กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 23-05-2019   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 001 TOYOTA VIOS 1.5 ES 50th (AB/ABS) A 1.5 13 12 ขต-4205 ชลบุรี ขาว 18/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 144,779 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2F28
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,356
3- 002 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 14 กม-5878 นครศรีธรรมราช ขาว 27/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 120,871 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F27
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 003 TOYOTA FORTUNER 2.8 TRD NAVI A/T (AB/ABS) A 2.8 18 18 กธ-306 เพชรบุรี ขาว-ดำ 25/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 16,113 ไม่เปิดราคา 3,210 107 B 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน
3- 004 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 17 2ฒข-3491 กรุงเทพมหานคร เทา 17/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 78,834 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 2F26
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 005 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 ฒอ-7401 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/08/2562 อ/ว/CD/ม/ 99,758 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2F25
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 006 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 17 17 บห-8140 เพชรบูรณ์ ขาว 17/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 20,638 ไม่เปิดราคา 4,280 107 D 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 007 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 17 กจ-5423 ยโสธร ขาว 01/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 106,645 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F24
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,874
3- 009 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT (AB/ABS) A 1.5 17 16 กท-3875 กระบี่ เทา 23/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 69,487 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F21
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 010 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 15 14 ผท-13 สงขลา ขาว 26/01/2561 อ/ว/CD/ก/AB 15,708 ไม่เปิดราคา 5,885 107 I 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,310
3- 011 TOYOTA YARIS 1.5 TRD (AB/ABS) A 1.5 10 09 กค-51 นครพนม ขาว 19/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F20
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 847
3- 012 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 14 14 3กจ-2296 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/04/2563 อ/ว/CD/ก/AB 181,060 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2F19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 013 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 ผฉ-6962 สุราษฎร์ธานี เทา 02/06/2561 อ/CD/ABS/AB 45,026 ไม่เปิดราคา 4,815 107 D 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,176
3- 014 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) M 2.4 16 15 บว-945 จันทบุรี ขาว 25/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 74,085 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,268
3- 015 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 บห-5385 พิษณุโลก ดำ 16/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 11,055 ไม่เปิดราคา 4,280 107 B 2F17
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 016 TOYOTA AVANZA 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 18 18 งธ-6303 ชลบุรี ดำ 17/08/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 7,624 ไม่เปิดราคา 2,140 107 B 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 017 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) (ABS) M 2.5 13 13 1ฒข-4382 กรุงเทพมหานคร เทา 20/11/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 152,701 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C 2F16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 018 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD NAVI-ในตัว (AB/ABS) A 3.0 12 12 กค-6301 สระแก้ว ขาว 21/06/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 215,762 ไม่เปิดราคา 2,675 107 D 2F15
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,063
3- 021 TOYOTA INNOVA 2.0 E CRYSTA (AB/ABS) M/T M 2.0 17 17 5กษ-1935 กรุงเทพมหานคร เทา 22/05/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 73,212 ถอนการประมูล 1,926 107 C 2F18
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)
3- 022 TOYOTA ALTIS 1.8 V-CVT NAVI (AB/ABS) A 1.8 16 16 กจ-1670 นครพนม ดำ 04/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 52,491 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT|มีSd Card รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน / ค่าภาษีค้างชำระ 2,460
3- 023 TOYOTA YARIS 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 กต-6541 เพชรบูรณ์ ขาว 20/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 90,811 ไม่เปิดราคา 2,140 107 C 2F18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,291
3- 024 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 16 15 ขอ-2528 เชียงใหม่ เทา 08/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 26,803 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 025 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 บร-2308 กาฬสินธุ์ ขาว 30/10/2561 อ/ว/CD/ABS/AB 44,793 ไม่เปิดราคา 1,070 107 D 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,124
