-2889 อ่างทอง เทา 22/10/2562 อ/ว/CD/ม/ 156,660 455,000 7% 2,140 0 C 2G15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 052 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XL M 2.5 05 05 ผค-4358 นครปฐม เทา 13/06/2562 อ/ว/CD/ม/ 169,895 75,000 7% 1,926 107 C 2G17
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
3- 053 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กฐ-9760 กรุงเทพมหานคร เทา 02/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 277,792 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 1962.00 0 C 2G16
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 054 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.5 DID (PLUS) M 2.5 08 07 ผต-6551 นครราชสีมา ดำ 10/01/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 217,564 260,000 7% 3,210 0 C 2G15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 055 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC (MT) M 1.5 10 10 กธ-2583 อุดรธานี ดำ 05/08/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 178,975 180,000 7% 4,815 0 D 2G14
3- 056 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 11 11 ญม-6041 กรุงเทพมหานคร เทา 27/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 299,395 220,000 7% 5,885 0 C 2H16
3- 057 HONDA JAZZ 1.5 V I-VTEC A 1.5 12 12 สม-4544 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/06/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 160,315 250,000 7% 2,140 0 D 2G17
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(ตรวจสอบโครงสร้างหลัก)
3- 058 VOLVO S 80 A 2.3 03 5กษ-1539 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 297,175 60,000 7% 1,605 0 I 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่เห็นเลขเครื่อง|เร่งไม่ขึ้น
3- 061 CHEVROLET CRUZE A 1.8 11 11 ญฮ-1726 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2558 อ/ว/CD/ม/ - 144,000 7% 856 0 C 2H16
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|ริมบ่อ
3- 062 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VYEC (AS) A 2.4 03 วฮ-8685 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/07/2555 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 102,000 7% 856 0 C 2H15
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ วฮ-8635กทม| ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|ริมบ่อ
3- 063 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9057 กรุงเทพมหานคร เทา 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 64,407 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H15
**หมายเหตุ ค่าโอนฯ2,500-
3- 065 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 J M 2.5 13 13 2กพ-4920 กรุงเทพมหานคร เทา 03/10/2562 อ/ว/CD/AB 135,765 300,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2D11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 066 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G vn turbo M 2.5 14 14 3กก-2045 กรุงเทพมหานคร เทา 26/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 105,336 370,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2C11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 067 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G/PRE (NAVI) M 2.5 14 14 2กฬ-9030 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 180,572 410,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2B11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|มีSD CARD รับหลังประมูลที่แผนกทะเบียน
3- 068 FORD FIESTA 1.4 SEDAN A 1.4 12 12 ฆว-6325 กรุงเทพมหานคร เทา 24/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 122,349 130,000 7% 1,926 107 C 2A11
3- 069 HONDA ACCORD 2.0 EL I-VTEC (NAVI) A 2.0 13 13 2กฌ-9848 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 168,929 570,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2D11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 070 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD (NAVI) A 3.0 13 13 2กพ-6341 กรุงเทพมหานคร เทา 04/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 246,001 670,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2C11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 071 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (vn) M 2.5 13 13 2กศ-1492 กรุงเทพมหานคร เทา 13/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 294,956 360,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2B11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 072 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G vn turbo M 2.5 14 14 3กก-2041 กรุงเทพมหานคร เทา 26/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 131,266 370,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2A11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 073 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 13 1ฒค-2450 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/12/2562 อ/ว/CD/AB 251,221 230,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2D10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 074 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒณ-2843 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/01/2563 อ/ว/CD/AB 254,353 260,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2C10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 075 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-7246 กรุงเทพมหานคร เทา 26/02/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 215,391 740,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2B10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|รถป้ายฟ้า
3- 076 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G vn turbo M 2.5 14 14 2กฮ-6638 กรุงเทพมหานคร เทา 25/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 121,519 370,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2A10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 078 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ X-SERISE M 2.5 11 11 บบ-688 กาฬสินธุ์ ขาว 21/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 278,476 250,000 7% 4,815 0 C 2C10
3- 079 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒส-9817 กรุงเทพมหานคร ขาวเขียวเหลือง 10/06/2562 อ/ว/CD/AB 259,036 230,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2B10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ||สีไม่ตรง
3- 080 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 2กอ-1869 กรุงเทพมหานคร เทา 13/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 141,044 370,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2A10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 082 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 08 08 ฌน-5098 กรุงเทพมหานคร เทา 17/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 74,847 295,000 7% 2,500 1,070 0 C 2C10
