กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ KTBL DAY วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (ลาน2) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 29-11-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
2- 001 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กผ-8608 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 57,133 581,000 7% 107 C
2- 002 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 13 13 2กผ-7470 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 200,314 329,000 7% 107 C
2- 003 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 13 13 2กผ-5160 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 56,428 393,000 7% 107 C
2- 004 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กผ-7473 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 142,047 329,000 7% 107 C
2- 005 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กผ-8604 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 85,378 574,000 7% 107 C
2- 006 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRe M 2.5 13 13 2กผ-5148 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 61,616 393,000 7% 107 C
2- 007 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6201 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ก/ABS/ 255,226 665,000 7% 107 C
2- 008 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E M 2.7 13 13 2กผ-6697 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2561 อ/CD/ม/ก/ 69,256 279,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
2- 009 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 VGS Z M 2.5 13 13 2กร-6805 กรุงเทพมหานคร เทา 13/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 167,927 472,000 7% 107 C
2- 010 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กผ-8612 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 86,244 574,000 7% 107 C
2- 011 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กผ-8602 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 40,661 582,000 7% 107 C
2- 012 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6173 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 150,691 702,000 7% 107 C
2- 013 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE A 2.5 13 13 2กผ-7483 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 186,337 449,000 7% 107 C
2- 014 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S (Ddi) M 2.5 13 13 2กภ-8546 กรุงเทพมหานคร เทา 16/10/2562 อ/CD/ก/ABS/ 177,804 382,000 7% 107 D
2- 015 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-1935 กรุงเทพมหานคร เทา 26/03/2562 ABS/ 60,735 672,000 7% 107 C
2- 016 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5781 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 133,896 662,000 7% 107 C
2- 017 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5737 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 124,290 665,000 7% 107 C
2- 018 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5736 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 104,298 668,000 7% 107 C
2- 019 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5760 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 202,978 640,000 7% 107 C
2- 020 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5731 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 145,508 659,000 7% 107 C
2- 021 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5735 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 118,912 666,000 7% 107 C
2- 022 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E M 2.7 13 13 2กผ-6703 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2561 อ/CD/ม/ก/ 59,766 279,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
2- 023 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5773 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 158,572 654,000 7% 107 C
2- 024 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5772 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 150,926 658,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ตอกเลขเครื่องมาใหม่ ลงเล่มแล้ว
2- 025 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5776 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 146,938 659,000 7% 107 C
2- 026 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 14 13 2กส-2720 กรุงเทพมหานคร เทา 09/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 184,695 508,000 7% 107 C
2- 027 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 14 ฮร-3514 กรุงเทพมหานคร เทา 09/07/2562 ABS/ 118,549 729,000 7% 1,070 107 C
2- 028 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 14 ฮร-3522 กรุงเทพมหานคร เทา 09/07/2562 อ/ว/CD/ABS/ 120,774 729,000 7% 1,070 107 C
2- 029 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D M 2.5 12 12 ฮภ-4055 กรุงเทพมหานคร เทา 26/10/2562 ABS/ 116,056 645,000 7% 1,070 107 C
2- 030 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5733 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 145,445 659,000 7% 107 D
2- 031 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5727 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ 50,197 673,000 7% 107 C
2- 032 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5755 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ 165,048 652,000 7% 107 C
2- 033 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE A 2.5 13 13 2กผ-7486 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 104,250 466,000 7% 107 C
2- 034 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 12 12 1กฒ-6403 กรุงเทพมหานคร เทา 18/12/2561 ABS/ 85,530 321,000 7% 1,070 107 C
2- 035 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S (Ddi) M 2.5 13 13 2กต-4895 กรุงเทพมหานคร เทา 08/08/2562 อ/CD/ก/ 101,023 396,000 7% 1,070 107 C
2- 036 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5749 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 178,524 647,000 7% 107 C
2- 037 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กผ-7469 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 196,421 329,000 7% 107 C
2- 038 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 13 13 2กผ-5138 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 133,042 386,000 7% 107 C
2- 039 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6207 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 272,782 658,000 7% 107 C