3- 026 TOYOTA YARIS ATIV 1.2 G-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 7กญ-5542 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 13,879 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,219
3- 027 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS (AB/ABS) M 2.8 17 16 บต-4575 นครนายก เทา 07/02/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 122,488 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 028 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 16 บต-4420 นครนายก เทา 12/01/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 72,554 ไม่เปิดราคา 1,070 107 C 2G18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 029 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (VN) (AB/ABS) M 2.5 14 14 บบ-9535 ปราจีนบุรี ขาว 26/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 121,014 ไม่เปิดราคา 2,675 107 C 2H18
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 3,623
3- 030 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB) A 1.2 17 16 กบ-8078 ราชบุรี ส้ม 10/10/2562 อ/CD/ก/ABS/AB 16,999 ไม่เปิดราคา 2,675 107 B 2E21
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 031 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผก-2456 เพชรบูรณ์ เทา 18/04/2562 อ/ว/ก/ABS/AB 35,154 ไม่เปิดราคา 4,280 107 C 2E20
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 032 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 14 14 3กม-1048 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/10/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 124,610 ถอนการประมูล 107 C 2E19
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 033 TOYOTA FORTUNER 2.8 TRD 4WD (AT) NAVI (AB/ABS) A 2.8 17 16 6กม-7463 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 89,438 ไม่เปิดราคา 3,210 107 C 2E19
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 034 TOYOTA COMMUTER 3.0 HIGH ROOF (AB/ABS) A ชุดจด4244 - อ/CD/ม/ก/ABS/AB 11,076 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2E18
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 30-1706 สุราษฎร์ธานี| ถอนประมูล|รวมVAT|รถป้ายเหลือง
3- 035 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 8กก-2564 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/11/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 9,497 ไม่เปิดราคา 1,070 107 B 2E18
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 036 TOYOTA ALTIS 1.8 ESPORT-CVT (AB/ABS) A 1.8 18 17 ขก-748 ภูเก็ต ดำ 02/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 41,930 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2E17
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 2,181
3- 037 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 18 7กม-4905 กรุงเทพมหานคร เทา 17/07/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 10,653 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2E16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 038 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 17 17 กต-3172 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 27/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 67,317 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B 2E16
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 039 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 16 16 กค-4229 ระนอง เทา 25/08/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 68,953 ไม่เปิดราคา 4,815 107 C 2E15
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 040 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J/PRE PLUS (AB/ABS) M 2.4 18 18 ผอ-7309 ชลบุรี เทา 18/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 18,891 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C 2E14
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 041 TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 2กว-6749 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/12/2561 อ/CD/ม/ก/คABS/AB 74,855 ไม่เปิดราคา 2,675 107 856.00 D
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,570
3- 049 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒฮ-6069 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/09/2562 อ/ว/CD/ 361,591 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 350.00 0 C 2F13
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 051 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G/PRE M 3.0 11 11 ญว-1761 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 372,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J12
3- 052 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G/PRE M 3.0 11 11 ญว-1763 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 372,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J12
3- 053 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3326 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J1
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม
3- 054 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 08 08 ฌน-3571 กรุงเทพมหานคร เทา 11/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 113,562 295,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J10
3- 055 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3346 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 233,374 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J10