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุลักษณะผิด ผู้ประมูลได้ดนก.แก้ไขเอง
3- 083 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒย-5855 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 297,496 ถอนการประมูล 7% 4,000 1,070 107 C 2B10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 084 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 ขท-3778 ชลบุรี ขาว 02/05/2562 อ/ว/CD/ม/ - 250,000 7% 2,675 0 C 2A10
3- 086 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 13 13 1กผ-6522 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 148,049 276,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2C09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 087 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 13 13 1ฒค-2798 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/12/2562 อ/ว/CD/AB 285,848 230,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2B09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 088 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G vn turbo M 2.5 14 14 2กอ-4831 กรุงเทพมหานคร เทา 17/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 106,488 370,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2A09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 089 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 11 11 ญษ-9820 กรุงเทพมหานคร เทา 04/10/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 224,152 200,000 7% 4,280 0 C 2F12
3- 090 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 13 13 2ฒภ-3960 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 143,344 370,000 7% 1,070 0 D 2F11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 091 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Ddi M 2.5 12 12 ฒภ-1371 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/10/2562 อ/ว/CD/ 475,739 235,000 7% 2,500 0 C 2F11
3- 092 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (VGS) M 3.0 09 09 ฒข-3342 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 256,000 7% 4,815 0 C 2F10
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)
3- 093 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กศ-9426 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 103,572 300,000 7% 2,500 2,140 0 C 2F09
3- 094 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7216 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 175,137 395,000 7% 6,420 0 2140.00 I 2F09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดของตัวรถ
3- 095 BMW 318IA A 2.0 04 ศช-1228 กรุงเทพมหานคร เทา 23/12/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 127,000 7% 856 0 C 2F08
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม
3- 096 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 ถม-2994 กรุงเทพมหานคร เทา 16/09/2560 อ/ว/CD/ 265,463 156,000 7% 4,815 0 I 2E05
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 097 HYUNDAI H-1 รถโดยสาร 170 แรงม้า M - 14 30-9429 ภูเก็ต เทา 30/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 289,000 7% 856 0 C 2E04
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม||ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้||ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น|ไม่รับผิดชอบการจดทะเบียน
3- 098 TOYOTA HIACE 3.0 D4D M 3.0 15 14 1ฒถ-353 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/03/2563 อ/ว/CD/ 280,484 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 963.00 0 C 2F12
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 099 NISSAN TEANA 200 XL A 2.0 10 10 ฌก-4342 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 225,491 230,000 7% 1,926 107 C 2F11
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(736)ตัวรถ(603)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 100 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒน-8924 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/08/2562 อ/ว/CD/AB 225,373 245,000 7% 4,000 1,070 107 C 2F11
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 101 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI M 1.6 10 10 กท-1245 จันทบุรี เทา 11/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 278,558 54,000 7% 1,926 107 D 2F10
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
3- 102 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒษ-1413 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 290,961 ถอนการประมูล 7% 4,000 1,070 107 C 2F09
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 103 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 12 12 ฆฌ-7792 กรุงเทพมหานคร เทา 26/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 226,643 260,000 7% 5,885 0 D 2F09
3- 104 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3310 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 234,583 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2F08
3- 105 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 11 11 ญศ-8050 กรุงเทพมหานคร เทา 21/09/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 255,339 220,000 7% 5,885 0 C 2F07
3- 106 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 11 11 ญศ-8054 กรุงเทพมหานคร เทา 21/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 306,016 220,000 7% 4,815 0 C 2F07
3- 107 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 12 11 ญฮ-8697 กรุงเทพมหานคร เทา 09/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 168,824 220,000 7% 5,885 0 C 2F06
3- 108 CHEVROLET CAPTIVA A 2.4 08 08 ชฮ-4338 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/03/2557 อ/ว/CD/ม/ 161,061 187,000 7% 856 0 C 2F05
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม
3- 109 HONDA ACCORD A 2.4 06 06 สย-9507 กรุงเทพมหานคร เทา 31/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 136,000 7% 856 0 C 2F05
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม
3- 110 CHEVROLET CAPTIVA A 2.0 08 07 ชอ-4270 กรุงเทพมหานคร เทา 17/03/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 142,409 210,000 7% 0 C 2F04
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 111 NISSAN TEANA A 2.0 10 09 5กช-1365 กรุงเทพมหานคร เทา 04/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 151,797 204,000 7% 856 0 C 2G12
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|จ่าย100%รับเล่ม
3- 112 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กศ-9421 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 120,996 300,000 7% 2,500 2,140 0 C 2G11
3- 113 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6398 กรุงเทพมหานคร ส้มดำเทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 66,849 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
