TH EN

รายการรถยนต์ ทหารไทยธนชาต วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 (ตรงข้ามโลตัสบ้านโป่ง) จ.ราชบุรี เริ่มประมูล 11:00น.

sort NO รูป   สำเนา Grade ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง หมายเหตุ
001 C001     C2 ISUZU D-MAX SPACECAB M 1.9 18 18 บฉ-8797 พังงา ขาว 13/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 77,052 418,000 7% 4,815 107 MP1TFR87JJT032237 RZ4ESP7369 ดีเซล
002 C002     C1 MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 17 17 ขก-7841 ภูเก็ต ฟ้า 16/10/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/ 41,059 210,000 7% 4,815 107 MMTXTA03AHH002256 3A92UGD9015 เบนซิน
003 C003     C2 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 13 13 ขค-3418 ภูเก็ต ขาว 23/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ 106,936 280,000 7% 4,815 107 MR0ER19GX04539155 2KDS210531 ดีเซล
004 C004     C1 NISSAN MARCH A 1.2 18 17 ขก-501 ภูเก็ต แดง 01/02/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/ 35,640 240,000 7% 4,815 107 MNTFBUK13Z0106407 HR12547209B เบนซิน
005 C005     C2 TOYOTA ALTIS A 1.6 11 11 กษ-9630 ภูเก็ต เทา 21/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 126,060 134,000 7% 4,815 107 MR053REE104124719 1ZRX134121 เบนซิน
006 C006     I TOYOTA COMMUTER D4D A 3 18 31-3577 ภูเก็ต เทา 30/06/2563 อ/ก/ 118,701 534,000 7% 4,815 107 MMKST22P705128903 1KDU993963 ดีเซล
007 C007     D TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 09 09 กน-6010 เพชรบุรี ดำ 09/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 263,193 222,000 7% 4,280 107 MR0EZ39G108541929 1KD6320807 ดีเซล
008 C008     C2 MITSUBISHI XPANDER A 1.5 19 18 กธ-5739 เพชรบุรี ขาว 22/04/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 8,998 468,000 7% 4,280 107 MK2XRNC1WKN003222 4A91DD9997 เบนซิน
009 C009     C2 NISSAN ALMERA A 1.2 12 12 กจ-197 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 19/11/2563 อ/ว/CD/ม/ก/AB 117,504 130,000 7% 4,280 107 MNTBAAN17Z0500320 HR12520380A เบนซิน
010 C010     D ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 2.5 07 06 บธ-586 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 19/04/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ 212,938 126,000 7% 4,280 107 MP1TFR86H7T166462 4JK1EN0931 ดีเซล
011 C011     D TOYOTA ALTIS A 1.6 08 08 กน-5214 เพชรบุรี ดำ 02/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 200,959 110,000 7% 4,280 107 MR053ZEE106103271 3ZZ4746700 เบนซิน
012 C012     D MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 14 13 กต-9787 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 17/09/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 66,008 156,000 7% 4,280 107 MMTXTA03ADH069055 3A92UAR9726 เบนซิน
013 C013     I TOYOTA COMMUTER D4D M 2.5 19 31-4502 ภูเก็ต เทา 31/03/2564 อ/ว/CD/ 321,651 258,000 7% 4,815 107 JTFSS22P200065030 2KD1958327 ดีเซล
014 C014     I MG MG6 A 1.8 17 14 ณข-613 กระบี่ ดำ 18/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 160,989 174,000 7% 4,815 107 MMLW24F45ET010024 18K4GN030000101 เบนซิน
015 C015     I ISUZU MU-X A 1.9 19 18 ฌข-4693 ภูเก็ต เทา 07/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 56,935 574,000 7% 5,350 107 MP1TFR87GJT014002 RZ4ETB9672 ดีเซล
016 C016     C2 MG MG6 A 1.8 16 กท-1565 กระบี่ เทา 25/08/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 145,563 238,000 7% 4,815 107 MMLW26G34ET010694 18K4CN010000153 เบนซิน
