TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

ม.หอการค้าไทย เข้าศึกษาระบบ E-Auction ที่ AUCT

ม.หอการค้าไทย เข้าศึกษาระบบ E-Auction ที่ AUCT

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.พนาวัช ปรีดาภรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นำคณะอาจารย์ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)โดยมี นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการบริหาร

พร้อมด้วย นายสุธี สมาธิ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด และนายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบไอที ให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกข้อมูลเกี่ยวกับการขาย

ทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินการศึกษาเรื่องการขายทอดตลาด

ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ บมจ.สหการประมูล สำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย

 

FACEBOOK

TOP