3- 114 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 07 07 ชฟ-5744 กรุงเทพมหานคร เทา 08/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 273,541 280,000 7% 1,070 0 C 2G10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย
3- 115 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB-ABS) A 2.0 13 13 2กผ-3387 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 490,000 7% 6,420 0 2140.00 C 2G09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 116 FORD FIESTA A 1.6 11 10 ขก-6420 ชลบุรี ดำ 31/01/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 196,906 85,000 7% 856 0 C 2G09
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม
3- 117 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.5 XLT A 2.5 07 06 กพ-732 นครราชสีมา ดำ 15/11/2560 อ/ว/CD/ม/ 154,561 159,000 7% 3,745 0 C 2G08
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 124 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 LE 4WD M 2.5 08 07 กพ-5319 สงขลา เทา 11/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 211,066 110,000 7% 5,885 0 I 2G12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 125 NISSAN TEANA A 2.0 06 06 3กฉ-4593 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 127,000 7% 856 0 C 2G11
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.09)|จ่าย100%รับเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม แต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว
3- 126 NISSAN ALMERA 1.2 E-MT M 1.2 12 12 กค-556 หนองบัวลำภู ขาว 14/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 177,612 140,000 7% 4,815 0 D 2H11
**หมายเหตุ ยางแตก
3- 127 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 กฉ-3884 มหาสารคาม น้ำตาล 12/06/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 207,540 150,000 7% 9,095 0 I 2H10
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รถยางแตก
3- 128 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 11 11 ญว-1762 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 74,412 372,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I12
3- 129 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 08 08 ฌน-3571 กรุงเทพมหานคร เทา 11/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 113,562 295,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I11
3- 130 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3352 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 242,388 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I11
3- 131 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3319 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I10
3- 132 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 10 10 ฎศ-3474 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 372,000 7% 2,500 1,070 0 D 2I09
3- 133 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.5 DID A 2.5 12 12 ฆด-2836 กรุงเทพมหานคร เทา 17/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 199,031 400,000 7% 4,815 0 C 2I08
3- 134 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 VGS (Z) AB/ABS M 2.5 15 14 3กอ-8129 กรุงเทพมหานคร เทา-ฟ้า-ดำ 30/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 165,051 450,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2I08
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
3- 135 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 08 07 ถค-6044 กรุงเทพมหานคร เทา 16/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 314,956 168,000 7% 1,070 0 D 2I07
3- 136 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 12 12 ฆฎ-7259 กรุงเทพมหานคร เทา 12/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 223,924 260,000 7% 4,280 0 C 2I07
3- 137 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 1กย-4214 กรุงเทพมหานคร เทา 27/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 250,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2I06
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
3- 138 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 VGS (Z) M 2.5 14 14 กท-6207 จันทบุรี เทา 18/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 132,338 380,000 7% 2,140 0 I 2I05
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ตัดต่อเลขตัวรถ|ยิงแผ่นเพลทมาใหม่
3- 139 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G AB/ABS (AT) A 3.0 14 14 3กฉ-7089 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 168,861 400,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2I04
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 140 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6402 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ-เทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 126,453 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2I05
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
3- 141 FORD FIESTA A 1.6 11 11 4กม-5620 กรุงเทพมหานคร แดง 30/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 119,000 7% 856 0 C 2I05
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม
3- 143 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6392 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ-เทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 103,462 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J12
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
3- 144 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 11 11 กษ-8064 อุดรธานี เทา 15/06/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 170,183 340,000 7% 4,815 0 C 2J11
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ญผ-1015 กรุงเทพมหานคร|
3- 145 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 1.6 13 13 2กผ-1962 กรุงเทพมหานคร เทา 23/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 49,967 266,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J10
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
3- 146 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6394 กรุงเทพมหานคร ส้ม 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 140,953 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2J06
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|โอนฯ3ต่อ
3- 147 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 3.2 10 09 ฮต-7575 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 166,494 470,000 7% 0 C 2J09
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 148 TOYOTA ALTIS 1.8 V CVT (NAVI) A 1.8 14 14 3กช-9126 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/04/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 261,808 450,000 7% 6,420 0 2140.00 C 2J08
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊ส LPG ลงเล่ม