3- 056 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 08 08 ฌน-5098 กรุงเทพมหานคร เทา 17/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 74,847 295,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J9
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง สำเนาระบุลักษณะผิด ผู้ประมูลได้ดนก.แก้ไขเอง
3- 057 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3314 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 264,298 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J8
3- 058 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 11 11 ญว-1762 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 74,412 372,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J7
3- 059 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3352 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 242,388 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J7
3- 060 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3319 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J6
3- 061 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 10 10 ฎศ-3474 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/10/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 372,000 7% 2,500 1,070 0 D 2J5
3- 062 ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 I-TEQ M 3.0 07 06 ชม-3914 กรุงเทพมหานคร เทา 11/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 75,701 204,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J5
3- 063 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G/PRE M 3.0 11 11 ญว-1769 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 40,008 372,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J4
3- 064 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3310 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 234,583 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J12
3- 065 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G/PRE M 3.0 11 11 ญว-1768 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ 49,411 372,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J12
3- 066 ISUZU D-MAX CAB 4 SX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 ชม-3923 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/09/2562 อ/ว/CD/ 67,285 204,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J11
3- 067 ISUZU D-MAX CAB 4 SX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 ชม-3921 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/09/2562 อ/ว/CD/ 129,095 204,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J10
3- 068 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 08 08 ฌน-3530 กรุงเทพมหานคร เทา 11/12/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 219,733 295,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J9
3- 069 ISUZU MU-7 Primo 3.0 I-TEQ M 3.0 07 07 ชม-3308 กรุงเทพมหานคร เทา 10/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 261,296 253,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J9
3- 070 ISUZU D-MAX CAB 4 SX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 ชม-3934 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/09/2562 อ/ว/CD/ 87,466 204,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J8
3- 071 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 12 12 ฆท-1608 กรุงเทพมหานคร ขาว 14/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 10,356 372,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J7
3- 072 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G/PRE M 3.0 11 11 ญว-1760 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 47,211 372,000 7% 2,500 1,070 0 C 2J7
3- 073 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9081 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/04/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/AB 109,972 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 C 2J06
**หมายเหตุ ค่าโอนฯ2,500-
3- 074 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กจ-9067 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 08/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 182,999 ไม่เปิดราคา 7% 2,500 0 D 2J05
**หมายเหตุ ค่าโอนฯ2,500-
3- 075 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 14 ฮย-9268 กรุงเทพมหานคร เทา 08/04/2563 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 109,118 ไม่เปิดราคา 7% 3,000 0 C 2J05
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ค่าโอนฯ3,000-
3- 081 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.5 DID A 2.5 12 12 ฆด-2836 กรุงเทพมหานคร เทา 17/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 199,031 440,000 7% 4,815 0 C 2G17
3- 082 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 VGS (Z) AB/ABS M 2.5 15 14 3กอ-8129 กรุงเทพมหานคร เทา-ฟ้า-ดำ 30/01/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/ 165,051 450,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
3- 083 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 08 07 ถค-6044 กรุงเทพมหานคร เทา 16/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 314,956 179,000 7% 1,070 0 D 2G16
3- 084 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT A 1.2 14 14 กบ-5046 จันทบุรี ขาว 24/07/2561 อ/ว/CD/ม/ 115,080 150,000 7% 3,745 0 C 2G15
3- 085 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 12 12 ฆฎ-7259 กรุงเทพมหานคร เทา 12/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 223,924 260,000 7% 4,280 0 C 2G15
3- 086 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กศ-9426 กรุงเทพมหานคร เทา 26/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 103,572 300,000 7% 2,500 2,140 0 C 2G14