2- 040 TOYOTA COMMUTER 3.0 DID M 3.0 14 13 ฮย-6213 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 352,526 649,000 7% 107 C
2- 041 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE A 2.5 13 13 2กผ-7480 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 113,897 465,000 7% 107 C
2- 042 TOYOTA COMMUTER M 3.0 14 13 ฮย-6210 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ABS/ 327,417 649,000 7% 107 C
2- 043 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กผ-8597 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 79,355 575,000 7% 107 C
2- 044 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE (AT) A 2.5 13 13 2กผ-7482 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 CD/ม/ก/ABS/ 93,527 467,000 7% 107 C
2- 045 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6203 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 248,403 667,000 7% 107 D
2- 046 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5729 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 65,618 672,000 7% 107 C
2- 047 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5774 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 185,789 646,000 7% 107 C
2- 048 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE A 2.5 13 13 2กผ-7491 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 98,811 467,000 7% 107 C
2- 049 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5744 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 109,094 668,000 7% 107 C
2- 050 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-1962 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 189,026 644,000 7% 107 C
2- 051 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5732 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 246,456 625,000 7% 107 C
2- 052 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5752 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 127,803 664,000 7% 107 C
2- 053 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5766 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 219,323 633,000 7% 107 C
2- 054 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6167 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 137,696 762,000 7% 107 C
2- 055 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E M 2.7 13 13 2กผ-6700 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ม/ก/ 79,457 279,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
2- 056 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5746 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 181,142 647,000 7% 107 C
2- 057 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E M 2.7 13 13 2กผ-6810 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 58,932 279,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
2- 058 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 13 2กผ-7476 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 126,768 329,000 7% 107 D
2- 059 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E M 2.7 13 13 2กผ-6702 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ม/ก/ 127,744 279,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
2- 060 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5756 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 148,760 658,000 7% 107 C
2- 061 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5753 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 186,358 646,000 7% 107 C
2- 062 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5765 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 121,991 666,000 7% 107 C
2- 063 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5740 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 115,615 667,000 7% 107 C
2- 064 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE (AT) A 2.5 13 13 2กผ-7489 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 146,974 460,000 7% 107 C
2- 065 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5741 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 113,019 667,000 7% 107 C
2- 066 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5742 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 73,963 671,000 7% 107 C
2- 067 TOYOTA ALTIS 1.6 G DUAL A 1.6 13 13 2กผ-7478 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 39,093 329,000 7% 107 C
2- 068 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6206 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 73,990 784,000 7% 107 C
2- 069 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6174 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 154,734 700,000 7% 107 C
2- 070 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5778 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 169,824 651,000 7% 107 C
2- 071 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5764 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 178,561 647,000 7% 107 C
2- 072 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-4178 กรุงเทพมหานคร เทา 18/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 111,003 668,000 7% 107 C
2- 073 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6211 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 161,805 698,000 7% 107 C
2- 074 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6165 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 ABS/ 160,791 698,000 7% 107 C
2- 075 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6159 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 175,241 693,000 7% 107 C
2- 076 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5761 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 180,891 647,000 7% 107 C
2- 077 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5768 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 217,609 633,000 7% 107 C
2- 078 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6205 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/ 87,723 715,000 7% 107 C
2- 079 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5762 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 180,281 647,000 7% 107 C
2- 080 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 13 13 2กผ-5141 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 36,755 393,000 7% 107 C