3- 149 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒษ-1449 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/08/2562 อ/ว/CD/ABS/AB 127,689 ถอนการประมูล 7% 4,000 1,070 107 C 2J12
**หมายเหตุ ถอนประมูล|เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 150 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9078 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 164,910 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H17
**หมายเหตุ ค่าโอนฯ2,500-
3- 151 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9015 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 131,091 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H17
**หมายเหตุ ค่าโอนฯ2,500-
3- 152 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9076 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2H16
**หมายเหตุ ค่าโอนฯ2,500-
3- 153 HONDA CITY ZX 1.5 A-AT IDSI A 1.5 08 07 ชห-5636 กรุงเทพมหานคร เทา 20/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 192,199 130,000 7% 0 C 2E15
3- 154 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 05 ณฮ-1114 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 13/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 202,361 100,000 7% 4,815 0 C 2H15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 155 HONDA CITY 1.5 V CNG I-VTEC (AS) A 1.5 14 13 2กฬ-2697 กรุงเทพมหานคร เทา 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 194,939 253,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 156 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒถ-6460 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/04/2562 อ/ว/CD/AB 376,281 235,000 7% 4,000 1,070 107 C 2G07
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 157 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒถ-6458 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/04/2562 อ/ว/CD/AB 371,674 235,000 7% 4,000 1,070 107 C 2F10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 158 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒท-2745 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/05/2562 อ/ว/CD/AB 396,106 235,000 7% 4,000 1,070 107 C 2G06
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 159 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒน-8525 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/08/2562 อ/ว/CD/AB 364,961 230,000 7% 4,000 1,070 107 D 2G10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 160 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒธ-4280 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/06/2562 อ/ว/CD/AB 267,646 245,000 7% 4,000 1,070 107 C 2F11
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 161 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒถ-6467 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/04/2562 อ/ว/CD/AB 259,092 245,000 7% 4,000 1,070 107 C 2F06
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 162 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 14 13 5กฉ-7360 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/04/2560 อ/ว/CD/ม/ 90,326 220,000 2,675 107 I 2H15
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|รถซ่อมแซมแก้ไขมาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุ)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 176 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 12 10-7759 อุดรธานี ขาว-ส้ม-ฟ้า 30/09/2557 อ/CD/ก/ABS/ - 165,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 177 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 14 10-7892 อุดรธานี ส้ม-ขาว 31/03/2558 อ/ม/ก/ 573,044 198,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 178 MITSUBISHI LANCER M 1.6 12 11 ทข-195 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 393,275 119,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 179 FORD FIESTA A 1.6 12 12 ฆบ-1572 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 112,026 122,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สมุทรสาคร
3- 180 TOYOTA ALTIS M 1.6 13 13 ทข-287 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 13/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/AB 328,924 198,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 181 MERCEDES-BENZ - หัวลาก 10 ล้อ 320 แรงม้า M 90 71-8443 สระบุรี ขาว 30/09/2561 527,162 310,000 7% 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ 25ตค.2560|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น|ไม่รับผิดชอบการจดทะเบียน|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
3- 182 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 99 ภก-2513 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/01/2551 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 90,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
3- 183 NISSAN TEANA 2.5 XV A 2.5 09 08 1กบ-7745 กรุงเทพมหานคร ม่วง 11/12/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 215,524 390,000 7% 0 I
**หมายเหตุ เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง|เปลี่ยนเสื้อสูบไม่มีหมายเลข ผู้ประมูลได้ดนก.แก้ไขเอง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
3- 184 FORD FOCUS A 1.8 06 06 กจ-2038 สระแก้ว ดำ 13/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 269,139 100,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สระแก้ว
3- 185 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 09 บจ-8378 นราธิวาส เทา 29/01/2562 275,503 243,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา
3- 186 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บษ-7846 นครศรีธรรมราช ดำ 26/10/2562 อ/CD/ก/ 160,121 282,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
3- 187 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บว-5471 นครศรีธรรมราช ดำ 09/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 202,376 277,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
3- 188 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 14 14 กพ-6684 นครสวรรค์ เทา 30/04/2562 อ/ว/ก/ABS/ 139,989 317,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครสวรรค์
3- 189 HONDA CITY 1.5 SV i-VTEC A 1.5 14 14 3กณ-2856 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 12/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 84,170 321,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สมุทรสาคร
3- 190 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A 1.6 08 08 ฌต-7910 กรุงเทพมหานคร เทา 19/09/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 35,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุบลราชธานี
3- 191 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 12 12 กจ-5769 เพชรบูรณ์ ดำ 04/12/2560 อ/CD/ABS/ 270,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8