017 C017     C2 SUZUKI CIAZ A 1.2 19 18 กท-3436 ประจวบคีรีขันธ์ ดำ 27/03/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 47,398 250,000 7% 4,280 107 MMSCVC31S00135851 K12BS229023 เบนซิน
018 C018     C1 MAZDA 2 A 1.3 19 18 กท-3074 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 01/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 63,021 340,000 7% 4,280 107 MM8DJ2H3A0W412228 P350326833 เบนซิน
019 C019     C2 FORD FOCUS A 2.0 14 13 กธ-9459 กระบี่ น้ำตาล 13/06/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 185,181 168,000 7% 7,490 107 MPB1XXMXB1DM31653 MGDBDM31653 เบนซิน
020 C020     I MITSUBISHI MIRAGE M 1.2 15 15 9กญ-4882 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 101,599 76,000 7% 4,815 107 MMTXNA03AEH004346 3A92UBS0596 เบนซิน
021 C021     D MAZDA 2 A 1.3 19 18 ขก-4324 สุราษฎร์ธานี เทา 22/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 35,327 298,000 7% 4,815 107 MM8DL2S3A0W420287 P350332067 เบนซิน
022 C022     I TOYOTA COMMUTER D4D M 3.0 18 31-3970 ภูเก็ต เทา 30/09/2563 อ/ว/CD/ก/AB 202,626 266,000 7% 5,885 107 MMKST22P105001418 1KDU449159 ดีเซล
023 C023     D TOYOTA VIOS A 1.5 18 18 ขก-7532 ภูเก็ต ดำ 10/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 65,775 306,000 7% 5,350 107 MR2B29F3901115465 2NRX280032 เบนซิน
024 C024     I TOYOTA COMMUTER D4D M 3.0 19 31-4536 ภูเก็ต เทา 31/03/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 176,767 378,000 7% 4,815 107 MMKST22P005105799 1KDU757503 ดีเซล
025 C025     I HYUNDAI H-1 A 2.5 19 31-4749 ภูเก็ต เทา 30/06/2563 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 57,533 458,000 7% 4,815 107 KMJWA37KMJU937576 D4CBH330894 ดีเซล
026 C026     C2 NISSAN MARCH A 1.2 18 18 กต-8134 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 22/05/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 145,531 218,000 7% 4,280 107 MNTFBUK13Z0110193 HR12563639B เบนซิน
027 C027     C2 TATA XENON M 2.2 16 16 บม-6933 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 30/09/2564 อ/ก/ 153,254 90,000 7% 4,280 107 MMH464047EZR00652 BVYJ03129 ดีเซล
028 C028     C2 ISUZU D-MAX CAB 4 A 3.0 12 12 กธ-6926 กระบี่ ขาว 26/06/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 190,350 428,000 7% 4,815 107 MP1TFS85JCT105689 4JJ1JT2950 ดีเซล
029 C029     D MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 13 12 กจ-1301 ประจวบคีรีขันธ์ เขียว 08/01/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 149,529 142,000 7% 4,280 107 MMTXTA03ADH032022 3A92UAH5850 เบนซิน
030 C030     C1 NISSAN MARCH M 1.2 17 17 กค-9702 พังงา เทา 18/07/2564 อ/AB 73,450 164,000 7% 5,885 107 MNTFBUK13Z0098226 HR12511700B เบนซิน
031 C031     C1 ISUZU D-MAX SPARK EX M 3.0 21 21 บต-2758 พังงา ขาว 27/04/2565 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 9,134 446,000 7% 4,815 107 MP1TFS40JMT001901 4JJ3VY0193 ดีเซล
032 C032     C1 NISSAN MARCH M 1.2 20 19 กน-2673 กระบี่ เทา 21/02/2565 อ/ม/AB 73,143 202,000 7% 5,350 107 MNTFBUK13Z0120826 HR12312384C เบนซิน
033 C033     C2 FORD FOCUS A 2.0 14 13 3กภ-2095 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 22/09/2563 อ/ว/CD/ม/ก/AB 178,356 168,000 7% 4,280 107 MPB1XXMXB1DG49057 MGDBDG49057 เบนซิน+แก๊ส
034 C034     C2 NISSAN MARCH M 1.2 17 17 กท-9947 สกลนคร เทา 29/12/2564 อ/ว/CD/AB 50,408 166,000 7% 2,140 107 MNTFBUK13Z0100278 HR125227403 เบนซิน
035 C035     C1 MAZDA 2 A 1.3 19 18 8กด-1087 กรุงเทพมหานคร แดง 26/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 38,867 340,000 7% 4,815 107 MM8DL2S3A0W426234 P350336370 เบนซิน
