สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า SINGER DAY วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขารังสิต คลอง8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-07-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
E 001 SINGER โทรทัศน์ EL00119 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 002 SINGER โทรทัศน์ EL00120 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 003 SINGER โทรทัศน์ EL00121 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 004 SINGER โทรทัศน์ EL00122 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 005 SINGER โทรทัศน์ EL00123 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 006 SINGER โทรทัศน์ EL00124 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 007 SINGER โทรทัศน์ EL00125 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 008 SINGER โทรทัศน์ EL00126 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 009 SINGER โทรทัศน์ EL00127 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 010 SINGER โทรทัศน์ EL00128 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 011 SINGER เครื่องซักผ้า EL00159 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 15 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 012 SINGER เครื่องซักผ้า EL00160 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 15 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 013 SINGER เครื่องซักผ้า EL00161 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 15 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 014 SINGER เครื่องซักผ้า EL00162 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 15 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 015 SINGER เครื่องซักผ้า EL00163 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 15 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 016 SINGER เครื่องซักผ้า EL00164 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 9.5 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 017 SINGER เครื่องซักผ้า EL00165 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 9.5 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 018 SINGER เครื่องซักผ้า EL00166 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 9.5 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 019 SINGER เครื่องซักผ้า EL00167 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 9.5 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 020 SINGER เครื่องซักผ้า EL00168 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1 ถัง 9.5 กก. ไม่เก็บค่า ดนก.
E 021 SINGER โทรทัศน์ EL00129 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 022 SINGER โทรทัศน์ EL00130 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 023 SINGER โทรทัศน์ EL00131 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 024 SINGER โทรทัศน์ EL00132 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 025 SINGER โทรทัศน์ EL00133 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 026 SINGER โทรทัศน์ EL00134 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 027 SINGER โทรทัศน์ EL00135 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 028 SINGER โทรทัศน์ EL00136 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 029 SINGER โทรทัศน์ EL00137 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 030 SINGER โทรทัศน์ EL00138 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 031 SINGER ตู้เย็น EL00169 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 032 SINGER ตู้เย็น EL00170 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 033 SINGER ตู้เย็น EL00171 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 034 SINGER ตู้เย็น EL00172 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 035 SINGER ตู้เย็น EL00173 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 036 SINGER ตู้เย็น EL00174 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 037 SINGER ตู้เย็น EL00175 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 038 SINGER ตู้เย็น EL00176 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 039 SINGER ตู้เย็น EL00177 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 040 SINGER ตู้เย็น EL00178 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู โนฟรอส ไม่เก็บค่า ดนก.
E 041 SINGER โทรทัศน์ EL00139 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 042 SINGER โทรทัศน์ EL00140 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 043 SINGER โทรทัศน์ EL00141 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 044 SINGER โทรทัศน์ EL00142 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 045 SINGER โทรทัศน์ EL00143 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 046 SINGER โทรทัศน์ EL00144 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 047 SINGER โทรทัศน์ EL00145 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 048 SINGER โทรทัศน์ EL00146 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 049 SINGER โทรทัศน์ EL00147 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 050 SINGER โทรทัศน์ EL00148 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 051 SINGER พัดลมไอเย็น EL00179 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,200 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 35 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 052 SINGER พัดลมไอเย็น EL00180 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,200 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 35 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 053 SINGER พัดลมไอเย็น EL00181 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,200 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 35 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 054 SINGER พัดลมไอเย็น EL00182 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,200 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 35 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 055 SINGER พัดลมไอเย็น EL00183 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,200 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 35 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 056 SINGER พัดลมไอเย็น EL00184 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 70 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 057 SINGER พัดลมไอเย็น EL00185 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 70 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 058 SINGER พัดลมไอเย็น EL00186 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 70 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 059 SINGER พัดลมไอเย็น EL00187 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 70 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 060 SINGER พัดลมไอเย็น EL00188 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 70 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 061 SINGER ชุดสเตอริโอ EL00189 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ ไม่เก็บค่า ดนก.
E 062 SINGER ชุดสเตอริโอ EL00190 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ ไม่เก็บค่า ดนก.
E 063 SINGER ชุดสเตอริโอ EL00191 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ ไม่เก็บค่า ดนก.
E 064 SINGER ชุดสเตอริโอ EL00192 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ ไม่เก็บค่า ดนก.
E 065 SINGER ชุดสเตอริโอ EL00193 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ ไม่เก็บค่า ดนก.
E 066 SINGER โทรทัศน์ EL00149 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 067 SINGER โทรทัศน์ EL00150 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 068 SINGER โทรทัศน์ EL00151 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 069 SINGER โทรทัศน์ EL00152 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 070 SINGER โทรทัศน์ EL00153 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 43 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 071 SINGER โทรทัศน์ EL00154 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 50 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 072 SINGER โทรทัศน์ EL00155 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 50 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 073 SINGER โทรทัศน์ EL00156 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 50 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 074 SINGER โทรทัศน์ EL00157 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 50 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 075 SINGER โทรทัศน์ EL00158 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ทีวีแอลอีดี 50 นิ้ว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 076 SINGER ตู้เย็น EL00055 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 6.8 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 077 SINGER ตู้แช่แข็งฝาทึบ EL00108 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,800 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 7.5 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 078 SINGER ตู้แช่แข็งฝาทึบ EL00110 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,800 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 7.5 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 079 SINGER ตู้แช่แข็งฝาทึบ EL00111 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,800 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 7.5 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 080 SINGER ตู้แช่แข็งฝาทึบ EL00112 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,800 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 12.5 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 081 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00113 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 082 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00114 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 083 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00115 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 084 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00116 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 085 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00117 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 086 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00018 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด9.5 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 087 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00019 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 088 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00021 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด14.1คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 089 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00022 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,800 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่มแบบ1ประตู 10.8 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 090 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00025 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 091 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00027 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 092 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00034 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 093 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม EL00043 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.