กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ TOYOTA+MIX วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-10-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 000 TOYOTA VIGO CAB 1ฒท-8011 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ก/ 74,344 ไม่เปิดราคา 0 C
3- 000 TOYOTA REVO 2.4 J M บต-5920 นครนายก ขาว อ/ม/ก/ABS/ 31,430 ไม่เปิดราคา 1,070 0 B
3- 000 TOYOTA VIOS - 1กฬ-3159 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/CD/ก/ABS/ - ไม่เปิดราคา 0 U
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 E A 2กฉ-7341 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/CD/ม/ก/ABS/ 127,862 ไม่เปิดราคา 1,070 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J M กต-2765 ปทุมธานี เทา อ/CD/ม/ก/ABS/ 48,382 ไม่เปิดราคา 1,070 0 C
3- 000 TOYOTA AVANZA 5กค-6618 กรุงเทพมหานคร 77,413 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS A 3กจ-8489 กรุงเทพมหานคร เทา อ/ 142,233 ไม่เปิดราคา 1,070 0 I
3- 000 TOYOTA VIGO 1ฒค-7896 กรุงเทพมหานคร 222,171 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS A 5กย-8336 กรุงเทพมหานคร เทา อ/ว/CD/ก/ 50,626 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA VIGO M ฒร-5418 กรุงเทพมหานคร ดำ อ/CD/ 111,853 ไม่เปิดราคา 1,070 0 I
3- 000 TOYOTA REVO 1ฒม-8147 กรุงเทพมหานคร 149,812 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA REVO 2.4 E A กล-765 นครสวรรค์ ดำ อ/ 29,604 ไม่เปิดราคา 0 A
3- 000 TOYOTA YARIS 1.5 G A 2กฒ-7291 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 93,749 ไม่เปิดราคา 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS กค-8004 สตูล อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 10,700 0 I
3- 000 TOYOTA YARIS 1.2 E-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 16 ขม-5175 นครราชสีมา ขาว 24/02/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 14,169 ถอนการประมูล 4,280 107 B 2H9
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,291
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J (MT) AB M 1.5 14 14 กฉ-7597 เพชรบุรี ขาว 13/11/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 113,712 ถอนการประมูล 3,210 107 D 2G03
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,646
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 15 14 4กฐ-7061 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 36,603 ถอนการประมูล 1,926 107 C 2G15
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,711
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J (AB) A 1.5 14 14 3กจ-6179 กรุงเทพมหานคร เทา 03/04/2562 อ/CD/ม/ก/ 104,457 ถอนการประมูล 4,815 107 C 2F8
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
3- 000 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT (AB/ABS) A 1.2 18 17 กท-5997 เพชรบูรณ์ แดง 18/05/2562 อ/ว/ก/ABS/AB 11,155 ไม่เปิดราคา 4,815 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J A ขล-4147 ชลบุรี อ/CD/ก/ABS/ 34,991 ไม่เปิดราคา 0 B
3- 000 TOYOTA YARIS A กท-6311 กระบี่ อ/CD/ม/ก/ABS/AB 21,581 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS A กค-2117 อำนาจเจริญ อ/ว/ม/ก/ABS/AB 143,553 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS A 5กบ-4110 กรุงเทพมหานคร อ/ว/ม/ก/ABS/AB - ไม่เปิดราคา 6,955 0 N
3- 000 TOYOTA VIOS A กต-6665 มหาสารคาม อ/CD/ม/ก/ABS/AB 2,241 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA YARIS ATIVE 1.2 J-CVT A กท-6522 เพชรบุรี อ/ก/ABS/AB 11,955 ไม่เปิดราคา 3,210 0 B