3- 087 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7216 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 175,137 395,000 7% 6,420 0 2140.00 I 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดของตัวรถ
3- 088 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 VGS (Z) M 2.5 14 14 กท-6207 จันทบุรี เทา 18/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 132,338 380,000 7% 2,140 0 I 2G16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ตัดต่อเลขตัวรถ|ยิงแผ่นเพลทมาใหม่
3- 089 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 1กย-4214 กรุงเทพมหานคร เทา 27/02/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 250,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G15
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
3- 091 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 11 11 กษ-8064 อุดรธานี เทา 15/06/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 170,183 340,000 7% 4,815 0 C 2G14
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ญผ-1015 กรุงเทพมหานคร|
3- 092 VOLVO S 80 A 2.3 03 5กษ-1539 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 297,175 60,000 7% 1,605 0 I 2G17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่เห็นเลขเครื่อง|เร่งไม่ขึ้น
3- 094 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6392 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ-เทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 103,462 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H17
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
3- 095 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 1.6 13 13 2กผ-1962 กรุงเทพมหานคร เทา 23/09/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 49,967 266,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H16
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
3- 096 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6394 กรุงเทพมหานคร ส้ม 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 140,953 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H15
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|โอนฯ3ต่อ
3- 097 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 3.2 10 09 ฮต-7575 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/04/2562 อ/ว/CD/ม/ 166,494 470,000 7% 0 C 2H14
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 098 TOYOTA YARIS 1.2 E CVT A 1.2 14 14 3กช-2370 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 68,959 250,000 7% 2,140 0 C 2H14
3- 099 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 12 12 ฆณ-6450 กรุงเทพมหานคร เทา 15/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 256,975 260,000 7% 5,885 0 C 2H16
3- 101 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 11 11 ญต-6628 กรุงเทพมหานคร เทา 26/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 236,423 220,000 7% 4,280 0 C 2H15
3- 102 TOYOTA ALTIS 1.8 V CVT (NAVI) A 1.8 14 14 3กช-9126 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/04/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 261,808 450,000 7% 6,420 0 2140.00 C 2H14
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊ส LPG ลงเล่ม
3- 104 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 08 07 บว-9335 จันทบุรี น้ำตาล 25/01/2561 อ/ว/CD/ม/ 152,108 100,000 7% 2,140 0 C 2H16
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 105 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G AB/ABS (AT) A 3.0 14 14 3กฉ-7089 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/04/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 168,861 400,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2H16
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 107 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 11 11 ญม-6068 กรุงเทพมหานคร เทา 27/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 231,772 220,000 7% 4,815 0 C 2H14
3- 108 TOYOTA VIOS 1.5 J-MT M 1.5 11 11 กง-2656 กาฬสินธุ์ เทา 30/09/2562 อ/ว/CD/ก/ 76,110 110,000 7% 4,815 0 D 2H14
3- 109 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6402 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ-เทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 126,453 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2F12
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
3- 110 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 13 13 ขท-3778 ชลบุรี ขาว 02/05/2562 อ/ว/CD/ม/ - 250,000 7% 2,675 0 C 2F12
3- 111 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 14 14 3กฐ-9760 กรุงเทพมหานคร เทา 02/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 277,792 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 1962.00 0 C 2F11
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 112 MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.5 DID (PLUS) M 2.5 08 07 ผต-6551 นครราชสีมา ดำ 10/01/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 217,564 310,000 7% 3,210 0 C 2F10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 113 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (NAVI) A 3.0 15 4กฉ-6387 กรุงเทพมหานคร เทา 22/04/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 102,355 ถอนการประมูล 7% 3,000 2,140 107 I 2F10
**หมายเหตุ ถอนประมูล|มี SD CARD รับหลังประมูลแผนกทะเบียน|ไม่มีแผ่นเพลทระบุรายละเอียดรถ ผู้ซื้อดนก.เอง(ไม่รับคืนรถเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพลททุกกรณี)
3- 114 TOYOTA YARIS 1.5 S A 1.5 06 06 กค-2619 ตราด เทา 13/07/2561 อ/ว/CD/ม/ 73,932 140,000 7% 3,745 0 C 2F9
