ประมูลได้ทุกที่ ทุกลานประมูลพร้อมกัน

สมัครง่าย ประมูลได้ทันที เงื่อนไขเดียวกันกับหน้าลาน คุณจะได้ไม่พลาดการประมูลแม้ในวันที่แสนจะยุ่ง

เครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหา

1

TeamViewer

โปรแกรมรีโมททางไกล ธีมวิวเวอร์ สำหรับแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

2

AnyDesk

โปรแกรมรีโมททางไกล เอนิเดสท์ สำหรับแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

3

Microsoft Edge Chromium

เว็บเบราเซอร์สำหรับเข้าใช้งานระบบประมูลออนไลน์ (AUCTBid) กรณีที่ไม่สามารถใช้งาน Google Chrome

เหตุผลที่ต้องเลือกประมูลออนไลน์ (AUCTBid)

ประมูลได้ทุกที่ ทุกลานประมูลพร้อมกัน เสมือนอยู่ลานประมูล

Proxy Bid ระบบช่วยประมูลแทนคุณ แม้ในวันที่คุณยุ่งวุนวายมากมายแค่ไหน คุณก็จะไม่พลาดการประมูล

1- ลงทะเบียน -> วางเงินหลักประกัน -> ประมูลได้ทันที

2- เงื่อนไขการวางหลักประกันและวงเงินสำหรับการประมูลออนไลน์ เหมือนหน้าลานทุกประการ