2- 081 TOYOTA COMMUTER M 3.0 14 13 ฮย-6198 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 145,965 704,000 7% 107 C
2- 082 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6160 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 165,749 697,000 7% 107 C
2- 083 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5745 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 89,412 670,000 7% 107 C
2- 084 TOYOTA COMMUTER M 2.5 14 13 ฮย-5784 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 102,450 669,000 7% 107 C
2- 085 TOYOTA COMMUTER M 3.0 14 13 ฮย-6171 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 131,231 708,000 7% 107 C
2- 086 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5782 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 137,058 662,000 7% 107 C
2- 087 TOYOTA COMMUTER M 2.5 14 13 ฮย-5783 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 84,263 671,000 7% 107 C
2- 088 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6169 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 207,967 649,000 7% 107 C
2- 089 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5750 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ 134,073 662,000 7% 107 C
2- 090 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-9472 กรุงเทพมหานคร เทา 13/08/2562 อ/CD/ก/ABS/ 240,098 626,000 7% 1,070 107 C
2- 091 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5758 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 143,195 659,000 7% 107 C
2- 092 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6164 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 708,000 7% 107 C
2- 093 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 13 13 2กผ-5146 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 49,353 393,000 7% 107 C
2- 094 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5747 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 171,546 651,000 7% 107 C
2- 095 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6204 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 189,590 688,000 7% 107 C
2- 096 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E M 2.7 13 13 2กผ-6701 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 97,550 279,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว
2- 097 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5759 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 115,099 667,000 7% 107 C
2- 098 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5754 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 179,483 647,000 7% 107 C
2- 099 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5748 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 197,009 642,000 7% 107 C
2- 100 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 13 13 2กผ-5157 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 73,925 393,000 7% 107 C
2- 101 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6155 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 128,071 708,000 7% 107 C
2- 102 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 14 14 2กฬ-1047 กรุงเทพมหานคร เทา 27/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 130,563 523,000 7% 107 I
**หมายเหตุ |ไม่มีแผ่นเพลท
2- 103 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 14 13 2กส-2724 กรุงเทพมหานคร เทา 09/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 178,694 510,000 7% 107 C
2- 104 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5738 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 83,349 671,000 7% 107 C
2- 105 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5770 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 224,133 632,000 7% 107 C
2- 106 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6172 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 163,367 697,000 7% 107 C
2- 107 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6200 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 102,927 713,000 7% 107 C
2- 108 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6170 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 222,960 676,000 7% 107 C
2- 109 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF M 3.0 14 13 ฮย-6175 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 ABS/ 62,518 717,000 7% 107 C
2- 110 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5769 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 237,107 628,000 7% 107 C
2- 111 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5734 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 122,425 666,000 7% 107 C
2- 112 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-1967 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 64,948 672,000 7% 107 C
2- 113 TOYOTA COMMUTER M 3.0 14 13 ฮย-6212 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 199,543 684,000 7% 107 C
2- 114 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-1845 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 251,191 623,000 7% 107 C
2- 115 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5728 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 69,231 672,000 7% 107 C
2- 116 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5725 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 64,518 672,000 7% 107 C
2- 117 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 12 12 ฮภ-2675 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 103,547 646,000 7% 1,070 107 C
2- 118 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 13 13 2กฐ-9780 กรุงเทพมหานคร เทา 12/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 190,294 460,000 7% 1,070 107 D
2- 119 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 13 13 2กท-9531 กรุงเทพมหานคร เทา 28/08/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 179,186 534,000 7% 1,070 107 C
2- 120 TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6162 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 ABS/ 709,000 7% 107 C
2- 121 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6163 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 109,192 712,000 7% 107 C