3- 118 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 11 11 ญม-6041 กรุงเทพมหานคร เทา 27/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 299,395 220,000 7% 5,885 0 C 2E7
3- 119 HONDA CITY 1.5 SV I-VTEC A 1.5 11 11 ญฌ-6542 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB - 180,000 7% 2,140 0 C 2E6
3- 120 TOYOTA YARIS 1.2 J CVT A 1.2 14 13 2กฮ-9452 กรุงเทพมหานคร เทา 05/03/2561 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 240,407 290,000 7% 1,070 0 C 2E5
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
3- 121 TOYOTA HIACE 2.5 ECONOMY M 2.5 07 07 ถข-5814 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/12/2562 อ/ว/CD/ 463,668 320,000 7% 3,500 0 I 2E5
**หมายเหตุ แผ่นเพลทขาด
3- 123 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 13 13 1กผ-6522 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/02/2563 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 148,049 276,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2E7
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 124 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J M 2.4 16 16 1ฒย-5855 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/03/2563 อ/ว/CD/ABS/AB 297,496 295,000 7% 4,000 1,070 107 C 2E6
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม
3- 125 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ X-SERISE M 2.5 11 11 บบ-688 กาฬสินธุ์ ขาว 21/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 278,476 300,000 7% 4,815 0 C 2E5
3- 126 TOYOTA HIACE 2.5 ECONOMY M 2.5 07 06 ตร-9291 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/01/2563 อ/ว/CD/ 315,310 320,000 7% 3,500 0 I 2F12
**หมายเหตุ แผ่นเพลทขาด
3- 127 TOYOTA HIACE 2.5 ECONOMY M 2.5 07 07 ตว-3026 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/02/2562 อ/ว/CD/ 342,428 320,000 7% 3,500 0 C 2F11
3- 128 TOYOTA HIACE 2.5 ECONOMY M 2.5 07 07 ตว-3018 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/02/2562 อ/ว/CD/ABS/ 306,490 320,000 7% 3,500 0 C 2F11
3- 129 TOYOTA HIACE 2.5 ECONOMY M 2.5 07 07 ถข-5821 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/12/2562 อ/ว/CD/ม/ 556,934 320,000 7% 3,500 0 C 2F10
3- 130 TOYOTA HIACE 2.5 ECONOMY M 2.5 07 07 ตศ-6823 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/04/2562 อ/ว/CD/ 325,707 320,000 7% 3,500 0 C 2F9
3- 131 TOYOTA HIACE 2.5 ECONOMY M 2.5 07 07 ตว-3022 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/02/2562 อ/ว/CD/ABS/ 238,161 320,000 7% 3,500 0 D 2F9
3- 132 TOYOTA HIACE 2.5 ECONOMY M 2.5 07 07 ตศ-6825 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/04/2562 อ/ว/CD/ 569,314 320,000 7% 3,500 0 C 2F8
3- 133 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC A 1.5 14 13 5กฉ-7360 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/04/2560 อ/ว/CD/ม/ 90,326 230,000 2,675 107 I 2F7
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|รถซ่อมแซมแก้ไขมาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุ)|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 134 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 12 11 ฆก-5219 กรุงเทพมหานคร เทา 17/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 267,917 220,000 7% 5,885 0 D 2F7
3- 135 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 12 12 ฆฌ-7792 กรุงเทพมหานคร เทา 26/03/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 226,643 260,000 7% 5,885 0 D 2F6
3- 136 TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB-ABS) A 2.0 13 13 2กผ-3387 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 490,000 7% 6,420 0 2140.00 C 2F5
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
3- 137 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 07 บต-1907 ตราด เทา 30/11/2561 อ/ว/CD/ม/ 193,762 100,000 7% 3,745 0 C 2F5
3- 138 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 13 13 2ฒภ-3960 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/07/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/ 143,344 370,000 7% 1,070 0 D 2F4
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
3- 139 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E 4WD (VN) M 2.5 13 13 2กศ-1475 กรุงเทพมหานคร เทา 13/12/2562 ABS/AB 265,426 370,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G12
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 140 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒส-7443 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/06/2562 259,704 250,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 141 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 J M 2.5 13 13 2กพ-4918 กรุงเทพมหานคร เทา 03/10/2562 AB 283,491 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
3- 142 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GL M 1.2 14 13 6กฬ-9890 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/01/2562 อ/ว/CD/AB 44,542 120,000 7% 4,280 0 C 2G10
3- 143 BMW 318IA A 2.0 04 ศช-1228 กรุงเทพมหานคร เทา 23/12/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/ - 150,000 7% 856 0 C 2G09
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม
3- 145 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 12 11 ญฮ-8703 กรุงเทพมหานคร เทา 09/01/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 220,000 7% 5,885 0 C 2G8
3- 146 ISUZU D-MAX SPARK 2.5 Ddi M 2.5 12 12 ฒภ-1371 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/10/2562 อ/ว/CD/ 475,739 235,000 7% 2,500 0 C 2F7