036 C036     D MITSUBISHI MIRAGE A 1.2 14 13 ขพ-2978 ชลบุรี แดง 04/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 103,665 150,000 7% 4,815 107 MMTXTA03ADH061525 3A92UAP3352 เบนซิน
037 C037     C2 MAZDA 3 A 2.0 11 10 ญณ-7211 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 163,200 178,000 7% 4,280 107 PE3BVWV1B1EU02999 LF11098113 เบนซิน
038 C038     C2 TOYOTA VIOS A 1.5 17 16 กท-4312 กระบี่ ขาว 22/03/2565 อ/ว/CD/ม/ก/AB 72,726 306,000 7% 4,815 107 MR2B29F3X01007193 2NRX011544 เบนซิน
039 C039     D MAZDA 3 A 1.6 08 08 กธ-1224 นครศรีธรรมราช ดำ 05/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 203,102 82,000 7% 4,815 107 PE3BWAF181EN00924 AT102739 เบนซิน
040 C040     D TOYOTA ALTIS M 1.6 07 07 กจ-7038 นครศรีธรรมราช เทา 20/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ 248,417 70,000 7% 4,815 107 MR053ZEC107146511 3ZZ4648317 เบนซิน
041 C041     I TOYOTA COMMUTER D4D A 3.0 17 31-2695 ภูเก็ต เทา 30/09/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 592,268 384,000 7% 4,815 107 MMKST22P205123690 1KDU977244 ดีเซล
042 C042     I FORD FOCUS A 1.8 10 10 กต-4972 ประจวบคีรีขันธ์ ขาว 04/08/2564 อ/ว/CD/ม/ก/AB 54,000 7% 4,280 107 PE163ENGA1NG00375 CB002919 เบนซิน
043 C043     C2 MG MG3 A 1.5 18 17 กล-7034 นครศรีธรรมราช แดง-ขาว 19/02/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 53,154 220,000 7% 4,815 107 MMLZ14E33HT013288 15S4CQBTH4270021 เบนซิน
044 C044     I TOYOTA COMMUTER D4D M 2.5 18 31-3908 ภูเก็ต ขาว 30/09/2562 อ/ม/ก/ABS/ 234,585 250,000 7% 4,815 107 JTFSS22P500115239 2KD5896890 ดีเซล
045 C045     C2 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.4 19 19 บพ-6425 ตรัง ขาว 17/09/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 128,826 292,000 7% 4,815 107 MR0EB8CB800905650 2GD0699622 ดีเซล
046 C046     C2 HONDA JAZZ A 1.5 06 05 กฉ-6114 อ่างทอง ขาว 14/03/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 237,558 82,000 7% 4,815 107 MRHGD38705P208594 L15A12912827 เบนซิน
047 C047     I TOYOTA COMMUTER D4D M 3 18 31-2980 ภูเก็ต ขาว 31/12/2564 อ/ม/ก/ABS/ 112,409 384,000 7% 4,815 107 MMKST22P705125001 1KDU983966 ดีเซล
048 C048     C2 HONDA CITY A 1.5 14 14 กล-439 ภูเก็ต เทา 23/07/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 193,415 354,000 7% 4,815 107 MRHGM6650EP103860 L15Z11314798 เบนซิน
049 C049     C1 ISUZU D-MAX CAB 4 M 1.9 18 18 ขก-7316 ภูเก็ต ขาว 04/07/2563 อ/ว/CD/ม/ก/AB 25,070 412,000 7% 4,815 107 MP1TFR87JJT038298 RZ4ESS5732 ดีเซล
050 C050     C1 NISSAN NOTE A 1.2 18 18 7กภ-3287 กรุงเทพมหานคร ชมพู 05/05/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 61,424 280,000 7% 4,815 107 MNTTAAE12Z0011751 HR12562890B เบนซิน
051 C051     C2 HONDA CIVIC A 1.8 11 11 กบ-1236 ภูเก็ต ขาว 11/05/2565 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 170,857 226,000 7% 4,815 107 MRHFD1670BP302613 R18A1BP08858 เบนซิน
052 C052     C1 TOYOTA REVO SINGLE CAB M 2.8 19 19 บพ-4862 ภูเก็ต เทา 20/11/2564 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 12,794 434,000 7% 4,815 107 MR0FA8CB600318841 1GD0739611 ดีเซล
053 C053     C2 ISUZU D-MAX CAB 4 A 2.5 15 15 กล-8077 ภูเก็ต ขาว 29/04/2564 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 44,253 466,000 7% 4,815 107 MP1TFR86JFT011525 4JK1MU1736 ดีเซล
054 C054     I ISUZU D-MAX SPACECAB SLX M 2.5 06 05 บท-2889 พัทลุง เทา 23/01/2563 44,000 7% 107 MP1TFR86H6T134654 4JK1DP1822 ดีเซล
055 C055     I TOYOTA VIOS A 1.5 08 08 กษ-1277 นครศรีธรรมราช เทา 30/04/2563 อ/ว/ม/ก/ABS/ 40,000 7% 107 MR053HY9305059296 1NZX731180 เบนซิน

FACEBOOK

TOP