2- 122 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-7147 กรุงเทพมหานคร เทา 25/06/2562 อ/CD/ก/ABS/ 176,518 649,000 7% 1,070 107 C
2- 123 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 13 13 2กฐ-9788 กรุงเทพมหานคร เทา 12/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 180,836 460,000 7% 1,070 107 C
2- 124 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 13 13 2กฐ-6241 กรุงเทพมหานคร เทา 10/07/2562 อ/CD/ก/ABS/ 249,570 460,000 7% 1,070 107 C
2- 125 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 13 13 2กท-9516 กรุงเทพมหานคร เทา 28/08/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 113,978 550,000 7% 1,070 107 D
2- 126 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5751 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 136,365 662,000 7% 107 C
2- 127 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 14 3กถ-1469 กรุงเทพมหานคร เทา 09/07/2562 ABS/ 41,602 361,000 7% 1,070 107 B
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
2- 128 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 13 13 2กฐ-9783 กรุงเทพมหานคร เทา 12/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 162,136 460,000 7% 1,070 107 C
2- 129 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6208 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 148,160 702,000 7% 107 C
2- 130 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-7601 กรุงเทพมหานคร เทา 04/07/2562 อ/CD/ก/ABS/ 183,105 646,000 7% 1,070 107 C
2- 131 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 13 13 2กท-9520 กรุงเทพมหานคร เทา 28/08/2562 CD/ม/ก/ 122,497 550,000 7% 1,070 107 C
2- 132 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6158 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 99,610 713,000 7% 107 C
2- 133 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 12 12 ฮภ-2673 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 119,785 644,000 7% 1,070 107 C
2- 134 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮม-7849 กรุงเทพมหานคร เทา 10/07/2562 อ/CD/ก/ 213,424 635,000 7% 1,070 107 C
2- 135 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6202 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 140,826 705,000 7% 107 C
2- 136 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 13 2กล-2479 กรุงเทพมหานคร เทา 19/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 50,609 582,000 7% 107 C
2- 137 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 14 14 2กฬ-1045 กรุงเทพมหานคร เทา 27/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 133,068 522,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ไม่มีSDcard
2- 138 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-4249 กรุงเทพมหานคร เทา 19/11/2561 อ/CD/ก/ABS/ 92,042 670,000 7% 107 C
2- 139 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5730 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 84,381 671,000 7% 107 C
2- 140 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6157 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 79,866 715,000 7% 107 C
2- 141 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 14 14 2กฬ-1048 กรุงเทพมหานคร เทา 27/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 146,383 520,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ไม่มีSDcard
2- 142 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 VGS Z PRESTIGE (AT) NAVI A 2.5 12 12 ฆษ-4837 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา-เหลือง 04/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 103,761 511,000 7% 1,070 107 C
2- 143 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-4179 กรุงเทพมหานคร เทา 18/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 183,716 646,000 7% 107 C
2- 144 ISUZU MU-7 M 3.0 13 13 2กฌ-7783 กรุงเทพมหานคร เทา 21/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 143,991 392,000 7% 5,457 107 C 2E7
2- 145 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 12 1กล-6283 กรุงเทพมหานคร เทา 08/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 128,189 343,000 7% 5,350 107 C
2- 146 VOLVO S 80 A 2.0 13 13 6กค-5263 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/10/2560 อ/ว/CD/ม/ 79,611 718,000 7% 107 C 2K04
2- 147 VOLVO S 80 2.0 /AT A 2.0 13 13 2กณ-5221 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 62,525 672,000 7% 107 I
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้
2- 148 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 D4D (AB/ABS) M 2.5 13 12 1กล-6285 กรุงเทพมหานคร เทา 08/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 173,486 343,000 7% 5,350 107 C 2K11
2- 149 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 13 ฮย-1964 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 62,227 672,000 7% 107 C
2- 150 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5726 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 53,677 673,000 7% 107 C
2- 151 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6156 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 99,120 713,000 7% 107 C
2- 152 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5767 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 192,277 644,000 7% 107 C
2- 153 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5743 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 659,000 7% 107 C
2- 154 TOYOTA COMMUTER HIROOF 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5771 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 232,588 628,000 7% 107 C
2- 155 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 14 14 2กฬ-1046 กรุงเทพมหานคร เทา 27/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 142,500 521,000 7% 107 C
2- 156 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 13 ฮย-5763 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 194,651 642,000 7% 107 C
2- 157 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 3.0 13 13 2กท-9534 กรุงเทพมหานคร เทา 28/08/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 540,000 7% 1,070 107 C
2- 158 TOYOTA COMMUTER HIROOF 3.0 D4D M 3.0 14 13 ฮย-6209 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 210,016 681,000 7% 107 C
2- 159 VOLVO S 80 2.0 A 2.0 13 13 2กท-7401 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 672,000 7% 107 I
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้|ขับเคลื่อนไม่ได้(เครื่องยนต์มีปัญหา)