3- 000 TOYOTA YARIS A กจ-4777 เพชรบุรี อ/CD/ม/ก/ 132,997 ไม่เปิดราคา 3,210 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1กท-2630 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ก/ABS/ 96,818 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1.5 ขฉ-3150 นครราชสีมา ขาว อ/ว/CD/ม/ก/ 121,174 ไม่เปิดราคา 2,675 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J A 1กข-5471 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 140,032 ไม่เปิดราคา 2,140 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS A ขง-3858 สงขลา ม/ก/ ไม่เปิดราคา 10,700 0 I
3- 000 TOYOTA NEW YARIS A กต-1095 สุรินทร์ อ/ว/CD/ก/ABS/AB 33,733 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA YARIS 1.5 J A กย-3271 ภูเก็ต อ/CD/ม/ก/ABS/ 67,628 ไม่เปิดราคา 4,815 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 E A 3กล-6077 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 66,315 ไม่เปิดราคา 4,280 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS A กต-7424 กระบี่ อ/CD/ม/ก/AB 30,669 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS M ขพ-7774 ชลบุรี ดำ อ/ว/CD/ก/AB 49,797 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS A กม-6852 นครศรีธรรมราช อ/CD/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 4,815 0 I
3- 000 TOYOTA ALTIS A 1.8 2กธ-6167 กรุงเทพมหานคร เทา อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 310,615 ไม่เปิดราคา 0 C
3- 000 TOYOTA HILUX VIGO CAB M บบ-6139 กระบี่ อ/CD/ม/ก/AB 67,330 ไม่เปิดราคา 4,815 0 I
3- 000 TOYOTA NEW YARIS 1.2 G A 3กศ-5823 กรุงเทพมหานคร เทา อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 94,703 ไม่เปิดราคา 2,140 0 B
3- 000 TOYOTA ALTIS A ขม-8698 เชียงใหม่ ว/ม/ก/ABS/AB ไม่เปิดราคา 4,815 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS A ขธ-3014 สงขลา อ/CD/ม/ก/ABS/AB 50,563 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA YARIS A กล-8027 ภูเก็ต อ/CD/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS A กจ-4569 กาฬสินธุ์ อ/ว/ก/AB 77,806 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA CAMRY A กฉ-6872 ประจวบคีรีขันธ์ อ/CD/ม/ก/ABS/AB 63,656 ไม่เปิดราคา 3,210 0 I
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) A 2.4 17 17 2ฒฉ-9927 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 9,080 ถอนการประมูล 1,926 107 B 2F25
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,350
3- 000 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 17 17 บล-1330 พระนครศรีอยุธยา ขาว 08/11/2561 อ/ว/CD/ABS/ 58,522 ถอนการประมูล 1,926 107 B 2F05
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,350
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E/PRE (AB/ABS) A 2.4 17 16 ผห-4137 ชลบุรี ขาว 31/05/2562 อ/CD/ม/ก/ 28,324 ไม่เปิดราคา 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 15 15 1ฒพ-3778 กรุงเทพมหานคร เทา 09/11/2561 อ/CD/ABS/ 137,856 ถอนการประมูล 1,070 107 C 2G17
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,050
3- 000 TOYOTA FORTUNER 2.5 G M กธ-6373 ราชบุรี อ/CD/ม/ก/ABS/AB 354,817 ไม่เปิดราคา 0 C
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E AB/ABS M 2.4 บร-5430 กาฬสินธุ์ อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 2,804 ไม่เปิดราคา 0 B
3- 000 TOYOTA REVO M บธ-5187 พัทลุง อ/CD/ม/ ไม่เปิดราคา 5,885 0 B
3- 000 TOYOTA REVO CAB M 2ฒฆ-5971 กรุงเทพมหานคร อ/ว/ก/ 21,856 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E PRE M บน-5185 ยโสธร อ/ว/CD/ม/ก/ 101,409 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C
3- 000 TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.4 J AB/ABS M 2.4 16 นข-7156 อุบลราชธานี อ/CD/คABS/ 14,615 ไม่เปิดราคา 4,815 0 B
3- 000 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 2.5 E M บฉ-3723 ตราด เทา อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 112,436 ไม่เปิดราคา 2,140 0 C