3- 147 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (VGS) M 3.0 09 09 ฒข-3342 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB - 272,000 7% 4,815 0 C 2F7
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)
3- 148 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 07 07 ถม-2994 กรุงเทพมหานคร เทา 16/09/2560 อ/ว/CD/ 265,463 166,000 7% 4,815 0 I 2F6
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป)|ไม่มีแผ่นเพลท
3- 149 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 07 06 ผจ-4791 ระยอง ฟ้า 08/01/2561 อ/ว/CD/ม/ 132,307 220,000 7% 2,675 0 I 2F5
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 150 TOYOTA CAMRY A 2.0 04 ชย-6252 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/04/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 358,642 100,000 7% 856 0 C 2F5
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|จ่าย100%รับเล่ม|สีไม่ตรง
3- 151 FORD FIESTA A 1.6 11 11 4กม-5620 กรุงเทพมหานคร แดง 30/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 140,000 7% 856 0 C 2F4
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม
3- 152 LAND ROVER - A 4.5 95 ฉน-7950 กรุงเทพมหานคร ดำ 01/12/2560 อ/CD/ม/ - 100,000 7% 2,675 0 I 2G12
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
3- 153 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บฉ-8200 ตราด เทา 30/12/2558 อ/ว/CD/ 298,027 200,000 7% 3,745 0 C 2G11
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
3- 154 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 07 07 ชฟ-5744 กรุงเทพมหานคร เทา 08/08/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 273,541 280,000 7% 1,070 0 C 2G11
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย
3- 155 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 05 บว-7482 จันทบุรี เทา 23/06/2561 อ/ว/CD/ม/ 234,486 100,000 7% 3,745 0 D 2G10
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 156 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID A 1.8 13 12 1กฮ-6647 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 23/04/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 213,098 200,000 7% 1,605 0 C 2G9
3- 157 NISSAN ALMERA 1.2 S-MT M 1.2 12 11 ขง-1356 ชลบุรี เทา 02/04/2561 อ/ว/CD/ม/ - 120,000 7% 2,140 0 C 2G9
3- 158 TOYOTA HIACE 3.0 D4D M 3.0 15 14 1ฒถ-353 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/03/2563 อ/ว/CD/ 280,484 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 963.00 0 C 2G8
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
3- 159 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒธ-4280 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/06/2562 อ/ว/CD/AB 267,646 250,000 7% 4,000 1,070 107 C 2F7
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 165 NISSAN NAVARA DOUBLECAB 2.5 LE 4WD M 2.5 08 07 กพ-5319 สงขลา เทา 11/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 211,066 140,000 7% 5,885 0 I 2G12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
3- 166 NISSAN TEANA A 2.0 06 06 3กฉ-4593 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 150,000 7% 856 0 C 2G11
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.09)|จ่าย100%รับเล่ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม แต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออกแล้ว
3- 167 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒถ-6458 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/04/2562 อ/ว/CD/AB 371,674 240,000 7% 4,000 1,070 107 C 2G10
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 168 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 บษ-6876 จันทบุรี เทา 11/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 178,511 120,000 7% 3,745 0 C 2G9
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ถย-4691 กรุงเทพมหานคร|
3- 169 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒถ-6467 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/04/2562 อ/ว/CD/AB 259,092 250,000 7% 4,000 1,070 107 C 2G9
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 170 FORD RANGER DOUBLECAB HI-RIDER 2.5 XLT A 2.5 07 06 กพ-732 นครราชสีมา ดำ 15/11/2560 อ/ว/CD/ม/ 154,561 159,000 7% 3,745 0 C 2G8
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 171 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒน-8525 กรุงเทพมหานคร ขาว 05/08/2562 อ/ว/CD/AB 364,961 235,000 7% 4,000 1,070 107 D 2G7
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 172 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒท-2745 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/05/2562 อ/ว/CD/AB 396,106 240,000 7% 4,000 1,070 107 C 2G6
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 173 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฐ-6398 กรุงเทพมหานคร ส้มดำเทา 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 66,849 394,000 7% 1,070 0 2140.00 C 2G6
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|สีไม่ตรง
3- 174 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 15 15 1ฒถ-6460 กรุงเทพมหานคร ขาว 09/04/2562 อ/ว/CD/AB 376,281 240,000 7% 4,000 1,070 107 C 2G5
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม
3- 175 HONDA BRIO AMAZE 1.2 V I-VTEC A 1.2 13 13 2กฌ-5192 กรุงเทพมหานคร ขาว 20/06/2562 อ/ว/CD/ม/ABS/AB 122,443 150,000 7% 2,140 0 C 2G4
3- 176 HONDA CITY 1.5 S I-VTEC (MT) M 1.5 10 10 กธ-2583 อุดรธานี ดำ 05/08/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 178,975 180,000 7% 4,815 0 D 2G4