3- 000 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E PRE M 2.5 6กญ-1371 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 54,858 ไม่เปิดราคา 2,675 0 B
3- 000 TOYOTA REVO SINGLE CAB M บษ-9881 พิษณุโลก อ/ว/ก/ 65,833 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA REVO 2.8 J PLUS M บพ-7753 เพชรบุรี อ/CD/ม/ก/ABS/ 216,740 ไม่เปิดราคา 0 C
3- 000 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 2.5 E PRE M บบ-5688 เพชรบุรี อ/CD/ม/ก/ 106,536 ไม่เปิดราคา 3,210 0 C
3- 000 TOYOTA VIGO SMART CAB M บย-8174 ร้อยเอ็ด อ/ว/ก/AB 102,141 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA REVO 2.4 J M บบ-4183 สุโขทัย ขาว อ/ว/CD/ก/ABS/ 78,089 ไม่เปิดราคา 2,140 0 B
3- 000 TOYOTA REVO 2.4 J M บษ-9934 ราชบุรี อ/ว/CD/ABS/ 62,665 ไม่เปิดราคา 1,926 107 B
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS AB/ABS M 2.4 16 ผจ-6958 อุบลราชธานี อ/CD/ก/คABS/ 43,714 ไม่เปิดราคา 4,815 0 B
**หมายเหตุ ขีดข่วนเล็กน้อย
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 G A 2.4 บษ-2116 จันทบุรี ดำ อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 45,484 ไม่เปิดราคา 0 B
3- 000 TOYOTA REVO 2.8 J M บต-1816 ตราด เทา อ/ว/CD/ก/ABS/AB 19,996 ไม่เปิดราคา 2,140 0 A
3- 000 TOYOTA REVO 2.4 J M 17 บษ-9926 ราชบุรี อ/ว/CD/ABS/ 53,696 ไม่เปิดราคา 2,675 0 C
3- 000 TOYOTA FORTUNER A ชุดจด0022 - อ/CD/ม/ก/ABS/AB 82,703 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB M บบ-7052 ประจวบคีรีขันธ์ อ/CD/ก/ABS/ 115,758 ไม่เปิดราคา 3,210 0 I
3- 000 TOYOTA SPORT CRUISER A ษฉ-1121 กรุงเทพมหานคร อ/ว/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 4,815 0 I
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS M บว-8622 จันทบุรี ขาว อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 25,312 ไม่เปิดราคา 2,140 0 B
3- 000 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER M 1ฒญ-1188 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/AB 107,603 ไม่เปิดราคา 3,210 0 I
3- 000 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 G PRE NAVI M 5กน-5819 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 64,754 ไม่เปิดราคา 107 B
3- 000 TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E M กอ-4449 ระยอง ขาว อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 60,082 ไม่เปิดราคา 2,140 0 B
3- 000 TOYOTA FORTUNER 3.0 V NAVI (AT) A 2กภ-9790 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 106,448 ไม่เปิดราคา 107 C
3- 000 TOYOTA REVO M 2ฒช-9319 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ABS/ 18,027 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS M 2ฒญ-3716 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ก/ABS/ 10,629 ไม่เปิดราคา 107 B
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB M บว-3176 จันทบุรี ดำ อ/ว/CD/ก/ABS/AB 90,510 ไม่เปิดราคา 2,140 0 I
3- 000 TOYOTA YARIS A กพ-1870 กระบี่ อ/CD/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 4,815 0 I
3- 000 TOYOTA REVO CAB M บฉ-5484 อำนาจเจริญ อ/ว/ม/ก/ABS/AB 25,615 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA REVO CAB M ผร-4145 ขอนแก่น อ/ว/ม/ก/ABS/AB 57,575 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB M บย-1074 ชุมพร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 45,981 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 2กถ-7506 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 220,155 ไม่เปิดราคา 1,926 107 C
3- 000 TOYOTA VIGO CAB M บห-4560 เชียงราย อ/CD/ก/ ไม่เปิดราคา 4,815 0 I
3- 000 TOYOTA VIGO SMART CAB M 11 ฒจ-2404 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ก/ 342,904 ไม่เปิดราคา 4,815 0 I
3- 000 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J M บม-9870 กาญจนบุรี อ/CD/ก/ 347,372 ไม่เปิดราคา 2,675 0 C