3- 177 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 08 07 ขง-6658 ระยอง เทา 14/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 143,206 180,000 7% 2,140 0 C 2G8
3- 178 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 06 06 กบ-3796 จันทบุรี ดำ 01/06/2561 อ/ว/CD/ม/ 196,694 180,000 7% 3,745 0 C 2I12
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
3- 201 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 12 10-7759 อุดรธานี ขาว-ส้ม-ฟ้า 30/09/2557 อ/CD/ก/ABS/ - 165,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 202 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 14 10-7892 อุดรธานี ส้ม-ขาว 31/03/2558 อ/ม/ก/ 573,044 198,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
3- 203 MITSUBISHI LANCER M 1.6 12 11 ทข-195 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 12/04/2560 อ/ว/ม/ก/ 393,275 119,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 204 FORD FIESTA A 1.6 12 12 ฆบ-1572 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 112,026 122,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สมุทรสาคร
3- 205 MERCEDES-BENZ - หัวลาก 10 ล้อ 320 แรงม้า M 90 71-8443 สระบุรี ขาว 30/09/2561 527,162 310,000 7% 0 C
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ 25ตค.2560|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายเหลือง|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น|ไม่รับผิดชอบการจดทะเบียน|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สงขลา
3- 206 MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI A 1.6 08 08 ฌต-7910 กรุงเทพมหานคร เทา 19/09/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 40,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุบลราชธานี
3- 207 HONDA ACCORD 2.4 EL I-VTEC A 2.4 06 06 3กง-6110 กรุงเทพมหานคร เทา 08/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 243,225 110,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม,สูญหาย|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-พัทยาใต้
3- 208 FORD FOCUS A 1.8 06 06 กจ-2038 สระแก้ว ดำ 13/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 269,139 100,000 7% 0 C
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย|เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สระแก้ว
3- 209 HONDA ACCORD 2.3 VTEC A 2.3 99 ภก-2513 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/01/2551 อ/CD/ม/ก/ABS/AB - 90,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
3- 210 HONDA CITY 1.5 SV i-VTEC A 1.5 14 14 3กณ-2856 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 12/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 84,170 321,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สมุทรสาคร
3- 211 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 11 บษ-7846 นครศรีธรรมราช ดำ 26/10/2562 อ/CD/ก/ 160,121 282,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
3- 212 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 10 บว-5471 นครศรีธรรมราช ดำ 09/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 202,376 277,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
3- 213 TOYOTA ALTIS M 1.6 13 13 ทข-287 ขอนแก่น น้ำเงิน-เหลือง 13/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/AB 328,924 198,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ค่ามัดจำเล่ม5,000บาท|รถป้ายเหลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
3- 214 NISSAN TEANA 2.5 XV A 2.5 09 08 1กบ-7745 กรุงเทพมหานคร ม่วง 11/12/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 215,524 390,000 7% 0 I
**หมายเหตุ เลขเครื่องตอกมาใหม่โดยกรมขนส่ง ผู้ประมูลได้ตรวจสอบที่ขนส่งต้นทางเอง|เปลี่ยนเสื้อสูบไม่มีหมายเลข ผู้ประมูลได้ดนก.แก้ไขเอง|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี
3- 215 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX SLX 2.5 I-TEQ M 2.5 10 09 บจ-8378 นราธิวาส เทา 29/01/2562 275,503 243,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา
3- 216 TOYOTA YARIS 1.5 J A 1.5 12 12 กฉ-844 ฉะเชิงเทรา ขาว 04/12/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 218,430 190,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ชลบุรี
3- 217 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 11 10 บธ-8983 อุตรดิตถ์ น้ำตาล 06/01/2562 อ/ว/ม/ก/ABS/ 212,548 240,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.พิษณุโลก
3- 218 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.2 12 12 บห-902 ระยอง ดำ 01/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 106,360 243,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ระยอง
3- 219 HONDA CIVIC 1.8 S I-VTEC A 1.8 09 08 ฌพ-2294 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 224,523 177,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุบลราชธานี
3- 220 TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E M 2.5 15 14 ผข-171 อุบลราชธานี ขาว 19/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 122,998 367,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุบลราชธานี
3- 221 TOYOTA AVANZA 1.5 E M 1.5 13 13 กจ-6442 ปราจีนบุรี ขาว 21/05/2561 อ/CD/ม/ก/ 216,410 193,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สระแก้ว
3- 222 CHEVROLET COLORADO C-CAB 2.5 LT Z71 M 2.5 12 12 กจ-5769 เพชรบูรณ์ ดำ 04/12/2560 อ/CD/ABS/ 270,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
3- 223 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS Z PRESTIGE A 2.5 12 12 ฒบ-4840 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/08/2561 อ/ก/ABS/AB 396,858 320,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8